Hukum Mewarna Rambut

Tarikh Keputusan: 
12 Jan, 2002
Keputusan: 
1. Sunat :
Mewarnakan rambut kerana uban dengan apa-apa warna selain dari warna hitam.

2. Harus :
a) Mewarna rambut dengan warna hitam untuk tujuan jihad.

b) Mewarna rambut bagi isteri dengan warna hitam untuk tujuan berhias bagi suami.

3. Makruh :
a) Mewarna rambut supaya kelihatan seperti orang soleh.

b) Memutihkan rambut dengan apa juga bahan bagi tujuan untuk kelihatan tua atau mendapat kedudukan dalam masyarakat, atau diterima percakapannya.

4. Haram :
a) Mewarna rambut dengan warna hitam kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 2(a) dan (b).

b) Mewarna rambut sehingga menyerupai (tasyabbuh) perlakuan orang bukan Islam.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
12 Jan, 2002
Nombor Rujukan: 
[JMKNNS.209(01) 914/1; PU/ NS(JB) 5/2001]
Akta/Enakmen: 
N,S,P,U. 4
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Bil Tajuk Bil. JKF Tarikh Keputusan
1 Hukum Menanam Rambut Di Kepala Muzakarah Kali Ke-94 21 Apr, 2011
Negeri/Group: