Fatwa Tentang Kumpulan Al-Maunah.

Tarikh Keputusan: 
2 Jul, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 

Fatwa ini berkaitan dengan Kumpulan al-Maunah berdasarkan kandungan buku " Persaudaraan Ilmu Dalam Al-Maunah" karangan Syeikh Muhamad Amin B. Mohd Razali.

Keputusan: 

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen 34(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992 [En. 2/92], dan dibaca bersama subseksyen 34 (2), Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan setelah berbincang dengan Jawatankuasa Syariah 'Majlis Agama Islam dan "Adat Melayu Perak Darul Ridzuan' pada 9 Syaaban 1421 bersamaan 6 November 2000 dan atas titah perintah Duli Yang Mulia Sultan mengisytiharkan Fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.
(1) Kandungan buku bertajuk 'Persaudaraan Ilmu Dalam Al-Maunah Malaysia Seni Bela Diri Warisan Islam (sumber kekuatan batin)' karangan Syeikh Muhamad Amin bin Mohd. Razali didapati mengandungi perkara-perkara yang meragukan dan menyalahi ajaran Agama Islam yang sebenar. Oleh yang demikian umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu dan buku itu wajib diharamkan dan pengamalnya wajib bertaubat.
(2) Bagi orang-orang Islam yang telah membaca, menyebar dan mengamalkan ajaran itu di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata"ala.

Keterangan/Hujah: 

PERSAUDARAAN ILMU DALAM
AL MAUNAH MALAYSIA SENI BELA DIRI
WARISAN ISLAM (SUMBER KEKUATAN BATIN)
DAN AMALAN AHLI KUMPULAN
AL MAUNAH

1. TUJUAN

Berikut adalah keputusan Jawatankuasa Syariah yang bersidang pada 9 Syaaban 1421 bersamaan 6 November 2001 buat kali ke 150 mengenai isi kandungan buku "Persaudaraan Ilmu Dalam Al Maunah Malaysia Seni Bela Diri Warisan Islam (Sumber Kekuatan Batin)" dan amalan yang dilakukan oleh ahli kumpulan Al Maunah yang berasaskan kepada buku tersebut.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Ahli-ahli kumpulan ini mengambil kepercayaan dan berpegang kepada buku ini dalam mengamal wirid dan zikir harian mereka dengan bermatlamatkan mendapat kekuatan melaluinya.

2.2 Silat Al Maunah ini dipimpin oleh seorang yang diberi gelaran Syeikh Muhammad Amin Bin Mohd Razali iaitu Guru Utama kumpulan ini.Beliau yang mengarang buku "Persaudaraan Ilmu Dalam Al Maunah Malaysia Seni Bela Diri Warisan Islam (Sumber Kekuatan Batin)

2.3 Asal silat yang diambil oleh Muhammad Amin ini ialah dari "Persaudaraan Ilmu Dalam Al Maunah ,"beralamat di perumahan Citra Nila Wanasari , Blok JC 15, No. 08 Cibitung , Bekasi Jawa Barat , Indonesia.

3. CIRI-CIRI BERIKUT ADALAH HASIL DAPATAN YANG DITEMUI DARIPADA KANDUNGAN BUKU "PERSAUDARAAN ILMU DALAM AL-MAUNAH MALAYSIA SENIBELA DIRI WARISAN ISLAM (SUMBER KEKUATAN BATIN)" YANG DIDAPATI BERTENTANGAN DENGAN AJARAN ISLAM.

(a) Persaudaraan Ilmu Dalam Al Maunah Malaysia Seni Bela Diri Warisan Islam (Sumber Kekuatan Batin) adalah mengandungi fahaman yang terpengaruh kepada konsep wahdatul wujud seperti penyataan:-

"Dalam hadith Allah berfirman(

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
2 Aug, 2001
Nombor Rujukan: 
M.N.Pk A 351/14/5; PU. Pk. 07/
Akta/Enakmen: 
509 Jld 54 No: 16
Negeri/Group: