Hukum Mewarna Rambut

Tarikh Keputusan: 
12 Jan, 2002
Keputusan: 
1. Sunat :

         Mewarnakan rambut kerana uban dengan apa-apa warna selain dari warna hitam.
 

2. Harus :
 
 1. Mewarna rambut dengan warna hitam untuk tujuan jihad.
   
 2. Mewarna rambut bagi isteri dengan warna hitam untuk tujuan berhias bagi suami.
   
 
3. Makruh :
 
 1. Mewarna rambut supaya kelihatan seperti orang soleh.
   
 2. Memutihkan rambut dengan apa juga bahan bagi tujuan untuk kelihatan tua atau mendapat kedudukan dalam masyarakat, atau diterima percakapannya.
   
4. Haram :
 
 1. Mewarna rambut dengan warna hitam kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 2 a dan b.
   
 2. Mewarna rambut sehingga menyerupai (tasyabbuh) perlakuan orang bukan Islam.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
12 Jan, 2002
Nombor Rujukan: 
[JMKNNS.209(01) 914/1; PU/ NS(JB) 5/2001]
Akta/Enakmen: 
N,S,P,U. 4
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Bil Tajuk Bil. JKF Tarikh Keputusan
1 Hukum Menanam Rambut Di Kepala Muzakarah Kali Ke-94 21 Apr, 2011
AttachmentSize
warta_kerajaan-hukum_mewarna_rambut.docx13.23 KB
Negeri/Group: