Memandikan Bayi Sebelum Diazan Dan Diiqamatkan

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
  Memandikan bayi yang baru lahir sebelum diazan dan diiqamatkan.
Keputusan: 
  Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 8 Jun 1998 telah membincangkan mengenai memandikan bayi yang baru lahir sebelum diazan dan diiqamatkan. Mesyuarat berpendapat bahawa dari segi syara' tidak wajib dimandikan bayi yang baru lahir bagi tujuan untuk diazankan dan diiqamatkan.
Keterangan/Hujah: 
tidak diberi.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
1990-1996 MS 185
Negeri/Group: