Penajaan Syarikat Arak Terhadap Sukan.

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 1996
Huraian Tajuk/Isu: 
Pandangan hukum syara' mengenai SUKOM yang ditaja oleh syarikat Carlsberg.
Keputusan: 
AJK Syariah memandang berat di atas penajaan daripada syarikat Carlsberg kerana syarikat ini adalah syarikat yang mengandungi unsur arak, dimana unsur arak tidak pernah menjadi alat pemangkin kepada membangun kesihatan badan manusia malah sebaliknya ia menjadi ibu segala maksiat apatah lagi ianya adalah haram mengikut ajaran Islam dan harta yang diperolehi daripada hasil arak ini bagi orang Islam tidak dianggap sebagai "harta Mutakawam". Oleh itu penajaan Carlsberg patut ditolak oleh SUKOM.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Negeri/Group: