Johor

Perdagangan Baja Najis Kelawar (Guano)

Tarikh Keputusan: 
8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Jamadil Akhir 1431 bersamaan 8 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Cadangan Perdagangan Baja Najis Kelawar (Guano).
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
" Memproses dan membekalkan baja organik yang terdiri daripada najis kelawar (Guano) adalah harus mengikut hukum syara' ".
 
 

والله أعلم بالصواب

 
Keputusan (English): 

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Etil Alkohol Dalam Makanan

Tarikh Keputusan: 
29 Jun, 2010
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 16 Rejab 1431 bersamaan 29 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Etil Alkohol Dalam Makanan.
 
Alahamdullilah fatwanya :
 
 1. Setiap minuman arak mengandungi Alkohol Etanol yang memabukkan tetapi bukan semua alkohol itu dari arak. Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis.
   
 2. Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak samada mengandungi sedikit alkohol atau alkohol yang disulingkan adalah haram diminum.
   
 3. Minuman ringan yang dibuat bukan untuk dijadikan arak atau bukan yang memabukkan dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal.
   
 4. Alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan dan minuman tidak najis dan boleh dimakan.

Kandungan Etil Alkohol yang terdapat di dalam makanan dan minuman yang dibenarkan adalah tidak lebih daripada 0.01%.

Oleh itu, produk yang boleh diberikan pensijilan halal adalah :

 1. Kod sampel : 229 (L-090310-UCK(b)
 2. Kod sampel : 231 (L-090310-RT(a)
 3. Kod sampel : 232 (L-090310-RT(b)
 4. Kod sampel : 233 (L-090310-RT(c)

Manakala baki produk yang lain tidak menepati syarat dan tidak boleh diberi pensijilan halal.

والله أعلم بالصواب

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menjual Dan Menternak Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik

Tarikh Keputusan: 
11 Dec, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 20 Syaaban 1430 Hijriah bersamaan 11 Disember 2009 telah membincangkan mengenai Hukum Menjual Dan Menternak Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik.
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
Lintah dan cacing bukan merupakan haiwan yang dikategorikan sebagai najis. Oleh itu hukum menternak kedua-dua haiwan tersebut atau berjual beli atas dasar manfaat yang diperolehi daripada kedua-dua haiwan tersebut adalah harus. Menggunakan lintah dan cacing untuk tujuan perubatan dan kosmetik adalah harus dengan syarat-syarat berikut :
 
 1. Habitat kedua-dua haiwan tersebut dalam lingkungan yang suci.

 2. Haiwan tersebut tidak ada kemudaratan seperti ada racun berbisa.

 3. Haiwan tersebut tidak menjadi najis (mutannajis) seperti mencampurkan haiwan tersebut dengan unsur-unsur yang najis seperti arak, babi dan sebagainya.

 4. Tujuan penternakan cacing dan lintah bukan bermatlamat sebagai bahan makanan tetapi sebagai bahan perubatan dan kosmetik serta penghasilan baja.

 5. Bagi kegunaan luaran sahaja seperti dibuat minyak bagi sapuan pada anggota tubuh badan.

 

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menukar Nama Dan Mem ‘BIN’ kan Nama Anak Tak Sah Taraf

Tarikh Keputusan: 
21 Jan, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 24 Muharram 1430 bersamaan 21 Januari 2009 telah membincangkan mengenai Hukum Menukar Nama Dan Mem ‘BIN’ kan Nama Anak Tak Sah Taraf.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
 1. Membuang nama Muhammad yang tercatat di dalam Mykid Muhammad Revanza Leriano Ooi       (050421-01- 1441) adalah tidak dibenarkan demi menjaga maslahat pegangan agama Islam anak tersebut pada masa akan datang.
   
 2. Muhammad Revanza Leriano Ooi juga tidak boleh di “bin” kan kepada Omar kerana dia adalah anak tak sah taraf mengikut hukum syara’.
   
 3. Dicadangkan nama anak tersebut ditulis dengan nama Muhammad Revanza Leriano Ooi Maula Omar”.

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Ajaran Kumpulan Layar Bahtera

Tarikh Keputusan: 
30 Mar, 2010
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada  14 Rabiul Akhir 1431 bersamaan 30 Mac 2010 telah membincangkan mengenai Ajaran Kumpulan Layar Bahtera. :
 
Alhamdulillah fatwanya ;
 
 1. Bahawasanya ajaran dan pegangan Kumpulan Layar Bahtera adalah palsu, sesat, menyeleweng, merosakkan aqidah dan boleh membawa ancaman kepada ketenteraman orang awam.

 2. Oleh yang demikian, orang ramai di negeri ini, dilarang sama sekali terlibat dengan ajaran dan pegangan Kumpulan Layar Bahtera samada dengan cara :  
i.   Mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain.

ii.  Menyebarkan apa-apa maklumat berkaitan dengan ajaran atau kegiatannya.
     samada melalui media cetak atau elektronik.

iii. Menjalankan upacara atau apa sahaja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ajarannya seterusnya mengundang atau menerima kehadirannya (Kumpulan Layar Bahtera) atau pengikut-pengikutnya samada untuk menyebarkan ajarannya atau tujuan-tujuan yang lain seterusnya memberikan sokongan moral dan material kepadanya atau sesiapa yang terlibat dengan ajarannya. 

     3.  Pihak berkuasa hendaklah mengambil tindakan tegas bagi menghalang dan mencegah pegangan, ajaran atau amalan Kumpulan Layar Bahtera di Negeri Johor:

i.   Mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain.

ii.  Menyebarkan apa-apa maklumat berkaitan dengan ajaran atau kegiatannya.
     samada melalui media cetak atau elektronik.

iii. Menjalankan upacara atau apa sahaja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ajarannya seterusnya mengundang atau menerima kehadirannya (Kumpulan Layar Bahtera) atau pengikut-pengikutnya samada untuk menyebarkan ajarannya atau tujuan-tujuan yang lain seterusnya memberikan sokongan moral dan material kepadanya atau sesiapa yang terlibat dengan ajarannya.
 
 
والله أعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Diwartakan

Mewujudkan Ruang Pejabat Koperasi Masjid Di Kawasan Bangunan Masjid

Tarikh Keputusan: 
29 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 16 Rejab 1431 bersamaan 29 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Cadangan Mewujudkan Ruang Pejabat Koperasi Masjid Taman Perling Berhad Di Kawasan Bangunan Masjid Taman Perling.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
Cadangan mewujudkan ruang pejabat koperasi Masjid Taman Perling Berhad di kawasan bangunan Masjid Taman Perling adalah harus mengikut hukum syara' dengan mematuhi syarat-syarat berikut :
 
 1. Kegunaan ruang pejabat tersebut adalah untuk masyarakat Islam terutama bagi kegiatan-kegiatan yang boleh memandu dan memperkasakan syiar Islam.
   
 2. Kebenaran ini diberi hanya secara menumpang dan sementara (مؤقت) di kawasan bangunan Masjid dan bukan dibina untuk kekal selama-lamanya.
   
 3. Kegunaan ruang hendaklah tidak melebihi keperluan sebenarnya.
   
 4. Kemuliaan tanah wakaf dan kawasan masjid hendaklah dijaga seperti menutup aurat dan tiada berlaku perbuatan yang diertikan sebagai bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.

Namun sekiranya pada masa akan datang ruang tersebut diperlukan sebagaimana yang termaktub dalam hujjah wakaf, maka ruang tersebut hendaklah dikembalikan semula bagi menyempurnakan hujjah wakaf tersebut.

 
والله أعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Selipar Dan Kasut Yang Bertulis Kalimah Allah ( Kasut Croc's )

Tarikh Keputusan: 
6 Jul, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor  yang bersidang pada 23 Rejab 1431 bersamaan 6hb Julai 2010 telah membincangkan mengenai Selipar Dan Kasut Yang Bertulis Kalimah Allah (Kasut Croc's).
 
Alhamdulillah, fatwanya adalah seperti berikut :
 
Semua selipar dan kasut berjenama Croc's yang mengandungi lambang (logo)/corak yang menyerupai kalimah  " LILLAH "  ( لفظ الجلالة ) adalah haram penggunaannya.
 
Oleh itu, semua umat Islam  di negeri Johor dilarang membuat, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mengedar, memesan, mengimport, mengeksport, mempamer, mencetak semula, mengambil gambar, memberi hadiah, dan menjadikan perhiasan”.
 
والله أعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah

Tarikh Keputusan: 
10 Oct, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Ramadhan 1426 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2005 Miladiah telah membincangkan mengenai Hukum Lambang-Lambang Kepercayaan Agama Kristian, Budha, Hindu Dan Islam Yang Tertera Di Sejadah.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
Tikar sembahyang yang mengandungi corak yang menyerupai lambing-lambang pelbagai agama adalah haram penggunaannya. Oleh itu, semua umat Islam di negeri Johor dilarang membuat, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mengedar, memesan, mengimport, mengeksport, mempamer, mencetak semula, mengambil gambar, memberI hadiah dan menjadikan perhiasan.
 
Keterangan/Hujah: 
 
 1. Sejadah yang mengandungi corak-corak yang menyerupai lambang-lambang pelbagai agama boleh meragukan, mengelirukan dan mengganggu kekhusu’kan solat serta boleh menjejaskan aqidah. Lambang-lambang adalah seperti berikut :
i Bulan, bintang dan kubah Agama Islam
ii Lambang salib Agama Kristian
iii Menara Tokong Agama Budha
iv Gereja Agama Kristian
v Lambang pagoda Agama Budha
vi Bekas api Agama Hindu
     2.  Kalimah Lillah ( bererti kerana Allah ) yang ada pada sejadah tersebut wajib dihormati dan tidak
          boleh dipijak sama sekali.
    
    3.  Kewujudan lambang-lambang tersebut di sejadah, secara tidak langsung mengi’tiraf fahaman yang
         mengatakan adanya persamaan semua agama ( kesatuan agama ). Perkara ini bertentangan
        dengan firman Allah dalam surah ali Imran ayat 19 yang membawa maksud :
 
 
“ Sesungguhnya agama ( yang benar dan diredhai ) di sisi Allah ialah Islam….”
 
 
 والله اعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Kosmetik Botok

Tarikh Keputusan: 
6 Feb, 2007
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Muharram 1428H bersamaan 6 Februari 2007M telah membincangkan mengenai Hukum Kosmetik Botok .
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
Penggunaan suntikan botulinum toxin type A atau botox untuk tujuan kosmetik adalah HARAM jika :
 •  Kandungan botulinum toxin type A. Tersebut dihasilkan daripada sumber-sumber yang haram / meragukan dari segi syarak atau yang boleh membawa kemudaratan kepada manusia; dan
 • Suntikan yang dilakukan bagi mendapat kecantikan semata-mata atau bagi tujuan penipuan (gharar) juga tidak diharuskan. Walaubagaimanapun, suntikan botulinm toxin type A atau botox untuk tujuan perubatan, dengan syarat ia dilakukan oleh pakar yang bertauliah adalah diharuskan mengikut kadar keperluan.
 والله اعلم بالصواب 
Keterangan/Hujah: 
BOTOX adalah singkatan Botulinum Toxin Type A. Ia adalah perawatan kompleks yang dihasilkan oleh sejenis bakteria, Clostridium Botulinum yang mengandungi racun yang hampir sama dengan racun yang dikenal pasti menjadi punca keracunan makanan. Toksin bakteria Botulinum ini boleh melumpuhkan fungsi otot perut dan ia boleh membawa maut jika diambil dalam jumlah yang besar, kira-kira 5000 unit. Dalam konteks penggunaannya di bidang rawatan kosmetik, Botox yang digunakan untuk terapi dikatakan selamat dan tidak membahayakan tubuh kerana dosnya hanya 1% dari dos yang boleh menyebabkan gejala keracunan. Idea untuk menjadikan suntikan Botox sebagai jawapan kepada masalah kedutan kulit bermula apabila doktor mendapati kedutan sekitar mata seorang pesakit yang dirawat telah hilang selepas suntikan Botox dilakukan, yang asalnya bertujuan untuk membolahkan kerlipan mata di situ. Kos menjalani rawatan suntikan Botox bagi satu sesi rawatan melibatkan kos antara RM150 hingga RM1,500 bergantung kepada masalah kedutan dan keperluan seseorang.
 
Pada asalnya botox digunakan untuk merawat ppenyakit palsi serebrum, sejenis penyakit keabnormalan perkembangan otak yang menyebabkan ketiadaan penyelarasan pada anggota tubuh. Sebagai contoh kanak-kanak spastik yang otot kakinya menegang menyebabkan mereka susah berjalan. Apabila botox disuntik ke dalam otot kaki, ia menjadi lembut dan memudahkan pergerakan. Selain itu, botox sebenarnya boleh digunakan untuk merawat beberpa penyakit antaranya :
 
                           i.   penyakit yang melibatkan kegagalan fungsi otot;
 
                           ii   sebagai ubat untuk merawat penyakit Cervical Dystonia. Iaitu pesakit yang
                                menghidap ketegangan saraf mengalami pergerakan tubuh luar kawalan seperti leher,
                                kepala atau tangan yang berulang-ulang.
 
                          iii.  sebagai bahan yang boleh merawat kegagalan fungsi otot mata yang menyebabkan
                                pesakit sama ada tidak dapat mengawal kerlipan mata ( blepharospasm ) atau
                                mengalami mata juling ( strabismus ).
 
                          iv.  Botox dapat mengatasi masalah peluh berlebihan dan menghentikan fungsi kelenjar
                               peluh.
 
                          v.  Suntikan botox juga dikatakan dapat membantukan memulihkan semula masalah
                              seksual yang dihadapi oleh wanita.
 
Namun demikian, suntikan botox boleh memberi kesan sampingan seperti berikut :
 
        1.    Suntikan yang dilakukan oleh doktor yang kurang pengalaman boleh mengakibatkan jarum
                terkena pembuluh darah dan menyebabkan kulit menjadi lebam kebiru-biruan ( hetoma )
 
         2.   Botox juga boleh mengalir ke otot lain yang tidak dikehendaki dan menyebabkan kegagalan fungsi
               otot tersebut. Untuk mengelakkan sebarang kesan sampingan yang lain, mereka yang   
               mendapatkan rawatan botox diingatkan agar tidak tidur dalam tempoh 3 jam selepas suntikan.
 
        3.   Kesan sampingan yang paling kerap terjadi apabila botox mengalir kepada otot lain adalah
              termasuk kerlipan kelopak mata di luar kawalan, sebelah kelopak mata menurun ( ptosis ), air liur
              meleleh di luar kawalan atau kening menjadi terlalu tinggi. Bagaimana pun kesan sampingan ini
              tidak berpanjangan dan akan hilang dalam masa 2 hingga 3 minggu.
 
        4.  Terdapat juga mereka yang mengalami kesan sampingan seperti kekeringan pada mata atau
             kesukaran bernafas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Umat Islam Menyambut Hari Kekasih (Valentine's Day)

Tarikh Keputusan: 
27 Dec, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 

 

 • Tanggal 14 Februari setiap tahun seluruh penduduk khususnya di Amerika dan Eropah akan meraikan Hari Valentine iaitu satu hari rasmi untuk menyatakan rasa kasih sayang kepada pasangan masing-masing.
 •  Ada yang saling bertukar-tukar bunga ros merah, mengirimkan kad ucapan dan hadiah, mengumandangkan lagu-lagu cinta dan asmara, membuat upacara tari-menari besar-besaran di disko-disko bersama minuman arak, mengadakan acara makan malam dengan disinari cahaya lilin, bertukar-tukar perasaan di taman-taman bunga sehingga berkucupan dan akhirnya sanggup menggadaikan kehormatan diri sendiri demi membuktikan kesetiaan kepada teman masing-masing. Sedangkan mereka tidak ada hubungan yang sah disisi agama yang mengharuskan mereka berbuat demikian.
 • Tidak dinafikan ada umat Islam di negara ini turut meraikan Hari Valentine. Mereka meraikan hanya kerana suka-suka dan terikut-ikut untuk mendapatkan keseronokan tanpa mengetahui asal-usul dan sejarah hari tersebut.
 • ” Hari Kekasih”  yang dibawa oleh orang barat tanpa disedari bertujuan untuk melekakan serta merosakkan aqidah dan akhlak masyarakat Islam, kerana kebiasaannya senario menyambut ”Hari Kekasih” berlaku dikalangan remaja Islam. Sungguhpun ia belum sampai ke tahap yang kronik, namun begitu ia boleh menyumbangkan kepada pelbagai kerosakan aqidah, akhlak dan budaya umat Islam sekiranya tidak ada sebarang tindakan dibuat untuk menyedar dan menginsafkan mereka.
 •  Harus diingat mengamalkan dan mengikut budaya asing terutama dalam meraikan hari tertentu tanpa mengetahui latar belakang perayaan itu sebenarnya akan menjerumus umat Islam kepada kehancuran. Hal ini kerana perlakuan seperti ini bukan sahaja menjejaskan akhlak orang Islam, bahkan boleh menjejaskan keimanan dan aqidah mereka.
 
 
 
 
 
 
Keputusan: 
 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Zulkaedah 1426 Hijriah bersamaan 27 hb Disember 2005 Miladiah telah membincangkan mengenai Hukum Umat Islam Menyambut Hari Kekasih (Valentine's Day).
 
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
”  Amalan merayakan hari kekasih ( Valentine Day ) tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam yang jelas bercanggah dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah. Oleh itu umat Islam adalah DILARANG daripada melibatkan diri di dalam meraikan hari tersebut. ”
 
والله أعلم بالصواب
 
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
 
 • Sejarah Valentine’s Day tidak ada di dalam Islam. Amalan budaya dan hasrat perayaan ini mempunyai unsur-unsur Kristian yang bercanggah dengan Islam.
 • Di dalam Islam tidak ada hari tertentu bagi meraikan kekasih atau kasih sayang. Islam sangat   menitikberatkan soal kasih sayang dan setiap hari di dalam Islam adalah hari kasih sayang.
 • Islam menolak konsep kasih sayang yang terkandung dalam Valentine’s Day kerana unsur-unsur ritual keagamaan yang diamalkannya boleh menggugat aqidah Islam.
 • Sekiranya seseorang Islam itu berhasrat untuk memberi hadiah kepada seseorang pada 14 Februari bersempena dengan Valentine, perbuatan tersebut adalah tidak betul kerana ia seolah-olah meraikan konsep yang dibawa oleh Valentine’s Day.
 • Kebanyakan golongan remaja Islam hari ini meraikan Valentine’s Day dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Gejala seperti ini sekiranya tidak dibendung akan merosakkan generasi umat Islam akan datang.
 • Valentine’s asal nama sebenarnya St. Velentino merupakan seorang paderi palaing berpengaruh di zaman pemerintahan ratu Isabella di Sepanyol dan juga merupakan antara orang terpenting yang menghancurkan tamadun Islam di Sepanyol. Oleh itu ratu Isabella telah menetapkan 14 Februari sebagai hari menginati kemenangan kristian terhadap Islam. Maka barangsiapa yang merayakannya seolah-olah ia bergembira dan merestui ke atas kekalahan orang Islam di Sepanyol.
 • Memang Islam sangat menggalakkan umatnya supaya berkasih sayang antara satu sama lain, tetapi untuk meluahkan kasih sayang antara seorang lelaki dan seorang perempuan perlu melalui saluran yang dibenarkan oleh syara’. Ia bukannya yang menggalakkan kepada perkara yang mendorong atau meransang kepada yang dilarang dan maksiat.
 • Sebagai alternatifnya, jika seluruh dunia masih berterusan menjadikan 14 Februari sebagai hari ”percintaan rasmi” mereka dengan pasangan mereka, marilah kita umat Islam menjadikan setiap hari senagai bersatunya Ukuwah Mukminin sesama Mukminin dan Mukminat sesama Mukminat dengan memperkukuhkan ikatan ukhuwah, kasih sayang dan mencintai Allah dan RasulNya, demi menghadapi pakatan musuh Islam yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Islam Sepanyol, serta pada masa yang sama mendeklarasikan penentangan umat Islam kepada syirik dan penzinaan tajaan musuh-musuh Islam zaman berzaman.
 
 
والله أعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

Tarikh Keputusan: 
3 Dec, 2008
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 5 Zulhijjah 1429H bersamaan 3 Disember 2008M telah membincangkan mengenai Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid).
 
Alhamdulillah fatwanya :
 
“  Pengkid iaitu wanita yang berpenampilan seperti lelaki dan melakukan hubungan sejenis sesama mereka adalah haram di sisi Islam “.
 
Keterangan/Hujah: 
 
 
Dua kesimpulan yang boleh dijadikan asas pertimbangan dalam menetapkan hukum iaitu:
 
 •  Lelaki mahupun wanita Islam adalah ditegah menampilkan diri dengan penampilan yang bertentangan dengan sifat-sifat fitrah mereka atau dalam erti kata lain meniru dan menyerupai ( tasybih ) jantina yang berlawanan dengan jantina asal mereka.
 •  Islam hanya mengiktiraf perkahwinan yang sah antara lelaki dengan wanita sahaja sedangkan perkahwinan atau perhubungan sesama jantina seperti lelaki dengan lelaki mahupun wanita dengan wanita adalah ditolak dan tidak dihalalkan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Meletak dan Menggantung Kalimah Muhammad Oleh Orang Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
30 Oct, 2008
Keputusan: 
1. “ Meletak atau menggantung atau menggunakan kalimah Muhammad S.A.W oleh orang bukan Islam sama ada individu atau pun pertubuhan secara yang tidak sesuai dengan kemuliaan yang diberi oleh Islam kepada nama tersebut adalah tidak harus serta ditegah dan dilarang,”
 
2. “ Meletak atau menggantung atau mengguna kalimah Muhammad SAW di pusat CHE CHER KHOR MORAL UPLIFTING nombor 49 Jalan Tebrau Johor Bharu adalah tidak harus serta ditegah dan dilarang.”
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
4 Jun, 2009
Nombor Rujukan: 
[JMJ.351/04/01/6/12; PUNJ.N.700-1/20/1-15(4)l
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (JOHOR) 2003 (Enakmen 16 Tahun 2003)

Zakat Gaji Dan Pendapatan

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Adakah sudah sampai masanya gaji dan pendapatan wajib dikeluarkan zakat?
 
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 12 Muharam 1421 bersamaan 17 April 2000 telah membincangkan mengenai Zakat Gaji Dan Pendapatan.

Alhamdulillah fatwanya:

" Gaji dan pendapatan wajib dikeluarkan zakat bila mana cukup syarat-syaratnya. "

Kaedah pengiraan zakat penggajian atau pendapatan di Negeri Johor adalah seperti berikut :

Iaitu pendapatan kasar setahun semasa ditolak dengan keperluan asas sebenar pada tahun semasa. Sekiranya sama atau melebihi nisbah, maka zakatnya 2.5% atau 1/40.

Yang dimaksudkan keperluan asas sebenar pada tahun semasa adalah seperti berikut :

i. Saraan-saraan hidup yang diperlukan bagi :

a. sara diri - RM 8,000.00

b. isteri - RM 3,000.00 x bilangan anak

c. anak - RM 1,000.00 x bilangan anak

d. mereka yang di bawah tanggungannya ( kadar sebenarnya dan yang munasabah )

ii. Perubatan ( kadar sebenarnya dan yang munasabah )

iii. Pendidikan ( kadar sebenarnya dan yang munasabah )
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wasiat Orang Bukan Islam Kepada Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
5 Dec, 2001
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 ramadan 1422 bersamaan 5 Disember 2001 telah membincangkan mengenai Wasiat Orang Bukan Islam Kepada Orang Islam

Ahamdulillah fatwanya:

'Wasiat orang bukan Islam kepada orang Islam adalah diharuskan mengikut syarak'.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wanita Musafir Tanpa Mahram Untuk Tujuan Ziarah

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Apakah hukum seorang wanita bermusafir tanpa suami atau mahram untuk tujuan ziarah?
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 Rabiulawal 1422 bersamaan 11 Jun 2001 telah membincangkan mengenai Wanita Musafir Tanpa Mahram Untuk Tujuan Ziarah.

Alhamdulillah fatwanya:

Diharuskan musafir bagi wanita untuk tujuan ziarah tanpa suami atau mahram dengan syarat-syarat yang ketat dan disiplin-disiplin yang tertentu :-

1. Aman perjalanan dan terjamin keselamatannya.

2. Suami atau mahram tiada atau kedua-duanya uzur atau tidak dapat bersama disebabkan oleh sebab yang diharuskan syarak.

3. Telah mendapat keizinan suami atau mahram ( jika ada ).

4. Bersama dalam kenderaan yang menghimpunkan ramai penumpang seperti kapal terbang, keretapi atau bas.

5. Bersama dengan kumpulan perempuan yang thiqah ( boleh dipercayai ) dan solihat.

6. Perjalanannya tidak menimbulkan fitnah dan keraguan.

7. Wanita tersebut dari golongan yang sudah berumur.

8. Tujuannya untuk ziarah mengeratkan silaturrahim, terutama yang ada hubungan nasab ( keturunan ) atau ziarah orang sakit atau memenuhi jemputan.

9. Perjalanannya ada mempunyai matlamat tertentu yang diharuskan oleh syarak, bukan untuk semata-mata melancong, berkelah atau dalam bentuk suka-suka sahaja.

10. Mempunyai perbelanjaan cukup untuk menunaikan ziarah iaitu pergi dan balik, juga mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk nafkah dan keperluann hidup selepas kembali dari ziarah tersebut.

11. Kesihatan yang baik, tidak menghidap penyakit kronik yang boleh menyusahkan dirinya dan orang lain bersamanya.

12. Dengan perhiasan yang sederhana.

13. Wanita yang hendak pergi itu mestilah dari golongan zat hishmah ( jati diri dan berakhlak mulia ).

14. Bukan dalam 'iddah kematian suami.

15. Undang-undang membenarkannya.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wanita Musafir Tanpa Mahram Untuk Menunaikan Haji Sunat atau Umrah Sunat.

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Apakah hukum seorang wanita bermusafir tanpa suami atau mahram untuk menunaikan haji sunat atau umrah sunat?
 
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 Rabiulawal 1422 bersamaan 11 Jun 2001 telah membincangkan mengenai Wanita Musafir Tanpa Mahram Untuk Menunaikan Haji Sunat atau Umrah Sunat.

Alhamdulillah fatwanya:

Diharuskan musafir bagi wanita untuk tujuan menunaikan haji sunat atau umrah sunat tanpa suami atau mahram dengan syarat-syarat yang ketat dan disiplin-disiplin yang tertentu :-

1. Aman perjalanan dan terjamin keselamatannya.

2. Suami atau mahram tiada atau kedua-duanya uzur atau tidak dapat bersama disebabkan oleh sebab yang diharuskan syarak.

3. Telah mendapat keizinan suami atau mahram ( jika ada ).

4. Bersama dalam kenderaan yang menghimpunkan ramai penumpang seperti kapal terbang, keretapi atau bas.

5. Bersama dengan kumpulan perempuan yang thiqah (boleh dipercayai) dan solihat.

6. Perjalanannya tidak menimbulkan fitnah dan keraguan.

7. Wanita tersebut dari golongan yang sudah berumur.

8. Tujuannya semata-mata kerana ibadat kepada Allah ( taqarrob ) melalui ibadat ini, bukan untuk bermegah-megah, ijab, riak, takbur atau tujuan-tujuan yang lain.

9. Perjalanannya ke haji sunat atau pun umrah sunat ini bukan sebagai "budaya tahunan" tetapi untuk keperluan dan jangka masa tertentu ( setelah beberapa tahun yang panjang ) dan bukan bertujuan melancong semata-mata.

10. Mempunyai perbelanjaan cukup untuk menunaikan ibadah ini pergi dan balik, juga mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk nafkah dan keperluan hidup selepas menunaikan ibadah haji sunat atau umrah sunat.

11. Kesihatannya baik, tidak menghidap penyakit kronik yang boleh menyusahkan dirinya dan orang lain bersamanya dalam perjalanan hingga balik ke tanah air.

12. Datang daripada hasrat dan kemahuan yang amat kuat dari diri sendiri ( bukan disebabkan oleh ajakan orang lain ).

13. Waniat yang hendak pergi itu mestilah dari golongan zat hishmah ( jati diri dan berakhlak mulia ).

14. Mendapat kebenaran dari Uli-Amr.

15. Perjalanan itu semata-mata ke tempat yang ada hubungan dengan ibadah tersebut kecuali perkara-perkara yang tidak dapat dielakan.

16. Telah mendapat kebenaran dari pihak bertanggungjawab kedua-dua Negara (Malaysia dan Arab Saudi).

17. Digalakkan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa kepada mahram/ suami.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Perlaksanaan Ujian HIV Dikalangan Bakal Pengantin Di Johor.

Tarikh Keputusan: 
1 Nov, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Adakah saringan ujian HIV perlu diwajibkan?
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 15 Syaaban 1422 bersamaan1 Disember 2001 telah membincangkan mengenai Perlaksanaan Ujian HIV Dikalangan Bakal Pengantin Di Johor.
 
Alhamdulillah fatwanya:

"Semua orang Islam yang hendak memohon kebenaran bernikah atau melangsungkan pernikahan atau mendaftarkan pernikahan di negeri Johor adalah diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan (HIV)."
 

Keterangan/Hujah: 

1. Ancaman HIV/AIDS kepada manusia sejagat secara khusus telah sampai ke satu peringkat yang boleh menggugat kelangsungan zuriat keturunan manusia.

2. Untuk mewujudkan institusi keluarga yang mantap dan harmoni, maka unsure kesihatan bakal pengantin wajar diketengahkan dalam pemilihan calon.

3. Ancaman HIV/AIDS di negeri Johor sebagaimana laporan Jabatan Kesihatan Negeri Johor telah sampai ke peringkat yang membimbangkan dan perlu ditangani oleh kerajaan dan masyarakat dengan segera.

4. Di negeri Johor terdapat 8,000 orang telah dijangkiti HIV dari tahun 1989 hingga bulan Ogos 2001.

5. Daripada 8,000 orang yang dijangkiti HIV di negeri Johor, 70% daripadanya adalah orang melayu yang beragama Islam.

6. Dari jumlah ,409 orang yang dijangkiti HIV/AIDS itu, 60% daripadanya adalah dari kalangan orang bujang dan 735 orang adalah pesakit baru yang dikesan antara Januari hingga Ogos 2001.

7. Kadar jangkitan bagi setiap 100,000 penduduk melayu negeri Johor bagi tahun :

   1989 - 48.2 orang
   1999 - 52.7 orang
   2000 - 61.6 orang

Objektif:

1. Bagi memastikan semua bakal pengantin bebas daripada HIV.
2. Untuk membentuk sebuah keluarga yang sihat dan bahagia.
3. Bagi memastikan masyarakat sihat dan cemerlang.
4. Untuk mengelak berlakunya ketidak adilan kepada pasangan.
5. demi keutuhan umat Islam yang kuat.
6. mengelak daripada tuntutan fasakh.

Cara Pengambilan Hukum:

1. Bahaya HIV/AIDS kini boleh mengancam pinsip-prinsip asas syarak (المقاصد الشرعية) iaitu:

i. Penjagaan dan mempertahankan agama.
ii. Penjagaan dan mempertahankan nyawa.
iii. Penjagaan dan mempertahankan akal.
iv. Penjagaan dan mempertahankan harta.
v. Penjagaan dan mempertahankan maruah keturunan dan zuriat.

Oleh yang demikian adalah wajar hal-hal yang boleh membawa kepada kemudaratan dan kelemahan perkara-perkara di atas di haling dari berlaku. Adalah perlu bagi kita mengamalkan cara hidup sihat dengan mendekatkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan. Ini adalah kerana falsafah " mencegah adalah lebih utama dari mengubati

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Skim Cepat Kaya

Tarikh Keputusan: 
4 Jul, 2001
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 12 Rabiul Awwal 1422 bersamaan 4 Julai 2001 telah membincangkan mengenai Skim Cepat Kaya.

Alhamdulillah fatwanya:

'Skim cepat kaya adalah pelaburan batal dan haram hukumnya. Setiap umat Islam hendaklah menjauhi dan mengelakkan dirinya dari terlibat dengan skim ini. Bagi mereka yang telah terlibat hendaklah bertaubat dengan segera.'
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Peraduan Quiz Melalui SMS Dan Talian 600

Tarikh Keputusan: 
11 Feb, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
Adakah Quiz seumpama ini dikatakan sama dengan judi dan adakah hukum menyertainya itu haram?
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 20 zulhijjah 1424 bersamaan 11 Februari 2002 telah membincangkan mengenai Peraduan Quiz Melalui SMS Dan Talian 600.

 


Alhamdulillah fatwanya:

'Peraduan quiz melalui SMS dan talian 600 adalah sama seperti judi dan hukumnya adalah haram.'

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Permainan Kuda Kepang Di Negeri Johor

Tarikh Keputusan: 
18 Feb, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada  18 Februari 2009   telah membincangkan mengenai Hukum Permainan Kuda Kepang Di Negeri Johor.
 
Alhamdulillah fatwanya ;

Permainan kuda kepang sama ada tarian biasa atau dramatari atau tarian gelanggang adalah haram kerana ianya bercanggah dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.
 

Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan kuda kepang. mereka yang bergiat dalam permainan kuda kepang hendaklah berhenti serta merta dan bertaubat dengan taubat nasuha.'
 

والله أعلم بالصواب
 
Keterangan/Hujah: 
 
Terdapat unsur syirik iaitu melakukan jampi dan mentera dengan memohon pertolongan dari jin dan syaitan. Dalam masa yang sama juga, berlaku perbuatan "menurun" atau dalam bahasa arabnya disebut sebagai Tanasuhul Arwah (تناسخ الاروح). Pada hakikatnya adalah satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu diresapi oleh jin yang dipanggil atau diseru. Hal tersebut menyebabkan jin tersebut sebati dalam diri orang yang menurun, dan menguasai perasaan, fikiran, tutur kata dan jasad orang yang berkenaan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi :
 

Maksudnya : Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya Engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah Engkau dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu).

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ 351/05/(AQ)/8
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Syndicate content