Insurans

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

  1. Mengandungi gharar (ketidak-tentuan)
     
  2. Mengandungi unsur judi.
     
  3. Mengandungi muamalah riba.

Arabic Translation

التأمين
 
في 15-16 من فبراير لعام 1979م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (16) للمباحثة فيما يتعلق بالمنافع التي ترد من موت الشخص. وأصدر المجلس قراره بأن حكم التأمين على الحياة الذي تعرضه الكثير من شركات التأمين في الوقت حرام. ويعد من المعاملات الفاسدة لأن عقده لا يناسب المبادئ الإسلامية، فهو:
  1. يحمل على الغرر (مبهم).
  2. يحتوي على عناصر المقامرة.
  3. يحتوي على معاملات الربا.