Amalan Suluk(Bertapa) & Rabitah(Menghadirkan Wajah Guru) Dalam Tariqat Naqsyabandiah Khalidiah

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-29 yang bersidang pada 19 Feb 1992 telah membincangkan Amalan Suluk(Bertapa) & Rabitah(Menghadirkan Wajah Guru) Dalam Tariqat Naqsyabandiah Khalidiah. Muzakarah telah memutuskan bahawa "Amalan suluk dan rabitah dalam tariqat Naqsyabandiah Khalidiah pimpinan Tuan Haji Ishak bin Mohd 'Arif adalah terkeluar daripada syariat Islam ".

English Version

 
Meditation (Suluk) and Conjuring the Image of One's Teacher (Rabitah) in the Naqsyabandiah Khalidiah Sufi Order (tariqah)

Decision:

The 29th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 19th February 1992 has discussed Meditation (Suluk) and the Conjuring of the Image of One's Teacher (Rabitah) in the Naqsyabandiah Khalidiah Sufi Order. The Conference decided that the "suluk and rabitah rituals in the Naqsyabandiah Khalidiah Sufi Order led by Tuan Haji Ishak in Mohd 'Arif have transgressed the teachings of Islam".
 

Arabic Translation

الممارسات الصوفية (الصومعة) والرابطة (تحضير وجه الشيخ) على الطريقة الصوفية النقشبندية الخالدية
 
في 19 من فبراير لعام 1992م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (29) للمباحثة في الأعمال التي أتى بها السيد الحاج إسحاق بن محمد عارف، وقادها فسماها بالممارسات الصوفية (الصومعة) والرابطة (تحضير وجه الشيخ) في الطريقة الصوفية النقشبندية الخالدية. وقد أصدر المجلس قراره بأن هذه الأعمال والممارسات التي جاء بها إسحاق بن محمد عارف مخالفة للشريعة الإسلامية ومنحرفة عن تعاليمها.
 
Keterangan/Hujah: 
Perkara penting mengenai tarikat ini, yang boleh di anggap menyeleweng  dan terkeluar daripada aqidah dan syariat Islam adalah seperti berikut :

a) Orang yang sedang bersuluk dikira uzur syarie dan harus meninggalkan sembahyang Jumaat. Mereka memberi alasan bahawa seseorang yang sedang bersuluk itu adalah orang yang sakit iaitu sakit bathin. Di antara sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu meninggalkan sembahyang Jumaat ialah sakit maka orang yang sakit bathin adalah aula. Mereka memberi alasan berdasarkan kitab-kitab sufi seperti berikut :

i.  سيرالسالكين karangan Sheikh Abdul Samad Palembang.
ii. Kitab “  حياة القلوب” karangan Imad ad-din al-ummawi ulasan dari kitab “ قوة القلوب
iii. Kitab “  تنوير القلوب”  karangan Sheikh amin al-qar’d, kitab ini merupakan kitab rujukan dan panduan  tarikat ini.

b) Mengamalkan rabitah dengan menggambarkan wajah guru. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan seseorang itu lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala atau semasa tidak berzikir. Pegangan ini berdasarkan kepada kitab-kitab sufi seperti berikut :

i. Kitab “   تنوير القلوب” karangan Sheikh Amin al-qar’d.
ii. Kitab “   الشريعة والطريقة”    karangan Sheikh Muhammad Zakaria al-khanduhalwi.
iii. Kitab “  الرحمة الهابطة من ذكراسم الذات والرابطة  karangan Sheikh Husin bin Ahmad al-husni al-basri al-khaladi as-syafie.
iv. “  هداية الصالكين في سلوك سلك المتقين”  Karangan Sheikh Abdul Samad Palembang.
 
Kafiat amalan tariqat ini yang memohon keberkatan guru supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan perkara-perkara berikut:

i. Menghampirkan diri kepada Allah Subahanahu Wa Taala
ii. Allah Subahanahu Wa Taala membuka kepada perkara-perkara kebajikan.
iii. Berhubung dengan Rasulallah (S.A.W) melalui rabitah ini.
 
Keputusan

Muzakarah mengambil keputusan mengenai amalan suluk dan rabitah dalam  Tariqat Naqsyabandiah adalah terkeluar dari syariat Islam. Ini adalah berdasarkan hujah seperti berikut :

i. Menunaikan sembahyang Jumaat adalah fardhu yang jelas nasnya melainkan bagi orang yang menghadapi uzur syarie dan imam-imam yang mujahadah tidak ada yang berpendapat bahawa orang yang sakit bathin termasuk dalam uzur syarie.

ii. Perbuatan menggambarkan wajah guru adalah bid’ah dalalah. Amalan ini tidak ada di dalam syariat Islam dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulallah (S.A.W) dan para Sahabat, Rasulallah (S.A.W) juga tidak pernah menyuruh para Sahabat menggambarkan wajah Baginda semasa berzikir dan beribadat. Oleh itu perbuatan menggambarkan wajah guru semasa berzikir dan beribadat adalah termasuk dalam perkara bid’ah dalalah berdasarkan hadith:
 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبد حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسلمي ؤسنة الخلفاء الراشد ين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحد ثات الاءمور فان كل محدثة بد عة وكل بد عة ضلالة     
 
Yang bermaksud:
Saya menasihatkan kamu supaya bertaqwa kepada Allah. Dengar dan patuh walaupun kepada hamba habshi. Sesiapa di antara kamu yang masih hidup selepas Ku, ia akan melihat perselisihan faham yang banyak, maka hendaklah kamu mengikut sunnah Ku, sunnah khalifah Ku yang mendapat petunjuk yang betul. Berpeganglah dengannya dan kaciplah sekuat-kuat dengan gigi geraham kamu (berpegang teguh) dan ingatlah kamu terhadap ciptaan-ciptaan baru dalam agama bahawa setiap ciptaan yang baru dalam agama adalah termasuk dalam bid’ah dalalah dan setiap bid’ah dalalah adalah sesat.

iii. Memohon keberkatan guru adalah perbuatan syirik.