Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-69 yang bersidang pada 13 - 15 Jun 2005 telah membincangkan Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa orang Islam diharuskan bekerja di rumah orang bukan Islam dengan syarat pekerjaan tersebut dihalalkan oleh Syarak, sentiasa menjaga adab dan batas-batas pergaulan dan pekerjaan tersebut tidak menghalang atau menjejaskan tanggungjawab sebagai orang Islam.

English Version

 
The Ruling On Muslim Working In Non Muslim House

Decision:

The 69th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 13th-15th June 2005 has discussed the ruling on Muslim working in non Muslim house. The Committee has decided that Muslim is allowed to work in non Muslim house on the condition that the job is approved by Islamic law, the employee follows the Islamic code of conduct and the work does not impede the worker from fulfilling religious obligations.