Taklik

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 

adakah berhak seseorang perempuan yang diceraikan dengan cara "tuntutan persahkan tak'lik" menuntut nafkah eddahnya.

Keputusan: 

mengikut kitab-kitab feqah adalah berhak bagi seseorang perempuan yang diceraikan dengan cara tersebut menuntut nafkah eddahnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Negeri/Group: