Nisab Zakat Harta Dan Kadar Zakat Fitrah

Tarikh Keputusan: 
7 Oct, 2002
Keputusan: 
JADUAL
1. Nisab zakat harta bagi tahun 1423H/2002M ialah RM2875.87 dan kadar zakatnya ialah RM71.89 dan;

2. Kadar zakat fitrah bagi tahun 1423H/2002M ialah RM4.90 seorang.

Dibuat pada 7 Oktober, 2002
[JMKNNS 209(01)914/1]

DATO' HJ.MOHD MURTADZA BIN HJ.AHMAD
Mufti Kerajaan Negeri Sembilan

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
21 Nov, 2002
Nombor Rujukan: 
[JMKNNS 209(01)914/1]
Akta/Enakmen: 
N.S.P.U. 20.
Negeri/Group: