Zakat Gaji Dan Pendapatan

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Adakah sudah sampai masanya gaji dan pendapatan wajib dikeluarkan zakat?
 
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 12 Muharam 1421 bersamaan 17 April 2000 telah membincangkan mengenai Zakat Gaji Dan Pendapatan.

Alhamdulillah fatwanya:

" Gaji dan pendapatan wajib dikeluarkan zakat bila mana cukup syarat-syaratnya. "

Kaedah pengiraan zakat penggajian atau pendapatan di Negeri Johor adalah seperti berikut :

Iaitu pendapatan kasar setahun semasa ditolak dengan keperluan asas sebenar pada tahun semasa. Sekiranya sama atau melebihi nisbah, maka zakatnya 2.5% atau 1/40.

Yang dimaksudkan keperluan asas sebenar pada tahun semasa adalah seperti berikut :

i. Saraan-saraan hidup yang diperlukan bagi :

a. sara diri - RM 8,000.00

b. isteri - RM 3,000.00 x bilangan anak

c. anak - RM 1,000.00 x bilangan anak

d. mereka yang di bawah tanggungannya ( kadar sebenarnya dan yang munasabah )

ii. Perubatan ( kadar sebenarnya dan yang munasabah )

iii. Pendidikan ( kadar sebenarnya dan yang munasabah )
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Bil Tajuk Bil. JKF Tarikh Keputusan
1 Zakat Gaji & Pendapatan Professional Muzakarah Kali Ke-31 & Muzakarah (khas) 9 Dec, 1992
2 Zakat Gaji & Pendapatan Professional-2 Muzakarah khas 22 Jun, 1997
3 Zakat Gaji Beserta Kadarnya Muzakarah Kali Ke-56 7 May, 2003
Negeri/Group: