Kedudukan Mayat Semasa Disembahyangkan

Tarikh Keputusan: 
1 Aug, 2003
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 2/2003 yang bersidang pada 3 Jamadilakhir 1424H bersamaan 1 Ogos 2003 memutuskan mengenai amalan masyarakat Islam di Negeri Melaka mengenai kedudukan jenazah ketika disembahyangkan adalah seperti berikut:

1. Kedudukan imam semasa menyembahyangkan mayat lelaki adalah berdiri setentang dengan kepala mayat.

2. Manakala kedudukan imam semasa menyembahyangkan mayat perempuan adalah berdiri setentang dengan pinggang mayat tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Negeri/Group: