Laporan Kajian Mengenai Kumpulan Jemaah Tabligh

Tarikh Keputusan: 
1 Dec, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak Kali Kesebelas, yang bersidang pada 1 Disember 2006M telah membincangkan mengenai Laporan Kajian Mengenai Kumpulan Jemaah Tabligh. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:

"Kegiatan Jemaah Tabligh adalah tidak haram dan tidak perlu dibendung. Pihak Berkuasa Agama Negeri adalah disyor untuk membekalkan garis panduan kepada pihak berkenaan ( Jemaah Tabligh)"
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
MLFNS11
Negeri/Group: