Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22 - 24 Oktober 2008 telah membincangkan Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam. Muzakarah berpandangan dan berpendapat bahawa senaman Yoga yang berasal dari masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi lagi yang menggabungkan amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan, mentera dan pemujaan bagi tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan kemuncaknya, penyatuan diri dengan tuhan atau tujuan-tujuan lain adalah tidak sesuai dan boleh merosakkan akidah seorang muslim.

Oleh itu, Muzakarah juga bersetuju dan memutuskan apa jua jenis atau bentuk amalan yang mengandungi unsur-unsur tersebut di atas adalah dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam. Sementara pergerakan amalan fizikal tanpa unsur-unsur di atas yang dilakukan pada zahirnya tidaklah menjadi kesalahan. Namun demikian, masyarakat Islam dingatkan wajib berhati-hati dalam berwaspada dari perkara-perkara yang boleh menghakis akidah seseorang muslim.

Seperti yang sedia maklum, perkara-perkara yang boleh menghakis akidah boleh berlaku dengan sebab-sebab berikut:

(1) kepercayaan atau keyakinan di hati.
(2) menerusi perkataan atau pengakuan dengan lidah.
(3) perbuatan.

Memandangkan terdapat dua elemen tersebut dalam amalan yoga, maka umat Islam wajib memelihara akidah mereka dari terhakis

English Version

 
The Status of Yoga Exercise among Muslims

Decision:

The 83rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 22nd-24th October 2008 has discussed the Status of Yoga Exercise among Muslims. The Conference decided that Yoga exercise originates from the Hindu communities since the ancient Before Christ (BC) era and it combines physical practices with religious elements, incantations and worship to attain certain objectives such as peace and, at its apex, union with god or for other reasons is not appropriate and can damage the creed of a Muslim.
 
As such, the Conference also agreed and decided that any types or forms of practices that have the afore-mentioned elements are prohibited and in contradiction with the Laws of Islam. However, mere physical movements not accompanied by the afore-mentioned elements do not constitute an offence. Nonetheless, Muslims must be alert and cautious from anything that can damage their creed.
 
As it is generally known, one’s creed can be damaged through the following:
 
1) Belief or confidence in the heart.
2) Through words or testifying with the tongue.
3) Action.
 
As Yoga contains two of the afore-mentioned elements, Muslims must therefore protect their creed from being eroded.
 

Arabic Translation

قضية ممارسة المسلمين رياضة اليوغا (yoga)
 
 
في 22-24 من أكتوبر لعام 2008م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (83) للمباحثة في قضية ممارسة المسلمين رياضة اليوغا (yoga). ورأت أن ممارستها التي نشأت من المجتمع الهندوسي منذ قبل الميلاد، والتي تجمع بين الرياضة البدنية، والعناصر الدينية، والتعويذات، والتبجيلات لنيل غرض مقصود كالوصول إلى أعلى مراتب الطمأنينة والاستقرار النفسي، أو الوصول إلى مرتبة اللقاء بالرب، أو لأي غرض آخر، فإن هذه الرياضة لا تناسب المسلم، وقادرة على إفساد عقيدته.
لذلك، أصدر المجلس قراره بالإجماع على منع أي نوع أو شكل من أشكال الممارسات التي تحتوي على العناصر الآنف ذكرها، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. أما الممارسات والرياضات البدنية الظاهرة والخالية من تلك العناصر فلا حرج فيها في نظر الإسلام. وعلى كلٍ، فإن المجلس يشدد على المجتمع الإسلامي الاحتراز والوعي في التوغل داخل الممارسات والأمور التي يمكنها أن تفسد عقيدة المسلم.
        وكما هو معلوم، فإن الأمور التي يمكن لها أن تفسد العقيدة هي الأمور التي ترتبط بـ :      
1. إيمان القلب واعتقاده تجاه شيء ما.
2. الكلام أو الإقرار باللسان.
3. الأفعال.
ونظرا لوجود عنصرين من العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه في ممارسة اليوغا، فإن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تحفظ عقيدتها من الانزلاق. 
 
Keterangan/Hujah: 
 
 1. Pengajaran Yoga berasal-usul daripada kitab suci agama Hindu ‘Bhagavad Gita’. Menurut kitab ini ‘Yoga’ memerihalkan satu pandangan bersatu, ketenangan fikiran, kemahiran bertindak, serta keupayaan untuk mengekalkan penyesuaian dengan kemuliaan Diri (Atman), dan yang mempunyai intipati yang sama dengan asas Kewujudan (Brahman). Tujuan Yoga (nirvana moksha) adalah untuk melepaskan diri daripada kitaran penjelmaan semula melalui kesedaran perpaduan dengan kebenaran muktamad.
   
 2. Tidak wujud yoga menurut agama Islam tetapi yoga wujud di dalam agama Hindu, Buddha, Yahudi dan Kristian.
   
 3. Maksud istilah yoga sendiri telah menjelaskan bahawa ia mengandungi unsur-unsur Hinduism. Masyarakat Hindu mengamalkan yoga sebagai satu cara untuk mendapatkan ketenangan dan bersatu dengan tuhan-tuhan mereka.
   
 4. Unsur-unsur pengaruh hindu yang dipromosikan secara halus melalui Trancendental Meditation dalam amalan yoga merupakan mantera agama hindu yang disebarkan untuk kegunaan semua penganut agama.
   
 5. Agama Islam yang disyariatkan oleh Allah s.w.t. telah menyediakan berbagai kaedah kerohanian kepada umatnya untuk mencari atau mencapai ketenangan diri dan umat Islam tidak perlu merujuk atau mengikut kepercayaan atau amalan agama lain.
   
 6. Amalan yoga adalah salah satu dakyah halus yang digunakan untuk mengembangkan pengaruh hindu.
   
 7. Yoga ini pada awalnya diperkenalkan di negara-negara barat kerana masyarakat sentiasa mengalami stress. Apabila ketenangan dapat dicapai melalui yoga, mereka mendapati produktiviti kerja semakin bertambah baik dan atas dasar ini yoga dianggap antara kaedah terbaik memulihkan kesihatan dan memajukan diri.
   
 8. Mengandungi unsur-unsur falsafah agama lain dan kesyirikan, adalah haram bagi umat Islam mengamalkannya.
   
 9. Singapura walaupun hanya mempunyai minoriti umat Islam telah mengharamkan yoga atas dasar mengandungi unsur-unsur syirik yang boleh merosakkan akidah orang Islam.
   
 10. Adalah wajar umat Islam dilarang daripada melakukan apa jua amalan atau senaman yang mempunyai kaitan dengan unsur syirik atau pemujaan agama lain.
Fatwa Negeri Berkaitan: 
Bil Tajuk Negeri Penwartaan Tarikh Keputusan
1 Fatwa Mengenai Senaman Yoga ** Kelantan Tidak Diwartakan 14 Dec, 2008
2 Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam ** Perak Diwartakan 18 Dec, 2008
3 Senaman Yoga Dan Perkara Yang Berkaitan Dengannya ** WP Kuala Lumpur Diwartakan 31 Dec, 2008
4 Pengharaman Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam ** Melaka Diwartakan 18 Dec, 2008
5 Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam ** Sarawak Tidak Diwartakan 27 Nov, 2008
6 Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam Sabah Tidak Diwartakan 13 May, 2009
7 Hukum Senaman Yoga Menurut Islam Pahang Tidak Diwartakan 26 Dec, 2008
8 Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam ** Kedah Diwartakan 26 Apr, 2010