Ibadah

Penggunaan Alkohol Semasa Solat

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
Menurut maklumat yang di terima alkohol ialah nama yang digunakan di dalam kaedah saintifik kepada sebatian yang mempunyai kumpulan hidroksi (-OH), dan dikenali ada dua jenis yang agak baik, iaitu:

i)Alkohol kayu (methanol)
ii)Alkohol biji-bijian (ethanol)

Kedua jenis alkohol ini mempunyai sebatian yang merupakan formula am struktur (R-OH.

Methanol adalah sebatian yang mempunyai formula struktur (CH-OH). Di hospital ia dikenali dengan nama 'spirit' yang dipakai untuk membunuh kuman. Jenis ini tidak digunakan untuk minuman.

Ethanol adalah sebatian yang mempunyai formula struktur(CH3CH2-OH) bahan inilah yang digunakan sebagai campuran dalam minuman keras.


Dari penjelasan ringkas mengenai jenis alkohol itu dapat dapat disimpulkan bahawa setiap arak atau minuman keras ada mengandungi alkohol tetapi tidak semua alkohol itu adalah arak.

Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum.

Selain itu alkohol juga terhasil dari lebihan proses pembuatan makanan seperti tapai,sama ada dari ubi kayu atau pulut.Ianya adalah tidak najis dan harus dimakan.

Ubat-ubatan, minyak wangi yang dicampurkan alkohol yang diproses bukan untuk pembuatan arak adalah harus dan dimaafkan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1429H/2008M

Tarikh Keputusan: 
11 Sep, 2008
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

a) Harga zakat fitrah Negeri Melaka bagi tahun 1429H/2008M ialah sebanyak RM6.30 seorang.

b) Penetapan kadar tersebut adalah berdasarkan harga purata beras super tempatan gred A, mengikut timbangan satu gantang Baghdad bersamaan 2.6 kilogram.

c) Semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Negeri Melaka hendaklah membayar zakat fitrah kepada 'amil-'amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka bagi tahun 1429H/2008M.

d) Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa juga bersetuju agar keputusan fatwa tersebut diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka agar ia mempunyai autoriti dari segi undang-undang dan tidak dapat dipertikai oleh mana-mana pihak.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Solat Jumaat

Tarikh Keputusan: 
19 Jun, 2008
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

Permohonan mendirikan solat Juma"at di Surau Al-Qardhawi, Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah, Melaka tidak dapat diluluskan kerana tidak menepati kehendak hukum syara'. Bagaimanapun, permohonan ini boleh dipertimbangkan semula sekiranya pihak pengurusan IKBN Alor Gajah dapat mengemukakan jaminan bertulis bahawa terdapat seramai 40 orang yang bermastautin di kawasan tersebut akan bersama-sama mendirikan solat Juma"at di surau berkenaan secara berterusan walaupun ketika pelajar sedang bercuti panjang (cuti semester).

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penetapan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1428/2007M

Tarikh Keputusan: 
18 Jul, 2007
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

a) Harga zakat fitrah Negeri Melaka bagi tahun 1428H/2007M ialah sebanyak RM 4.70 seorang.

b) Penetapan kadar tersebut adalah berdasarkan harga purata beras Super Tempatan Gred A, mengikut timbangan satu gantang Baghdad bersamaan 2.6 kilogram.

c) Semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Negeri Melaka hendaklah membayar zakat fitrah kepada "amil-"amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka bagi tahun 1428H/2007M.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Menetapkan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1426H/2005M

Tarikh Keputusan: 
18 Aug, 2005
Keputusan: 
Setelah berbincang dan meneliti kertas permohonan, Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

a) Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka bagi tahun 1426H/2005M adalah berdasarkan sukatan 2.6 kilogam beras tempatan pada kadar RM 4.50 seorang.

b) Kadar sukatan satu gantang Baghdad bagi beras Super Tempatan (Gred A) adalah bersamaan dengan 2.6 kilogram.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadah Qurban.

Tarikh Keputusan: 
4 Jul, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Bersetuju menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Kali Ke-66 bahawa:

a) Hukum asal wakalah adalah harus.
b) Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dengan keizinan muwakkil.
c) Harus mengagihkan daging qurban ke tempat atau negara lain.
d) Tidak harus mengagih dan memberi makan daging qurban kepada orang bukan Islam.

2. Bagi perkara (d), Mesyuarat menerimapakai dengan mengkhususkan kepada kafir harbiyy sahaja.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Solat Jumaat di Dusun Dato' Murad, Ayer Keroh, Melaka

Tarikh Keputusan: 
8 May, 2001
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bersetuju memutuskan bahawa solat jumaat harus didirikan di surau Dusun Dato' Murad oleh penghuninya yang terdiri daripada pesalah-pesalah juvana dan warder bertugas dengan syarat berikut :

i) Imam dan Bilal hendaklah dilantik dikalangan pelatih yang mampu atau warder yang bertugas sahaja.
ii) kakitangan dan pegawai yang tidak bertugas hendaklah solat jumaat di masjid kariah yang berdekatan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat

Tarikh Keputusan: 
14 Feb, 2007
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bersetuju menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-76 pada 21-23 November 2006 bahawa sabun yang mengandungi unsur tanah liat HARUS digunakan untuk melakukan samak najis mughallazah dengan syarat tanah tersebut suci dan peratusan kandungan tanah dalam sabun melebihi daripada bahan-bahan yang lain serta kaedah samak tersebut dilakukan mengikut syara'.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/535/04JLD.9(1)

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat di Surau IKBN Alor Gajah, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 

Setelah berbincang dan menliti kertas permohonan, Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau IKBN Alor Gajah kerana :

i) Berdasarkan pertimbangan hukum syarak bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara Alor Gajah hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan semabahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dan kalangan ahli kariah yang bermastautin boleh mengesahkan Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat dan Naiktaraf kepada Masjid Surau Taman Seri Budi, Kg. Pulau Samak, Batu Berendam, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 
Setelah berbincang dan meneliti kertas permohonan, Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa :-

i) Sembahyang Jumaat boleh didirikan di Surau Taman Seri Budi, Kg. Pulau Samak, Batu Berendam, Melaka manakala
ii) Permohonan naiktaraf Surau Taman Seri Budi kepada Masjid ditangguhkan dan tanah tapak surau Taman Seri Budi perlu mendapat status tanah wakaf.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content