Pelupusan Al-Quran

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-30 yang bersidang pada 22 Aug 1992 telah membincangkan Pelupusan Al-Quran. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

  1. Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak lagi boleh dibaca dan yang bukan resam uthmani hendaklah dilupuskan.
     
  2. Kaedah pelupusan ialah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam ditempat yang dikawal.
     
  3. Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada Urusetia atau Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Dan dilakukan dengan cara tersembunyi demi mengelakkan salah faham orang ramai.

English Version

 
Disposal Of Al-Qur’an

Decision:

The 30th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 22nd August 1992 has discussed on disposal of al-Quran. The Committee has decided that:

1. Al-Qur'an that is damaged, torn, extremely old, which no longer can be read and is not written in Othmani font should be disposed

2. The method of disposal is via controlled incineration and it should be buried in a controlled place

3. The disposal work should be under the responsibility of Secretariat or Council or State’s Islamic Affairs Department and carried out in secrecy to avoid public misunderstanding.