Ibadah

Permohonan Penetapan Sempadan Kariah Permatang Ilmu, Kuala Sungai Baru, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
16 Jun, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1.    Bersetuju dengan sempadan Kariah Permatang Ilmu yang dicadangkan seperti berikut:

“Bagi sempadan kariah Permatang Ilmu meliputi seluruh kawasan yang bermula dari lot 2095 (Masjid Permatang Ilmu), Kolej Teknologi Islam Melaka (lot 2094, 1486, 758, 20 dan 823), merentasi tali air terus ke lot 1418, berpatah ke Barat Laut melalui sempadan lot 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539 terus ke sempadan lot 2097, 1575, 2010, 1784, 2119, 2120, 1925, 1406, 1407, berpatah ke Tenggara merentasi sebahagian lot (1407, 403, 404, 405, 406, 407, 1513, 409, 1271, 1270, 1269, 414 hingga lot 1267), berpatah ke Barat Daya ke sempadan lot 364, berpatah ke Tenggara melalui sempadan lot 1169, 1216, 1430, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1210, 1209, 1208, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1425, 1424, 1199, 1198, berpatah ke Barat Daya terus ke sempadan lot 1176 hingga ke jalanraya besar Kuala Sungai Baru ke Kuala Linggi dan mengikuti jalanraya sebelah kanan arah Kuala Linggi hingga sempadan lot 252 berpatah ke Timur laut mengikuti sebahagian lot 252, 271, berpatah ke Barat Laut terus ke sempadan lot 273, 274, 275, 1127, 279, berpatah ke Timur Laut mengikuti sempadan lot 280 terus merentasi sebahagian lot 1184, berpatah ke Barat Laut mengikuti sempadan lot 1185 hingga ke sempadan lot 1572, 1571, 1570 dan terus ke lot 1579, seterusnya  mengikut sempadan lot 1301, 1302, 1999, PT271, PT272 hingga bertemu semula dengan sempadan lot 2095 (Masjid Permatang Ilmu)”.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Penetapan Semula Sempadan Kariah Bukit Gedong, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
5 Sep, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju menetapkan bahawa sempadan baru Kariah Bukit Gedong seperti berikut:

'Sempadan kariah Bukit Gedong bermula dari Laut Selat Melaka lot 2983 (Tanjung Samudera) melalui jalan Haji Zainal ke timur laut melalui sempadan lot 401, 402 kemudian belok ke timur melalui lot 400, 399, 417, 425, 2186, 2441 (Tanah Imigresen), 479, 480, 484, kemudian mengikuti jalan Bukit Gedong ke lot 1443, 1442, 1439, 1849, 2498 melintasi jalan Tanjung Kling ke lot 2502, 2501, 2500, 2531, 1400, 2527, 2526, 2525, 1416, 1415, 1414, 1361, 1362, 1363, 2389, sebahagian dari lot 1366 (tanah wakaf Tanjung Kling tetapi digunakan untuk tanah perkuburan Bukit Gedong) melalui jalan merentasi tanah perkuburan lot 1366 ke selatan dan lot 2544 hingga ke jalanraya. Kemudian melalui sempadan lot 2532, 1354 dan merentasi jalan Solok Ciku melalui lot 526, 537, 539, 543, 544, 545, 680, 675, 1842, 184'

Mesyuarat juga telah bersetuju agar sempadan kariah tersebut diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 
Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka kerana berdasarkan pertimbangan hukum syara' bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah, hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan sembahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dari kalangan ahli kariah yang bermastautin yang boleh mengesahkan Jumaat.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET), Taboh Naning, Melaka

Tarikh Keputusan: 
25 Aug, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2004 yang bersidang pada 9 Rejab 1425H/2004M sebulat suara memutuskan bahawa:

Sembahyang Jumaat tidak harus didirikan di Surau Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET), Taboh Naning berdasarkan:

a) Pelajar dan kakitangan lelaki Islam di Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET) adalah bertaraf pemukim yang wajib Jumaat tetapi tidak dikira sebagai bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang yang cukup syarat untuk mengesahkan Jumaat di sisi syara' mengikut qawl mu'tamad Mazhab Syafi'iyy.

b) Bilangan lelaki Islam bertaraf pemastautin di Kariah Masjid Taboh Naning seramai lebih kurang 100 orang adalah menjadi asas dalam menyempurnakan syarat sah Jumaat di masjid berkenaan. Sekiranya sebahagian mereka diarah mendirikan Jumaat di Surau Universiti Kuala Lumpur, sebagai salah satu asas bagi memenuhi syarat sah Jumaat, maka dibimbangi akan timbul kekurangan jemaah di Masjid Taboh Naning sendiri.

c) Masjid Kariah Taboh Naning pula masih boleh menampung jemaah pada setiap hari Jumaat termasuk para pelajar dan kakitangan lelaki Islam dari Universiti Kuala Lumpur dan pihak masjid juga bercadang untuk membesarkan masjid tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Pecah Kariah Bagi Pembinaan Masjid Permatang Duyong

Tarikh Keputusan: 
18 Mar, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju dengan cadangan sempadan Kariah Permatang Duyong seperti berikut:

“Sempadan Kariah Permatang Duyong adalah bermula dari Sungai Duyong menghala ke utara melalui sempadan Lot 4060, 4065, 4072, 927, 1463, 62, 61, 1342, 3016, 4980, kemudian melalui sempadan Taman Desa Duyong, Lot 832, 54, 53, melalui sempadan Mukim Bukit Katil menghala ke timur melalui sempadan Lot 50, 49, 48, 47, 46, 3002, 1247, 1246, 1985, 1304, 1264, 1301, 1299, 1297, 1296, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, kemudian menghala ke selatan melalui Sungai Duyong, sempadan Lot 1213, 1212, 1211, 1214, 1289, 1290, dan melalui sempadan Taman Seri Duyong dan hingga Lot 2074, kemudian melalui sempadan Lot 2075 hingga 2072 melalui sempadan Taman Seri Duyong, kemudian melalui Lot no. 873, 1196, 991, 882, 883, kemudian ke barat melalui sempadan Lot 883, 884, 887, 888, 1187, 1188, 1190, 1252, 1257, 905, 1249, 4059 dan berakhir di Lot 4060.”

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Dalam Kawasan Kem Latihan Khidmat Negara (LKN)

Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 2004
Keputusan: 

Mesyuarat memutuskan seperti berikut:

1. Sembahyang Jumaat tidak harus didirikan di dalam kawasan Kem Latihan Khidmat Negara tersebut.

2. Pihak urusetia kem latihan berkenaan disaran supaya:

a) Menyediakan pengangkutan untuk peserta berulang-alik ke masjid berhampiran.

b) Pembinaan khemah tambahan boleh dibuat di masjid-masjid yang mengalami masalah kepadatan jemaah disebabkan kehadiran peserta Latihan Khidmat Negara tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Perpindahan Tempat Sembahyang Jumaat Dari Surau SMK (A) Sultan Muhammad Ke Masjid Baru Kariah Pengkalan Batu

Tarikh Keputusan: 
17 Oct, 2003
Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju seperti berikut:

1. Tiada halangan mengenai perpindahan tempat sembahyang Jumaat dalam Kariah Pengkalan Batu daripada Surau SMK(A) Sultan Muhammad ke masjid baru Kariah Pengkalan Batu, Batu Berendam, Melaka.

2. Surau SMK(A) Sultan Muhammad akan diturun taraf kepada surau biasa dan tidak dibenarkan lagi mendirikan sembahyang Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Naiktaraf Surau Kepada Masjid Dan Penetapan Sempadan Kariah Kampung Seri Kesang, Jasin, Melaka

Tarikh Keputusan: 
1 Aug, 2003
Keputusan: 
Mesyuarat telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut:

1.    Bersetuju menaiktaraf Madrasah Seri Kesang kepada masjid dengan syarat jawatan Imam hendaklah diisi terlebih dahulu dan mendapat kelulusan Majlis; dan

2.    Bersetuju dengan sempadan kariah yang dicadangkan seperti berikut:

“Sempadan Kariah Kampung Seri Kesang meliputi kawasan yang bermula dari sudut Lot 104, menghala ke utara mengikuti jalan ke Felda Kemendor sehingga ke sudut Lot 1641, kemudian berpatah ke kanan melalui sempadan Lot 1308, 1310, sehingga ke sudut Lot 1648, kemudian belok ke kiri ke sudut Lot 1649, berpatah ke kanan sehingga ke sempadan Lot 1651, berpatah ke kiri sehingga sempadan Lot 3, terus ke kawasan Kampung Seri Kesang Lot 1609, kemudian menyusur ke utara kawasan perumahan Kampung Seri Kesang, kemudian belok ke kiri sempadan Lot 1576/2731, terus ke hadapan sehingga sempadan Lot 2728/2664, terus ke utara sehingga sudut Lot 1455/3222, kemudian berpatah ke kanan mengikut jalanraya (baru) Simpang Ayer Kangkong – Simpang Bekoh sehingga bertemu sudut Lot 6 (Mukim Kesang)/28 (MukimRim), berpatah ke kanan mengikut sempadan Mukim Kesang/Rim sehingga sempadan Lot 7 (Mukim Kesang/1150 (MukimRim) menghala ke kanan mengikut sempadan Mukim Kesang/Rim sehingga ke sudut Lot 8 (Mukim Kesang)/1238 (Mukim Rim), menghala ke kanan sehingga ke sudut Lot 1138/9, terus ke hadapan sehingga sudut Lot 4131, kemudian berpatah ke kiri sehingga Lot 3088, belok ke kanan melalui sempadan Lot 3087, 3086, 48, 47 sehingga bertemu semula dengan sudut Lot 104.”
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadah Qurban.

Tarikh Keputusan: 
4 Jul, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Bersetuju menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Kali Ke-66 bahawa:

a) Hukum asal wakalah adalah harus.
b) Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dengan keizinan muwakkil.
c) Harus mengagihkan daging qurban ke tempat atau negara lain.
d) Tidak harus mengagih dan memberi makan daging qurban kepada orang bukan Islam.

2. Bagi perkara (d), Mesyuarat menerimapakai dengan mengkhususkan kepada kafir harbiyy sahaja.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Solat Jumaat di Dusun Dato' Murad, Ayer Keroh, Melaka

Tarikh Keputusan: 
8 May, 2001
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bersetuju memutuskan bahawa solat jumaat harus didirikan di surau Dusun Dato' Murad oleh penghuninya yang terdiri daripada pesalah-pesalah juvana dan warder bertugas dengan syarat berikut :

i) Imam dan Bilal hendaklah dilantik dikalangan pelatih yang mampu atau warder yang bertugas sahaja.
ii) kakitangan dan pegawai yang tidak bertugas hendaklah solat jumaat di masjid kariah yang berdekatan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content