Mengenai Kekebalan Raja-Raja, Ucapan Duli Yang Maha Mulia Kepada Raja-Raja

Tarikh Keputusan: 
2 Feb, 1993
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 2 Feb 1993 telah membincangkan mengenai kekebalan Raja-Raja, Ucapan Duli Yang Maha Mulia Kepada Raja-Raja. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:

1) Bahawa semua manusia tidak mempunyai sebarang kekebalan dari segi hukum kerana mereka semua adalah tertakluk kepada hukum Allah.
 
2) Hak-hak keistimewaan untuk orang-orang tertentu dalam perkara-perkara tertentu ada di dalam Islam.
 
3) Pemilihan warna kuning oleh Raja untuk pakaian dan lain-lain, hukumnya harus.
 
4) Penggunaan ucapan Duli Yang Maha Mulia terhadap Raja-Raja ketika mengadap dan lain-lain hukumnya adalah harus dengan syarat ucapan Yang Maha Mulia Raja-Raja itu tidak diniatkan sama dengan sifat Allah.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Negeri/Group: