Ilmu Mentauhidkan Allah Oleh Nasrun S.T. Qahar

Tarikh Keputusan: 
12 Nov, 1987
Keputusan: 
" Bahawa ajaran, tariqat dan Ilmu mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. T. Qahar adalah ajaran, tariqat dan ilmu yang bukan daripada ajaran Islam.  Oleh itu orang Islam adalah ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya."
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 May, 1988
Nombor Rujukan: 
JAWI/A/145; PN.(PUĀ²)197/II.
Akta/Enakmen: 
Seksyen 41 - Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak bagi Negeri Selangor
Negeri/Group: