Ibadah

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 
Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka kerana berdasarkan pertimbangan hukum syara' bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah, hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan sembahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dari kalangan ahli kariah yang bermastautin yang boleh mengesahkan Jumaat.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Pecah Kariah Bagi Pembinaan Masjid Permatang Duyong

Tarikh Keputusan: 
18 Mar, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju dengan cadangan sempadan Kariah Permatang Duyong seperti berikut:

“Sempadan Kariah Permatang Duyong adalah bermula dari Sungai Duyong menghala ke utara melalui sempadan Lot 4060, 4065, 4072, 927, 1463, 62, 61, 1342, 3016, 4980, kemudian melalui sempadan Taman Desa Duyong, Lot 832, 54, 53, melalui sempadan Mukim Bukit Katil menghala ke timur melalui sempadan Lot 50, 49, 48, 47, 46, 3002, 1247, 1246, 1985, 1304, 1264, 1301, 1299, 1297, 1296, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, kemudian menghala ke selatan melalui Sungai Duyong, sempadan Lot 1213, 1212, 1211, 1214, 1289, 1290, dan melalui sempadan Taman Seri Duyong dan hingga Lot 2074, kemudian melalui sempadan Lot 2075 hingga 2072 melalui sempadan Taman Seri Duyong, kemudian melalui Lot no. 873, 1196, 991, 882, 883, kemudian ke barat melalui sempadan Lot 883, 884, 887, 888, 1187, 1188, 1190, 1252, 1257, 905, 1249, 4059 dan berakhir di Lot 4060.”

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Perpindahan Tempat Sembahyang Jumaat Dari Surau SMK (A) Sultan Muhammad Ke Masjid Baru Kariah Pengkalan Batu

Tarikh Keputusan: 
17 Oct, 2003
Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju seperti berikut:

1. Tiada halangan mengenai perpindahan tempat sembahyang Jumaat dalam Kariah Pengkalan Batu daripada Surau SMK(A) Sultan Muhammad ke masjid baru Kariah Pengkalan Batu, Batu Berendam, Melaka.

2. Surau SMK(A) Sultan Muhammad akan diturun taraf kepada surau biasa dan tidak dibenarkan lagi mendirikan sembahyang Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Naiktaraf Surau Kepada Masjid Dan Penetapan Sempadan Kariah Kampung Seri Kesang, Jasin, Melaka

Tarikh Keputusan: 
1 Aug, 2003
Keputusan: 
Mesyuarat telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut:

1.    Bersetuju menaiktaraf Madrasah Seri Kesang kepada masjid dengan syarat jawatan Imam hendaklah diisi terlebih dahulu dan mendapat kelulusan Majlis; dan

2.    Bersetuju dengan sempadan kariah yang dicadangkan seperti berikut:

“Sempadan Kariah Kampung Seri Kesang meliputi kawasan yang bermula dari sudut Lot 104, menghala ke utara mengikuti jalan ke Felda Kemendor sehingga ke sudut Lot 1641, kemudian berpatah ke kanan melalui sempadan Lot 1308, 1310, sehingga ke sudut Lot 1648, kemudian belok ke kiri ke sudut Lot 1649, berpatah ke kanan sehingga ke sempadan Lot 1651, berpatah ke kiri sehingga sempadan Lot 3, terus ke kawasan Kampung Seri Kesang Lot 1609, kemudian menyusur ke utara kawasan perumahan Kampung Seri Kesang, kemudian belok ke kiri sempadan Lot 1576/2731, terus ke hadapan sehingga sempadan Lot 2728/2664, terus ke utara sehingga sudut Lot 1455/3222, kemudian berpatah ke kanan mengikut jalanraya (baru) Simpang Ayer Kangkong – Simpang Bekoh sehingga bertemu sudut Lot 6 (Mukim Kesang)/28 (MukimRim), berpatah ke kanan mengikut sempadan Mukim Kesang/Rim sehingga sempadan Lot 7 (Mukim Kesang/1150 (MukimRim) menghala ke kanan mengikut sempadan Mukim Kesang/Rim sehingga ke sudut Lot 8 (Mukim Kesang)/1238 (Mukim Rim), menghala ke kanan sehingga ke sudut Lot 1138/9, terus ke hadapan sehingga sudut Lot 4131, kemudian berpatah ke kiri sehingga Lot 3088, belok ke kanan melalui sempadan Lot 3087, 3086, 48, 47 sehingga bertemu semula dengan sudut Lot 104.”
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat di Surau IKBN Alor Gajah, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 

Setelah berbincang dan menliti kertas permohonan, Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau IKBN Alor Gajah kerana :

i) Berdasarkan pertimbangan hukum syarak bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara Alor Gajah hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan semabahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dan kalangan ahli kariah yang bermastautin boleh mengesahkan Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Haji Abu Bakar Yunus, Simpang Kendong, Alor Gajah, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
18 Dec, 2008
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

Permohonan mendirikan solat Jumaat di Surau Haji Abu Bakar Yunus, Kampung Simpang Kendong, Alor Gajah, Melaka tidak dapat diluluskan memandangkan tiada keperluan mendesak yang mengharuskan berbilang Jumaat didirikan dalam kariah berkenaan. Justeru itu, solat Jumaat hendaklah dilaksanakan di masjid sedia ada seperti biasa.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kedudukan Orang-Orang Yang Telah Diisyhtiharkan Bangkrap Oleh Mahkamah Pergi Menunaikan Haji Ke Mekah

Tarikh Keputusan: 
22 Jul, 2000
Keputusan: 
 Ahli Lembaga berpendapat bahawa dari segi agama ianya dibolehkan, akan tetapi pemohon perlulah memohon kebenaran terlebih dahulu daripada Jabatan Pemegang Harta (tempat hartanya disimpan) sebelum pemohon keluar negeri mengerjakan haji yang fardhu sahaja.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
KLFNS/2/5/00

Cadangan Memberi Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Kepada Ahli Mukim Di Pusat-Pusat Latihan Belia, Sekolah, Asrama, Kem Tentera Dan Penjara Yang Tiada Ahli Mustautin

Tarikh Keputusan: 
24 Aug, 2003
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 24 Ogos 2003 telah membincangkan mengenai cadangan memberi kebenaran mendirikan solat Jumaat kepada ahli mukim di pusat-pusat Latihan Belia, Sekolah, Asrama, Kem Tentera dan Penjara yang tiada ahli mustautin. Mesyuarat mengambil keputusan menolak permohonan mendirikan Solat Jumaat kepada mana-mana ahli mukim yang tiada ahli mustautin. Sekiranya keadaan mendesak dan dharurat, maka keputusan Mesyuarat Jamaah Ulama" yang lalu digunapakai iaitu hendaklah ada dalam mukim atau pusat tahanan sekurang-kurangnya 4 orang pemaustautin seperti kebenaran yang diberikan kepada Penjara Malaysia untuk mendirikan Solat Jumaat.

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Cadangan Kaedah Penentuan Idul Adha

Tarikh Keputusan: 
16 Mar, 2002
Keputusan: 
 
 Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 16 Mac 2002 telah membincangkan mengenai cadangan kaedah penentuan Idul Adha. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:

1. Menyokong keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis bahawa ketetapan Hari Raya "Idul Adha hendaklah mengikut kaedah Hari Wukuf di Arafah iaitu kaedah asal penentuan "Idul Adha yang dijalankan di Malaysia sebelum tahun 1993. Manakala kaedah penentuan "Idul Adha yang dilaksanakan sekarang adalah berdasarkan Ru"yah dan Hisab Awal Bulan Zulhijjah.

2. Jamaah Ulama" juga bersetuju kertas kerja dari Majlis Agama Islam Perlis ini, juga dibincangkan dalam Mesyuarat Raja-Raja untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Jamaah Ulama" juga akur kepada apa juga keputusan yang diputuskan oleh Majlis Raja-Raja dan Majlis Fatwa Kebangsaan berhubung perkara di atas dan mengesyorkan supaya Majlis Fatwa Kebangsaan menjelaskan di dalam media massa tentang asas-asas keputusan yang diputuskan tentang perkara di atas untuk mengelakan pandangan negatif dari masyarakat kepada institusi fatwa.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wanita Musafir Tanpa Mahram Untuk Menunaikan Haji Sunat atau Umrah Sunat.

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Apakah hukum seorang wanita bermusafir tanpa suami atau mahram untuk menunaikan haji sunat atau umrah sunat?
 
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 Rabiulawal 1422 bersamaan 11 Jun 2001 telah membincangkan mengenai Wanita Musafir Tanpa Mahram Untuk Menunaikan Haji Sunat atau Umrah Sunat.

Alhamdulillah fatwanya:

Diharuskan musafir bagi wanita untuk tujuan menunaikan haji sunat atau umrah sunat tanpa suami atau mahram dengan syarat-syarat yang ketat dan disiplin-disiplin yang tertentu :-

1. Aman perjalanan dan terjamin keselamatannya.

2. Suami atau mahram tiada atau kedua-duanya uzur atau tidak dapat bersama disebabkan oleh sebab yang diharuskan syarak.

3. Telah mendapat keizinan suami atau mahram ( jika ada ).

4. Bersama dalam kenderaan yang menghimpunkan ramai penumpang seperti kapal terbang, keretapi atau bas.

5. Bersama dengan kumpulan perempuan yang thiqah (boleh dipercayai) dan solihat.

6. Perjalanannya tidak menimbulkan fitnah dan keraguan.

7. Wanita tersebut dari golongan yang sudah berumur.

8. Tujuannya semata-mata kerana ibadat kepada Allah ( taqarrob ) melalui ibadat ini, bukan untuk bermegah-megah, ijab, riak, takbur atau tujuan-tujuan yang lain.

9. Perjalanannya ke haji sunat atau pun umrah sunat ini bukan sebagai "budaya tahunan" tetapi untuk keperluan dan jangka masa tertentu ( setelah beberapa tahun yang panjang ) dan bukan bertujuan melancong semata-mata.

10. Mempunyai perbelanjaan cukup untuk menunaikan ibadah ini pergi dan balik, juga mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk nafkah dan keperluan hidup selepas menunaikan ibadah haji sunat atau umrah sunat.

11. Kesihatannya baik, tidak menghidap penyakit kronik yang boleh menyusahkan dirinya dan orang lain bersamanya dalam perjalanan hingga balik ke tanah air.

12. Datang daripada hasrat dan kemahuan yang amat kuat dari diri sendiri ( bukan disebabkan oleh ajakan orang lain ).

13. Waniat yang hendak pergi itu mestilah dari golongan zat hishmah ( jati diri dan berakhlak mulia ).

14. Mendapat kebenaran dari Uli-Amr.

15. Perjalanan itu semata-mata ke tempat yang ada hubungan dengan ibadah tersebut kecuali perkara-perkara yang tidak dapat dielakan.

16. Telah mendapat kebenaran dari pihak bertanggungjawab kedua-dua Negara (Malaysia dan Arab Saudi).

17. Digalakkan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa kepada mahram/ suami.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content