Johor

Membendung Pengaruh Syiah

Tarikh Keputusan: 
9 Jan, 2012
Keputusan: 
 
 1. Adalah ditetapkan bahawa umat Islam di Negeri Johor hendaklah mengikut undang-undang dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlis Sunnah Wal Jama’ah dari segi aqidah berpandukan mazhab Al-Asya’irah dan Al-Maturidiah, Syariah berpandukan mazhab Syafi’e. Walaubagaimanapun tiga mazhab yang mu’tabar iaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu dan dari segi akhlak hendaklah berpegang dengan akhlak Islamiyyah.
   
 2. Bahawa Fahaman dan Ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahlis Sunnah Wal Jama’ah yang boleh menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan Negara.
   
 3. Fahaman dan Ajaran ini perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di Negeri Johor Darul Ta’zim berdasarkan terdapat beberapa pencanggahan di dalam fahaman tersebut sama ada dari sudut Aqidah, Syariah dan Akhlaq.
   
 4. Oleh itu, mana-mana orang Islam atau kumpulan adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut kerana ia bertentangan dengan pegangan Ahlis Sunnah Wal Jama’ah. Larangan ini meliputi:
  1. Untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau untuk menyebarkan ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah; atau
    
  2. Untuk menerbitkan apa-apa bentuk versi atau variasi atau apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media, atau apa-apa kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran ajaran-ajaran tersebut; atau
    
  3. Untuk menjadi anggota atau pemimpin mana-mana golongan Syiah atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian.
    
 5. Adalah ditetapkan mana-mana Umat Islam di Negeri Johor yang mengingkari Fatwa ini adalah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 9 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997.
   
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
16 Feb, 2012
Nombor Rujukan: 
Jil. 56 No. 4
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2003
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Menternak Katak

Tarikh Keputusan: 
23 Jan, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 23 Januari 2012 telah  membincangkan  mengenai " Hukum Menternak Katak "
 
Alhamdulillah fatwanya seperti berikut:
 
" Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf ulamak. Menurut jumhur ulamak, perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah haram kerana ia adalah dua alam."
 
 
والله اعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ351/05/(ML)/51bil(2)

Hukum Rujuk Dengan Persetubuhan

Tarikh Keputusan: 
21 Mar, 2012
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 21 Mac 2012 telah membincangkan  mengenai " Hukum Rujuk Dengan Persetubuhan "
 
Alhamdulillah fatwanya seperti berikut:
 
" Rujuk melalui persetubuhan adalah sah menurut hukum syarak."
 
 
 
والله اعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(MK)/21
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Had Maksimum Upah Kutipan Amil Harta

Tarikh Keputusan: 
27 Jun, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 27 Jun 2012 telah membincangkan mengenai " Had Maksimum Upah Kutipan Amil Harta" 
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
" Harus menurut hukum syarak pihak uli amri (pemerintah) membuat peraturan-peraturan berkaitan dengan pengurusan amil harta. Perkara ini adalah berdasarkan kepada kaedah fiqhiyah:
 
" تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة " 
Ertinya: " Tindakkan yang dilakukan oleh penguasa ( imam) ke atas masyarakat adalah mengandungi maslahah dan kepentingan umum.
 
Oleh itu, berdasarkan kepada usaha dan tugas amil harta dalam memastikan kutipan zakat negeri Johor meningkat dari semasa ke semasa, maka had maksimum bagi setiap transaksi amil harta dinaikkan dari RM20,000 kepada RM50,000. Manakala, kadar upah amil harta adalah tetap seperti sedia ada iaitu 1/16."
 
 والله اعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(IB)/70 bil(2)

Produk Biskut Berbentuk Ikan Perisa Sayur Dan Perisa Keju Oleh Win Win Food Industries Sdn. Bhd.

Tarikh Keputusan: 
9 Mar, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 23 Rabiul Awal 1431 bersamaan 9 March 2010 teah membincangkan mengenai Produk Biskut Berbentuk Ikan Perisa Sayur Dan Perisa Keju Oleh Win Win Food Industries Sdn. Bhd..
 
Alhamdulillah fatwanya :
 
"Membuat produk makanan menyerupai bentuk haiwan adalah harus mengikut syara' kecuali haiwan seperti babi, anjing dan juga haiwan yang jijik menurut pandangan masyarakat".
 
 

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Status Puasa Bagi Pesakit Yang Menerima Rawatan Dialisis Peritonial

Tarikh Keputusan: 
18 Aug, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 27 Syaaban 1430 bersamaan 18 Ogos 2009 telah membincangkan mengenai Status Puasa Bagi Pesakit Yang Menerima Rawatan Dialisis Peritonial.
 
Alhamdulillah fatwanya :
 
Sekiranya rawatan dialisis peritonial dilakukan pada siang hari ramadhan (bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari) maka ia membatalkan puasa kerana darah yang dimasukkan semula ke dalam badan pesakit ada dicampurkan unsur kimia dan unsur berzat iaitu larutan gula dan asid amino.
 
Oleh itu, orang yang berpenyakit buah pinggang yang mana kehidupan hariannya sepanjang hayat bergantung pada penggunaan dialisis peritonial (tidak boleh tidak) maka gugurlah kewajipan berpuasa ke atas dirinya dan ia hanya diwajibkan membayar fidyah iaitu secupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan.
 
Walaubagaimanapun jika sekiranya penggunaan dialisis peritonial hanya pada waktu tertentu sahaja (pada keadaan kritikal) dan kebetulan semasa itu ia berpuasa maka batal puasa tersebut dan ia wajib qada' semula puasa tersebut pada hari yang lain ".
 
 
والله أعلم بالصواب.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pinggan Mangkuk Berasaskan Serbuk Tulang (Bone Ash)

Tarikh Keputusan: 
5 Apr, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1431 bersamaan 5 April 2010 telah membincangkan mengenai Pinggan Mangkuk Berasaskan Serbuk Tulang (Bone Ash).
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
 1. Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang diperbuat daripada serbuk tulang babi adalah tidak harus mengikut hukum syara' dan wajib ditinggalkan penggunaannya.
   
 2. Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang tidak halal dimakan selain daripada babi juga tidak harus digunakan.
   
 3. Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang halal dimakan tetapi tidak disembelih juga tidak harus digunakan.
   
 4. Fatwa ini hanya terlaksana dengan adanya pembuktian saintifik yang jelas terhadap bahan kandungan pinggan mangkukk tersebut.
   
 5. Walaupun belum terdapat pembuktian secara saintifik dengan bahan kandungan, umat islam dinasihatkan supaya tidak menggunakan pinggan mangkuk yang diperbuat daripada tulang untuk mengelakkan keraguan. Ini berdasarkan hadis Rasullullah SAW :

  Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan.
  (Riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai)
   

 6. Larangan penggunaan pinggan mangkuk yang tertera di atas adalah berasaskan konsep Al-Ihtiyat (berhati-hati) demi menjamin kesucian melaksanakan ibadah dalam kehidupan ".

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran Zakat Perniagaan Bagi Program Rumah Murni Malaysian Industrial Developement Finance Berhad (MIDF)

Tarikh Keputusan: 
8 Sep, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Ramadhan 1430 bersamaan 8 September 2009 telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Perniagaan Bagi Program Rumah Murni Malaysian Industrial Developement Finance Berhad (MIDF).
 
Alhamdullillah fatwanya seperti berikut :
 
" Semua individu dan syarikat hendaklah membayar zakat harta dan zakat perniagaan secara keseluruhan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor.
 
Majlis Agama Islam Negeri Johor boleh memberi peruntuklan yang dipohon oleh pembayar zakat samada individu ataupun syarikat untuk mereka mengagihkan sendiri kepada asnaf-asnaf penerima zakat yang telah dikenalpasti oleh pihak pembayar berdasarkan dengan garis panduan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor.
 
Oleh itu Program Rumah Murni Malaysia Industrial Development Finance Berhad (MIDF) yang tidak melibatkan peranan Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai badan autoriti menguruskan wang zakat maka ia bukanlah dikira sebagai zakat perniagaan tetapi sebagai sumbangan kepada masyarakat (khidmat sosial) ".
 
 
 

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Urus Niaga Jual Beli Emas Secara Ansuran / Hutang

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Jamadil Akhir 1431 bersamaan 8 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Urus Niaga Jual Beli Emas Secara Ansuran / Hutang.
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
" Urusniaga jual beli emas secara ansuran atau hutang yang dikendalikan oleh Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad (KPMNJ) adalah harus mengikut hukum syara' ".
 

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Cadangan Perdagangan Baja Najis Kelawar (Guano)

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Jamadil Akhir 1431 bersamaan 8 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Cadangan Perdagangan Baja Najis Kelawar (Guano).
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
" Memproses dan membekalkan baja organik yang terdiri daripada najis kelawar (Guano) adalah harus mengikut hukum syara' ".
 
 

والله أعلم بالصواب

 
Keputusan (English): 

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Etil Alkohol Dalam Makanan

Tarikh Keputusan: 
29 Jun, 2010
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 16 Rejab 1431 bersamaan 29 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Etil Alkohol Dalam Makanan.
 
Alahamdullilah fatwanya :
 
 1. Setiap minuman arak mengandungi Alkohol Etanol yang memabukkan tetapi bukan semua alkohol itu dari arak. Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis.
   
 2. Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak samada mengandungi sedikit alkohol atau alkohol yang disulingkan adalah haram diminum.
   
 3. Minuman ringan yang dibuat bukan untuk dijadikan arak atau bukan yang memabukkan dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal.
   
 4. Alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan dan minuman tidak najis dan boleh dimakan.

Kandungan Etil Alkohol yang terdapat di dalam makanan dan minuman yang dibenarkan adalah tidak lebih daripada 0.01%.

Oleh itu, produk yang boleh diberikan pensijilan halal adalah :

 1. Kod sampel : 229 (L-090310-UCK(b)
 2. Kod sampel : 231 (L-090310-RT(a)
 3. Kod sampel : 232 (L-090310-RT(b)
 4. Kod sampel : 233 (L-090310-RT(c)

Manakala baki produk yang lain tidak menepati syarat dan tidak boleh diberi pensijilan halal.

والله أعلم بالصواب

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menjual Dan Menternak Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik

Tarikh Keputusan: 
11 Dec, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 20 Syaaban 1430 Hijriah bersamaan 11 Disember 2009 telah membincangkan mengenai Hukum Menjual Dan Menternak Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik.
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
Lintah dan cacing bukan merupakan haiwan yang dikategorikan sebagai najis. Oleh itu hukum menternak kedua-dua haiwan tersebut atau berjual beli atas dasar manfaat yang diperolehi daripada kedua-dua haiwan tersebut adalah harus. Menggunakan lintah dan cacing untuk tujuan perubatan dan kosmetik adalah harus dengan syarat-syarat berikut :
 
 1. Habitat kedua-dua haiwan tersebut dalam lingkungan yang suci.

 2. Haiwan tersebut tidak ada kemudaratan seperti ada racun berbisa.

 3. Haiwan tersebut tidak menjadi najis (mutannajis) seperti mencampurkan haiwan tersebut dengan unsur-unsur yang najis seperti arak, babi dan sebagainya.

 4. Tujuan penternakan cacing dan lintah bukan bermatlamat sebagai bahan makanan tetapi sebagai bahan perubatan dan kosmetik serta penghasilan baja.

 5. Bagi kegunaan luaran sahaja seperti dibuat minyak bagi sapuan pada anggota tubuh badan.

 

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menukar Nama Dan Mem ‘BIN’ kan Nama Anak Tak Sah Taraf

Tarikh Keputusan: 
21 Jan, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 24 Muharram 1430 bersamaan 21 Januari 2009 telah membincangkan mengenai Hukum Menukar Nama Dan Mem ‘BIN’ kan Nama Anak Tak Sah Taraf.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
 1. Membuang nama Muhammad yang tercatat di dalam Mykid Muhammad Revanza Leriano Ooi       (050421-01- 1441) adalah tidak dibenarkan demi menjaga maslahat pegangan agama Islam anak tersebut pada masa akan datang.
   
 2. Muhammad Revanza Leriano Ooi juga tidak boleh di “bin” kan kepada Omar kerana dia adalah anak tak sah taraf mengikut hukum syara’.
   
 3. Dicadangkan nama anak tersebut ditulis dengan nama Muhammad Revanza Leriano Ooi Maula Omar”.

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Penggunaan Ubat Clexane Dalam Rawatan Pesakit

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang telah membincangkan mengenai Hukum Penggunaan Ubat Clexane Dalam Rawatan Pesakit.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
“Penggunaan ubat Clexane dan Fraxiparine bagi mencegah formulasi pembekuan darah secara serta merta ketika pesakit berada pada tahap kronik adalah ditegah.
 
Oleh itu pesakit boleh menggunakan ubat alternatif yang lain, yang mempunyai fungsi serta keberkesanan yang sama dengan ubat Clexane dan Fraxiparine iaitu Arixtra solution for injection atau nama generiknya Fondaparinux Sodium yang mempunyai keberkesanan tinggi dalam membantu mengelakkan masalah pembekuan darah”.
 

والله أعلم بالصواب

 

 

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Ajaran Kumpulan Layar Bahtera

Tarikh Keputusan: 
30 Mar, 2010
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada  14 Rabiul Akhir 1431 bersamaan 30 Mac 2010 telah membincangkan mengenai Ajaran Kumpulan Layar Bahtera. :
 
Alhamdulillah fatwanya ;
 
 1. Bahawasanya ajaran dan pegangan Kumpulan Layar Bahtera adalah palsu, sesat, menyeleweng, merosakkan aqidah dan boleh membawa ancaman kepada ketenteraman orang awam.

 2. Oleh yang demikian, orang ramai di negeri ini, dilarang sama sekali terlibat dengan ajaran dan pegangan Kumpulan Layar Bahtera samada dengan cara :  
i.   Mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain.

ii.  Menyebarkan apa-apa maklumat berkaitan dengan ajaran atau kegiatannya.
     samada melalui media cetak atau elektronik.

iii. Menjalankan upacara atau apa sahaja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ajarannya seterusnya mengundang atau menerima kehadirannya (Kumpulan Layar Bahtera) atau pengikut-pengikutnya samada untuk menyebarkan ajarannya atau tujuan-tujuan yang lain seterusnya memberikan sokongan moral dan material kepadanya atau sesiapa yang terlibat dengan ajarannya. 

     3.  Pihak berkuasa hendaklah mengambil tindakan tegas bagi menghalang dan mencegah pegangan, ajaran atau amalan Kumpulan Layar Bahtera di Negeri Johor:

i.   Mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain.

ii.  Menyebarkan apa-apa maklumat berkaitan dengan ajaran atau kegiatannya.
     samada melalui media cetak atau elektronik.

iii. Menjalankan upacara atau apa sahaja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ajarannya seterusnya mengundang atau menerima kehadirannya (Kumpulan Layar Bahtera) atau pengikut-pengikutnya samada untuk menyebarkan ajarannya atau tujuan-tujuan yang lain seterusnya memberikan sokongan moral dan material kepadanya atau sesiapa yang terlibat dengan ajarannya.
 
 
والله أعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Diwartakan

Cadangan Mewujudkan Ruang Pejabat Koperasi Masjid Taman Perling Berhad Di Kawasan Bangunan Masjid Taman Perling

Tarikh Keputusan: 
29 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 16 Rejab 1431 bersamaan 29 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Cadangan Mewujudkan Ruang Pejabat Koperasi Masjid Taman Perling Berhad Di Kawasan Bangunan Masjid Taman Perling.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
Cadangan mewujudkan ruang pejabat koperasi Masjid Taman Perling Berhad di kawasan bangunan Masjid Taman Perling adalah harus mengikut hukum syara' dengan mematuhi syarat-syarat berikut :
 
 1. Kegunaan ruang pejabat tersebut adalah untuk masyarakat Islam terutama bagi kegiatan-kegiatan yang boleh memandu dan memperkasakan syiar Islam.
   
 2. Kebenaran ini diberi hanya secara menumpang dan sementara (مؤقت) di kawasan bangunan Masjid dan bukan dibina untuk kekal selama-lamanya.
   
 3. Kegunaan ruang hendaklah tidak melebihi keperluan sebenarnya.
   
 4. Kemuliaan tanah wakaf dan kawasan masjid hendaklah dijaga seperti menutup aurat dan tiada berlaku perbuatan yang diertikan sebagai bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.

Namun sekiranya pada masa akan datang ruang tersebut diperlukan sebagaimana yang termaktub dalam hujjah wakaf, maka ruang tersebut hendaklah dikembalikan semula bagi menyempurnakan hujjah wakaf tersebut.

 
والله أعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Selipar Dan Kasut Yang Bertulis Kalimah Allah ( Kasut Croc's )

Tarikh Keputusan: 
6 Jul, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor  yang bersidang pada 23 Rejab 1431 bersamaan 6hb Julai 2010 telah membincangkan mengenai Selipar Dan Kasut Yang Bertulis Kalimah Allah (Kasut Croc's).
 
Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti berikut :
 
Semua selipar dan kasut berjenama Croc's yang mengandungi lambang (logo)/corak yang menyerupai kalimah ( LILLAH ) لفظ الجلالة  adalah haram penggunaannya.
 
Oleh itu, semua umat Islam  di negeri Johor dilarang membuat, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mengedar, memesan, mengimport, mengeksport, mempamer, mencetak semula, mengambil gambar, memberi hadiah, dan menjadikan perhiasan”.
 
والله أعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah'

Tarikh Keputusan: 
10 Oct, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Ramadhan 1426 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2005 Miladiah telah membincangkan mengenai Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
Tikar sembahyang yang mengandungi corak yang menyerupai lambing-lambang pelbagai agama adalah haram penggunaannya. Oleh itu, semua umat Islam di negeri Johor dilarang membuat, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mengedar, memesan, mengimport, mengeksport, mempamer, mencetak semula, mengambil gambar, memberI hadiah dan menjadikan perhiasan.
 
Keterangan/Hujah: 
 
 1. Sejadah yang mengandungi corak-corak yang menyerupai lambang-lambang pelbagai agama boleh meragukan, mengelirukan dan mengganggu kekhusu’kan solat serta boleh menjejaskan aqidah. Lambang-lambang adalah seperti berikut :
 
 • Bulan, bintang dan kubah             -           Agama Islam
 •                 Lambang salib                                -           Agama Kristian
 •                Menara Tokong                                -           Agama Budha
 •                Gereja                                                -           Agama Kristian
 •                Lambang pagoda                            -           Agama Budha
 •                Bekas api                                          -           Agama Hindu

 

     2.  Kalimah Lillah ( bererti kerana Allah ) yang ada pada sejadah tersebut wajib dihormati dan tidak
          boleh dipijak sama sekali.
    
    3.  Kewujudan lambang-lambang tersebut di sejadah, secara tidak langsung mengi’tiraf fahaman yang
         mengatakan adanya persamaan semua agama ( kesatuan agama ). Perkara ini bertentangan
        dengan firman Allah dalam surah ali Imran ayat 19 yang membawa maksud :
 
 
“ Sesungguhnya agama ( yang benar dan diredhai ) di sisi Allah ialah Islam….”
 
 
 والله اعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Kosmetik Botok

Tarikh Keputusan: 
6 Feb, 2007
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Muharram 1428H bersamaan 6 Februari 2007M telah membincangkan mengenai Hukum Kosmetik Botok .
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
Penggunaan suntikan botulinum toxin type A atau botox untuk tujuan kosmetik adalah HARAM jika :
 •  Kandungan botulinum toxin type A. Tersebut dihasilkan daripada sumber-sumber yang haram / meragukan dari segi syarak atau yang boleh membawa kemudaratan kepada manusia; dan
 • Suntikan yang dilakukan bagi mendapat kecantikan semata-mata atau bagi tujuan penipuan (gharar) juga tidak diharuskan. Walaubagaimanapun, suntikan botulinm toxin type A atau botox untuk tujuan perubatan, dengan syarat ia dilakukan oleh pakar yang bertauliah adalah diharuskan mengikut kadar keperluan.
 والله اعلم بالصواب 
Keterangan/Hujah: 
BOTOX adalah singkatan Botulinum Toxin Type A. Ia adalah perawatan kompleks yang dihasilkan oleh sejenis bakteria, Clostridium Botulinum yang mengandungi racun yang hampir sama dengan racun yang dikenal pasti menjadi punca keracunan makanan. Toksin bakteria Botulinum ini boleh melumpuhkan fungsi otot perut dan ia boleh membawa maut jika diambil dalam jumlah yang besar, kira-kira 5000 unit. Dalam konteks penggunaannya di bidang rawatan kosmetik, Botox yang digunakan untuk terapi dikatakan selamat dan tidak membahayakan tubuh kerana dosnya hanya 1% dari dos yang boleh menyebabkan gejala keracunan. Idea untuk menjadikan suntikan Botox sebagai jawapan kepada masalah kedutan kulit bermula apabila doktor mendapati kedutan sekitar mata seorang pesakit yang dirawat telah hilang selepas suntikan Botox dilakukan, yang asalnya bertujuan untuk membolahkan kerlipan mata di situ. Kos menjalani rawatan suntikan Botox bagi satu sesi rawatan melibatkan kos antara RM150 hingga RM1,500 bergantung kepada masalah kedutan dan keperluan seseorang.
 
Pada asalnya botox digunakan untuk merawat ppenyakit palsi serebrum, sejenis penyakit keabnormalan perkembangan otak yang menyebabkan ketiadaan penyelarasan pada anggota tubuh. Sebagai contoh kanak-kanak spastik yang otot kakinya menegang menyebabkan mereka susah berjalan. Apabila botox disuntik ke dalam otot kaki, ia menjadi lembut dan memudahkan pergerakan. Selain itu, botox sebenarnya boleh digunakan untuk merawat beberpa penyakit antaranya :
 
                           i.   penyakit yang melibatkan kegagalan fungsi otot;
 
                           ii   sebagai ubat untuk merawat penyakit Cervical Dystonia. Iaitu pesakit yang
                                menghidap ketegangan saraf mengalami pergerakan tubuh luar kawalan seperti leher,
                                kepala atau tangan yang berulang-ulang.
 
                          iii.  sebagai bahan yang boleh merawat kegagalan fungsi otot mata yang menyebabkan
                                pesakit sama ada tidak dapat mengawal kerlipan mata ( blepharospasm ) atau
                                mengalami mata juling ( strabismus ).
 
                          iv.  Botox dapat mengatasi masalah peluh berlebihan dan menghentikan fungsi kelenjar
                               peluh.
 
                          v.  Suntikan botox juga dikatakan dapat membantukan memulihkan semula masalah
                              seksual yang dihadapi oleh wanita.
 
Namun demikian, suntikan botox boleh memberi kesan sampingan seperti berikut :
 
        1.    Suntikan yang dilakukan oleh doktor yang kurang pengalaman boleh mengakibatkan jarum
                terkena pembuluh darah dan menyebabkan kulit menjadi lebam kebiru-biruan ( hetoma )
 
         2.   Botox juga boleh mengalir ke otot lain yang tidak dikehendaki dan menyebabkan kegagalan fungsi
               otot tersebut. Untuk mengelakkan sebarang kesan sampingan yang lain, mereka yang   
               mendapatkan rawatan botox diingatkan agar tidak tidur dalam tempoh 3 jam selepas suntikan.
 
        3.   Kesan sampingan yang paling kerap terjadi apabila botox mengalir kepada otot lain adalah
              termasuk kerlipan kelopak mata di luar kawalan, sebelah kelopak mata menurun ( ptosis ), air liur
              meleleh di luar kawalan atau kening menjadi terlalu tinggi. Bagaimana pun kesan sampingan ini
              tidak berpanjangan dan akan hilang dalam masa 2 hingga 3 minggu.
 
        4.  Terdapat juga mereka yang mengalami kesan sampingan seperti kekeringan pada mata atau
             kesukaran bernafas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Syndicate content