Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah membincangkan Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafie.

English Version

 
Run-Away-Marriage Leaving The Guardian at More Than 2 Marhalah According to Shafii School
 
Decision:

The 52nd Conference (muzakarah) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 1st July 2002 has discussed run-away-marriage leaving the guardian at more than 2 marhalahs according to Shafii School. The Committee has decided that run-away-marriage leaving the guardian at more than 2 marhalahs that was solemnized by authorized religious officer is valid according to Shafii mazhab.
 

Arabic Translation

مذهب الإمام الشافعي في زواج المرأة هروباً من ولي أمرها والابتعاد عنه بمسافة تتجاوز المرحلتين
 
 
        في الأول من يوليو لعام 2002م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (52) للمباحثة في رأي المذهب الشافعي في زواج المرأة هروباً من ولي أمرها والابتعاد عنه بمسافة تتجاوز المرحلتين. وأصدر المجلس فتواه بأن مذهب الإمام الشافعي يقر بصحة ما أقامه المأذون الشرعي المعترف في عقد نكاح رجل بامرأة ابتعدت المرأة عن ولي أمرها بمسافة تتجاوز المرحلتين.
 
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Bil Tajuk Bil. JKF Tarikh Keputusan
1 Pernikahan Dengan Perempuan Kitabiah Persidangan Kali Ke-10 29 Apr, 1975
2 Kahwin Lari di Selatan Thailand Muzakarah Kali Ke-52 1 Jul, 2002
3 Pernikahan Menggunakan Wali Hakim (Wali Raja) Dan Wali Tahkim Muzakarah Kali Ke-24 5 Jun, 1989
4 Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) Muzakarah Kali Pertama 28 Jan, 1981
5 Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung Anak Luar Nikah Persidangan Kali Ke-3 21 Jan, 1971
6 Pernikahan Melalui Persetujuan (Lelaki Dan Perempuan) Muzakarah Kali Ke-20 2 Apr, 1988
7 Pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas Nama Jawatan Muzakarah Kali Ke-74 25 Jul, 2006
8 Pernikahan dengan Perempuan Kitabiah-2 Persidangan Kali Ke-14 14 Jul, 1977
9 Pernikahan Dengan Perempuan Kitabiah-3 Persidangan Kali Ke-18 14 May, 1980