Ibadah

Tarikh Keputusan: 
31 Mar, 2008
Tarikh Mula Muzakarah: 
31 Mar, 2008
Tarikh Akhir Muzakarah: 
31 Mar, 2008
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-81

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-81 yang bersidang pada 31 Mac 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Mencerap Hilal Dari Satelit. Muzakarah telah memutuskan bahawa buat masa ini belum ada keperluan untuk menggunakan satelit bagi mencerap hilal dalam menentukan bulan-bulan qamariah khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah memandangkan kaedah hisab dan rukyah yang digunakan masih sesuai. Walau bagaimana pun untuk tujuan penyelidikan dan merakam pergerakan bulan penggunaan satelit adalah diharuskan.
English Version
 
The Ruling on Observing the Crescent from the Satellite

Decision:

The 81st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 31st March 2008 has discussed the Ruling on Observing the Crescent from the Satellite. The Conference decided that for the time being, there is no need to use the satellite to observe the crescent in determining the months of the lunar calendar especially Ramadan, Syawal and Zulhijjah as the present methods of calculation (hisab) and observation (rukyah) are still relevant and appropriate. Nevertheless, for the purposes of research and recording the movements of the moon, the use of the satellite is permitted.
 
Arabic Translation
حكم ترقُّب الهلال بالقمر الصناعي
 
رأى مجلس الفتوى الوطني الماليزي في مناقشته التي عقدت في جلسة (81)، في 31 مارس لعام 2008 بعدم الاحتياج إلى استخدام الأقمار الصناعية في الوقت الراهن لترقب الهلال في تحديد الأشهر القمرية، خاصة في تحديد شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. وذلك لأن الطريقة المطبقة حالياً في حساب الرؤية ما تزال مناسبة. ولكن لا حرج في استخدام تلك الأقمار الصناعية لأغراض البحوث العلمية ومراقبة حركة القمر.
 
Tarikh Keputusan: 
14 Dec, 2009
Tarikh Mula Muzakarah: 
14 Dec, 2009
Tarikh Akhir Muzakarah: 
16 Dec, 2009
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-89

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 - 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Memakai Mask (Penutup Mulut Dan Hidung) Bagi Jemaah Haji Dalam Ihram. Muzakarah berpandangan bahawa mencegah penularan wabak yang boleh membahayakan nyawa dan kesihatan semasa menunaikan ibadah haji atau umrah amat dituntut oleh Islam. Oleh itu, dalam keadaan di mana sesuatu penyakit itu telah menjadi wabak, Islam memberi pengecualian dan kelonggaran kepada para jemaah untuk menutup sebahagian muka walaupun ia merupakan perkara yang dilarang semasa menunaikan ibadah haji atau umrah.

Oleh yang demikian, Muzakarah memutuskan bahawa jemaah haji dan umrah ketika di dalam ihram diharuskan menutup sebahagian muka dengan memakai mask (penutup mulut dan hidung) serta tidak perlu membayar dam.

English Version
 
The Ruling on Wearing a Facial Mask (Covering the Mouth and Nose) for Pilgrims in the State of Ihram

Decision:

The 89th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 14th-16th December 2009 has discussed the Ruling on Wearing a Facial Mask (Covering the Mouth and Nose) for Pilgrims in the State of Ihram (the sacred state into which a Muslim must enter in order to perform the hajj or umrah). The Conference decided that preventing the spread of an epidemic that can endanger lives and health during the performance of hajj and umrah is given high priority in Islam. As such, in situations where a disease has become epidemic, exception and dispensation is given by Islam to pilgrims to cover parts of their faces despite its prohibition during the performance of hajj or umrah.
 
As such, the Conference decided that pilgrims performing the hajj or umrah who are in the state of ihram are permitted to cover parts of their faces using facial masks (covering the mouth and nose) without having to pay the ‘dam’ (a penalty).
 
Arabic Translation
حكم لبس الحجيج غطاء الوقاية (في الفم والأنف) أثناء الإحرام.
 
في 14- 16 من ديسمبر لعام 2009م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (89) للمباحثة في حكم لبس الحجيج غطاء الوقاية (في الفم والأنف) أثناء الإحرام. فرأى المجلس أن الوقاية من الأمراض والعدوات التي يحتمل تواجدها وانتشارها في أجواء المشاعر المقدسة أثناء أداء مناسك الحج مطلوبة لدى الإسلام. لهذا أعطى الإسلام حجاج بيت الله الحرام رخصة لبس أغطية الفم والأنف وقايةً من اكتساب أو نشر أي وباء أو مرض إلى الآخرين أو منهم.
وبناء على ما تقدّم، اتفق أعضاء المجلس بالإجماع على إجازة الحاج تغطية جزء من وجهه بلبس غطاء الوقاية (في الفم والأنف) أثناء أدائه المناسك. ولا يلزم عليه الدم.
 
Keterangan/Hujah: 
 1. Menjaga kesihatan badan lebih-lebih lagi ketika mengerjakan ibadah haji dan umrah di Makkah adalah sangat-sangat dititikberatkan oleh Islam. Oleh itu setiap jemaah haji perlu mengikut langkah-langkah pencegahan terutama penggunaan mask bagi menjaga kesihatan diri mereka daripada dijangkiti penyakit berbahaya.
   
 2. Penularan wabak ini tidak dapat tidak perlu ada usaha untuk mencegah supaya diri terus terpelihara dan sihat serta dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Di dalam kaedah fiqhiyyah:

  " الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة "

  iaitu Hajat menepati darurat. Maksud hajat ialah jika tidak disempurnakan nescaya melibatkan atau mendatangkan kesukaran atau kesusahan.
   

 3. Seseorang lelaki yang berihram dilarang daripada menutup semua bahagian kepalanya atau sebahagiannya dengan apa sahaja yang boleh dikira sebagai menutupnya, sama ada pakaian berjahit atau pun tidak. Semua larangan ini dikecualikan jika terdapat keperluan yang memaksa seperti untuk tujuan pengubatan dan rawatan.
   
 4. Di dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karangan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli menyebutkan mengenai larangan ke atas perempuan yang menutup seluruh anggota badan termasuk wajah kerana ihram perempuan adalah pada mukanya.
   
 5. Walaubagaimanapun, dalam keadaan di mana ia dianggap sebagai satu bentuk keuzuran yang tidak dapat dielakkan kerana jemaah haji terpaksa menutup muka dan hidung (sebahagian muka) kerana disebabkan sesuatu wabak, maka diharuskan bagi jemaah lelaki dan wanita untuk menutup sebahagian mukanya.
   
 6. Semasa menunaikan haji atau umrah, terdapat perkara-perkara yang dilarang melakukannya dan dianggap berdosa dan diwajibkan membayar dam, walaubagaimanpun pertimbangan keadaan umat Islam masih diambilkira oleh Islam dalam hukum yang ditetapkan.
   
 7. Dalam keadaan dharurat di mana suatu penyakit telah menjadi wabak yang mengancam nyawa seperti H1N1, tindakan pencegahan yang diambil bagi melindungi nyawa adalah dibenarkan oleh Islam dan tidak dikenakan dam (denda) walaupun ia merupakan perkara yang dilarang dalam keadaan biasa selaras dengan kaedah fiqhiyyah:

  "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "

 

 

Penetapan Had Selisih Arah Qiblat Yang Dibenarkan Bagi Mihrab Masjid/Surau Yang Telah Dibina Dan Penduduk Yang Berada Jauh Dari Makkah

Tarikh Keputusan: 
24 Feb, 2010
Keputusan: 

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan beberapa perkara berikut:

a) Menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali ke-79 pada tahun    2007 seperti berikut :

i. Arah menghadap qiblat merupakan perkara ijtihadi dan zanni. Penentuan had tidak melebihi 3 darjah bagi pesongan mihrab yang dibenarkan tidak perlu ditetapkan.

ii. Oleh itu, Muzakarah memutuskan bahawa had berpaling yang dibenarkan dari qiblat tidak perlu difatwakan, tetapi boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam pembinaan masjid dan surau baru.

b) Menggunapakai kaedah jihah Ka’abah dalam menangani isu arah qiblat yang terpesong bagi mihrab masjid/surau dan orientasi tanah perkuburan Islam yang telah digunakan semenjak sekian lama. Kaedah ini adalah berdasarkan pendapat Jumhur Ulama’ yang berhujah dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmizi yang bermaksud “apa yang di antara timur dan barat adalah qiblat”.

c) Penetapan arah qiblat berdasarkan jihah membenarkan had berpaling yang lebih luas daripada qiblat sebenar berbanding penetapan berdasarkan ‘ain qiblat atau Kaabah.

d) Saf dan mihrab masjid/surau serta orientasi tanah perkuburan Islam yang telah digunakan sejak sekian lama tetapi didapati terpesong dari arah qiblat sebenar tidak perlu disemak semula atau diubah jika saf, mihrab dan orientasinya masih menghadap jihah Kaabah.

e) Bagi pembinaan masjid/surau dan pembukaan tanah perkuburan Islam yang baru di Negeri Melaka, pengukuran arah qiblat hendaklah dibuat berdasarkan kedudukan ‘ain Kaabah secara dzan dengan menggunakan instrumen berkejituan tinggi dan disahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka bagi memastikan ketepatannya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Memohon Fatwa Mengenai Cadangan Pembayaran Zakat Melalui Terminal Onepay Yang Dikendalikan oleh Mobilityone Sdn. Bhd.

Tarikh Keputusan: 
24 Feb, 2010
Keputusan: 

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan beberapa perkara berikut :

a) Harus membayar zakat harta dengan menggunakan kad ATM (Bankcard) di terminal Onepay yang dikendalikan oleh Syarikat Mobolityone Sdn. Bhd. sebagai kemudahan kepada umat Islam untuk melunaskan kewajipan tersebut. Namun demikian, keharusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut :

i. Keseluruhan kos yang terlibat dalam urusan tersebut hendaklah ditanggung oleh Pusat Zakat Melaka atau pihak syarikat yang mengendalikannya dan bukan ditanggung oleh pembayar zakat.

ii. Penggunaan kaedah tersebut hanya merupakan suatu pilihan kepada pembayar zakat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kaedah Pengurusan Lebihan Agihan Zakat Negeri Melaka

Tarikh Keputusan: 
18 Dec, 2008
Keputusan: 

 1. Menetapkan bahawa kaedah pengurusan lebihan agihan zakat daripada kutipan zakat bagi tahun semasa di Negeri Melaka adalah seperti berikut -

(a) lebihan agihan zakat daripada mana-mana bahagian asnaf bagi tahun semasa hendaklah dipindahkan kepada bahagian asnaf lain yang ada penerimanya dalam tahun semasa tersebut;

(b) sekiranya masih berbaki, lebihan agihan zakat daripada jumlah kutipan zakat bagi tahun semasa hendaklah dicampurkan dengan anggaran hasil kutipan zakat pada tahun berikutnya mengikut bahagian asnaf yang telah ditentukan; dan

(c) lebihan agihan zakat tersebut hendaklah disimpan di dalam kumpulan wang lebihan zakat.

2. Penggunaan dan perbelanjaan lebihan agihan zakat tersebut adalah hanya untuk lapan asnaf yang layak menerima zakat pada tahun yang berikutnya dengan menaikkan kadar bantuan agihan kepada setiap asnaf bagi tahun tersebut

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Nov, 2010
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/06; PUNM. 700-02/37
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (NEGERI MELAKA) 2002

Kaedah Pengiraan Zakat Harta Bagi Negeri Melaka

Tarikh Keputusan: 
2 Apr, 2009
Keputusan: 

               1. Zakat Pendapatan

Kadar nisab bagi zakat pendapatan adalah berpandukan kepada  timbangan emas iaitu 20 mithqal ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

Kadar zakat yang diwajibkan ialah sebanyak satu perdua (½) dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus (1/40) daripada pendapatan kasar dan penggajian yang cukup haul dan nisab.

Kaedah pengiraan zakat pendapatan seperti berikut:

(a) Dua perpuluhan lima (2.5) peratus daripada jumlah pendapatan kasar setahun (jika pendapatan tersebut melebihi nisab); atau

(b) Dua perpuluhan lima (2.5) peratus daripada jumlah pendapatan bersih setahun setelah ditolak perbelanjaan-perbelanjaan asas yang dibenarkan (berdasarkan kaedah penolakan   yang dibenarkan).

Tolakan perbelanjaan yang dibenarkan adalah mengikut kadar yang ditentukan seperti berikut:

1) Diri sendiri – RM8,000.00

2) Isteri (tidak bekerja sahaja) – RM5000.00

3) Anak – RM1000.00 seorang

4) Ibu bapa – mengikut jumlah sebenar

5) Caruman KWSP – 11 peratus; dan

6) Caruman atau simpanan dalam organisasi yang membayar zakat seperti Tabung Haji dan Takaful – mengikut jumlah sebenar.

2.  Zakat Perniagaan

Kadar nisab bagi zakat perniagaan adalah berpandukan kepada timbangan emas iaitu 20 mithqal ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

Kadar zakat yang diwajibkan ialah sebanyak satu perdua (1/2) dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus (1/40) daripada hasil perniagaan yang cukup haul dan nisab.

Kaedah pengiraan zakat perniagaan seperti berikut:

(a) Kaedah Syar’iyyah atau dikenali juga sebagai Kaedah Modal Kerja (Working Capital), iaitu:

     [(Aset Semasa – Tanggungan Semasa) +/- Pelarasan] x Peratus Pemilikan Saham Muslim x           2.5 Peratus.

(b) Kaedah ‘Urfiyyah atau dikenali juga sebagai Kaedah Modal Berkembang  (Growth Model),              iaitu:

    [(Ekuiti Pemilik + Liabiliti Jangka Panjang – Aset Tetap –  Aset Bukan Semasa) +/- Pelarasan] x       Peratus Pemilikan Saham Muslim x 2.5 Peratus].

3.  Zakat Pertanian (Padi) :

Kadar nisab zakat pertanian (padi) ialah lima aswuq (أوسق  ) bersamaan dengan 363 gantang atau 1,300 kg padi.

Kadar dan kaedah pengiraan zakat pertanian (padi) adalah berdasarkan cara-cara penghasilannya iaitu seperti berikut:

   (a) Bagi tanaman yang dijaga dengan sumber percuma (seperti air hujan), maka kadarnya ialah 10 peratus atau satu persepuluh (1/10).

   (b) Bagi tanaman yang dijaga dengan sumber yang dibeli, maka kadar zakatnya ialah 5 peratus              atau satu perdua puluh (1/20).

    (c) Bagi tanaman yang dijaga dengan menggunakan kedua-dua sumber diatas, maka kadarnya            ialah 7.5 peratus.

       Zakat pertanian wajib dikeluarkan ke atas padi yang cukup nisab pada setiap kali tuaian sama              ada dalam bentuk padi atau dibayar  nilainya (qimah).

       4.  Zakat Ternakan :

        (i)   Lembu/Kerbau :

        Kadar nisab bagi ternakan lembu atau kerbau ialah 30 ekor. Kaedah pengiraan zakat                               lembu/kerbau yang telah cukup haul dan nisab adalah seperti berikut :

KADAR NISAB

KADAR ZAKAT

Bilangan (ekor)

Bilangan

Umur/Jantina

30-39

1 ekor

1 tahun lebih (j)

40-59

1 ekor

2 tahun lebih (b)

60-69

2 ekor

1 tahun lebih (j)

70-79

1 ekor

dan

1 ekor

1 tahun lebih (j)

dan

2 tahun lebih (b)

80-89

2 ekor

2 tahun lebih (b)

90-99

3 ekor

1 tahun lebih (j)

100-109

1 ekor

 dan

2 ekor

2 tahun lebih (b)

 dan

1 tahun lebih (j)

110-119

2 ekor

dan

1 ekor

2 tahun lebih (b)

dan

1 tahun lebih (j)

120 ke atas

3 ekor

dan

3 ekor

2 tahun lebih (b)

dan

1 tahun lebih (j)

Nota : (j) : Jantan, (b) : Betina

Apabila bilangan itu lebih daripada yang dinyatakan di atas, maka bagi setiap 30 ekor lembu diwajibkan zakat satu ekor anak lembu jantan yang berumur satu tahun. Bagi setiap 40 ekor lembu diwajibkan zakat atau satu ekor anak lembu betina yang berumur dua tahun.

Jika ternakan bercampur, maka zakatnya terserah kepada pembayar sama ada mahu mengeluarkan zakat lembu atau kerbau. Pilihlah yang sederhana atau boleh diganti dengan nilai harga bagi ternakan berkenaan untuk dikeluarkan zakat.

(ii) Kambing/Biri-biri :

Kadar nisab bagi ternakan kambing atau biri-biri ialah 40 ekor. Kaedah pengiraan zakat kambing/biri-biri yang telah cukup haul dan nisab adalah seperti berikut :

KADAR NISAB

KADAR ZAKAT

Bilangan

(ekor)

Bilangan

Jenis/Umur/Jantina

40-120

1 ekor

Biri-biri 1 tahun (j @ b) atau

Kambing 2 tahun (j @ b)

121-200

2 ekor

Biri-biri 1 tahun (j @ b) atau

Kambing 2 tahun (j @ b)

201-399

3 ekor

Biri-biri 1 tahun (j @ b) atau

Kambing 2 tahun (j @ b)

Penambahan seterusnya : Tiap-tiap 100 ekor

1 ekor

Biri-biri 1 tahun (j @ b) atau

Kambing 2 tahun (j @ b)

 

                        Nota : (j) : Jantan, (b) : Betina

Setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya ditambahkan satu ekor kambing dua tahun dan seterusnya.

Jika semua kambing yang sampai nisab itu jantan, maka harus dikeluarkan yang jantan sebagai zakat. Tetapi apabila ada antaranya yang betina hendaklah sebahagian dari zakat yang dikeluarkan itu betina.

Jika bercampur kambing dan biri-biri serta beberapa jenisnya, maka apabila cukup nisab, bolehlah dikeluarkan zakat mengikut pilihan tuannya sama ada kambing atau biri-biri atau diganti dengan nilai harga bagi ternakan berkenaan untuk dikeluarkan zakat.

5. Zakat Caruman Berkanun (KWSP, LTAT dan sebagainya) :

Kadar nisab bagi zakat caruman berkanun adalah berpandukan kepada timbangan emas iaitu 20 mithqal ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

Kadar zakat yang diwajibkan ialah sebanyak satu perdua (1/2) dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus (1/40).

Kaedah pengiraan zakat caruman berkanun adalah seperti berikut :

1- Caruman berkanun dianggap sebagai milik sempurna iaitu mengeluarkan zakat sebanyak 2.5      peratus daripada jumlah keseluruhan wang caruman yang dikeluarkan pada hari wang                    caruman tersebut diterima dan cukup nisab.

2- Caruman berkanun dianggap sebagai bukan milik sempurna iaitu mengeluarkan zakat                   sebanyak 2.5 peratus daripada jumlah wang caruman pekerja sahaja berdasarkan penyata           tahunan KWSP (wang masih tersimpan di KWSP).

6. Zakat Wang Simpanan :

Kadar nisab bagi zakat wang simpanan adalah berpandukan kepada timbangan emas iaitu 20 mithqal ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

Kadar zakat yang diwajibkan ialah sebanyak satu perdua (1/2) dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus (1/40) daripada wang simpanan yang cukup haul dan nisab.

Kaedah pengiraan zakat wang simpanan adalah seperti berikut:

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 2.5 peratus daripada jumlah baki terendah setelah ditolak wang faedah (akaun konvensional) bagi satu atau beberapa akaun simpanan dalam tahun tersebut yang cukup hauk dan nisab.

7. Zakat Saham, Sukuk dan Bon :

Kadar nisab bagi zakat saham, sukuk dan bon adalah berpandukan kepada timbangan emas iaitu 20 mithqal ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

Kadar zakat yang diwajibkan ialah sebanyak satu perdua (1/2) dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus (1/40) daripada saham dan bon yang cukup haul dan hisab.

Kaedah pengiraan zakat saham seperti berikut :

(a) Saham yang masih dimiliki hingga hujung tahun (haul), iaitu 2.5 peratus daripada harga                 terendah antara harga pasaran dan harga belian serta melebihi nisab. Jika harga terendah             tidak dapat ditentukan, maka bolehlah ditentukan berdasarkan harga saham pada akhir tahun.

(b) Saham yang dijual beli sepanjang tahun (haul), iaitu 2.5 peratus daripada nilai jualan saham         setelah ditolak kos pembelian dan melebihi nisab.

Manakala kaedah pengiraan zakat sukuk dan bon ialah 2.5 peratus daripada nilai sukuk dan bon yang cukup haul dan melebihi nisab.

8. Zakat Hasil Galian (Ma’adin, Kunuz dan Rikaz) :

Hasil galian bermaksud hasil galian yang diperolehi daripada perut bumi. Ia boleh dibahagikan kepada :

(a) Ma’adiniaitu segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair, di darat           atau di laut contohnya emas, perak, bijih timah dan petroleum;

(b) Kunuziaitu harta yang tersimpan di dalam bumi contohnya harta karun selepas kedatangan             Islam; dan

(c) Rikaziaitu harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang                        menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam.

       Kadar nisab bagi zakat hasil galian (ma’adin, kunuz dan rikaz) adalah berpandukan kepada                    timbangan emas iaitu 20 mithqal  ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

       Kaedah pengiraan zakat galian (ma’adin) ialah wajib dikeluarkan sebanyak satu perdua (1/2)                dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus (1/40) daripada hasil galian (ma’adin) yang          cukup nisab setelah siap diproses (dibersihkan) dengan mengambilkira kos operasi                                pengeluarannya (tidak disyaratkan cukup haul).

     Manakala kaedah pengiraan zakat rikaz dan kunuz pula ialah wajib dikeluarkan sebanyak satu               perlima (1/5) atau 20 peratus daripada nilai keseluruhan harta yang ditemui dan cukup nisab                  setelah    diambilkira kos membiayai operasi penggaliannya (tidak disyaratkan cukup haul).

9. Zakat Emas dan Perak :

(i) Zakat Emas :

Kadar nisab bagi zakat emas ialah 20 mithqal ( مثقال) atau 20 dinar bersamaan 85 gram emas.

Kadar zakat emas yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak satu perdua (1/2) dinar bersamaan 2.125 gram emas atau 2.5 peratus daripada nilai emas yang melebihi kadar nisab semasa dan telah cukup haul.

Kaedah pengiraan zakat emas adalah seperti berikut :

(a) Emas yang dipakai untuk perhiasan wanita, iaitu 2.5 peratus daripada nilai keseluruhan emas perhiasan yang melebihi kadar ‘urf pemakaian emas setempat (tanpa penolakan ‘urf).

(b) Emas yang tidak dipakai, iaitu 2.5 peratus daripada nilai emas yang melebihi kadar nisab semasa.

Kadar ‘urf pemakaian emas bagi Negeri Melaka ditetapkan sebanyak 120 gram.

(ii) Zakat Perak :

Kadar nisab bagi zakat perak ialah 5 awqiyah (أوقية) atau 200 dirham bersamaan 595 gram perak.

Kadar zakat perak yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak 5 dirham bersamaan 2.975 gram perak atau 2.5 peratus (1/40).

Kaedah pengiraan zakat perak ialah 2.5 peratus daripada nilai perak yang melebihi kadar nisab semasa dan telah cukup haul.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Nov, 2009
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/02; PUNM. 700-02/37
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (NEGERI MELAKA) 2002

Keharusan Membayar Zakat Melalui Kad Kredit/Bank Islam Dan Kewajipan Qadha' Zakat

Tarikh Keputusan: 
18 Dec, 2008
Keputusan: 

 1. Harus membayar zakat dengan menggunakan kad kredit/kad Bank Islam sebagai kemudahan kepada umat Islam di Negeri Melaka untuk melunaskan kewajipan tersebut. Namun demikian, keharusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut -

     (a) keseluruhan kos yang terlibat dalam urusan tersebut termasuk pembangunan sistem, penyediaan perkhidmatan penyelenggaraan, caj transaksi dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh Pusat Zakat Melaka dan bukan pihak pembayar zakat; dan

     (b) Kaedah pembayaran tersebut hanya sebagai suatu pilihan atau alternatif kepada pembayar zakat yang berminat dan bukan suatu kemestian.

2. Qadha’ zakat adalah wajib dilakukan bagi zakat yang telah memenuhi syarat wajib yang tidak ditunaikan pada masa yang sepatutnya.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Nov, 2009
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB(S)/351/255/02/03;PUNM.700-02/37]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (NEGERI MELAKA) 2002

Permohonan Menetapkan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1425H/2004M

Tarikh Keputusan: 
25 Aug, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat telah memutuskan seperti berikut:

1.    Kadar zakat fitrah umat Islam di Negeri Melaka bagi tahun 1425H/2004M adalah sebanyak RM 4.50 seorang.

2.    Kaedah pengiraan kadar zakat fitrah di Negeri Melaka yang dipersetujui adalah berdasarkan kaedah 1, iaitu:

Campuran harga-harga beras    ×    1 gantang Baghdad
Bilangan harga       

=    RM 14.10    ×    2.7 kilogram
    8       

=    RM  1.76    ×    2.7 kilogram

=    RM  4.75

3.    Walau bagaimanapun, Ahli Jawatankuasa Fatwa telah berhujah bahawa RM 4.75 adalah suatu kenaikan yang mendadak dan boleh membebankan masyarakat Islam terutamanya yang berpendapatan rendah serta mempunyai banyak tanggungan. Mesyuarat bersetuju memutuskan kadar zakat fitrah adalah sebanyak RM 4.50 seorang.

4.    Keputusan ini hendaklah dipanjangkan kepada pihak MAIM sebagai makluman.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kadar Pengiraan Dan Penentuan Nilai Fidyah Bagi Negeri Melaka

Tarikh Keputusan: 
2 Apr, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 2/2009 yang bersidang pada 2 April 2009 telah membincangkan Kadar Pengiraan Dan Penentuan Nilai Fidyah Bagi Negeri Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :

a) Menetapkan bahawa kaedah pengiraan fidyah puasa di Negeri Melaka adalah berdasarkan formula berikut :

Bilangan Hari Puasa Yang Ditinggalkan x Jumlah Pertambahan Bilangan Tahun x Nilai Fidyah Semasa = Jumlah Fidyah Puasa Perlu Dibayar

b) Menetapkan bahawa nilai fidyah semasa di Negeri Melaka adalah bersamaan dengan kadar 1/4 daripada harga zakat fitrah tahun semasa bagi negeri Melaka.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Nov, 2009
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/06
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Fatwa Mengenai Sembahyang Jumaat Di Dalam Penjara Atau Pusat Tahanan

Tarikh Keputusan: 
23 Sep, 2001
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada  23hb September 2001 telah membincangkan mengenai mengenai sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama’ yang bersidang pada 5 Rajab 1422H bersamaan 23hb. September 2001M dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan membuat Fatwa yang berikut :-

Sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan adalah diharuskan dengan syarat-syarat seperti: 

1. Tahap keselamatan untuk mengadakan Sembahyang Jumaat tersebut adalah terjamin.Perkara ini bergantung kepada kemampuan pihak berkuasa terbabit.

2. Hendaklah ada bersama jemaah Jumaat ini seorang Imam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan empat (4) orang pemastautin dari mukim pusat tahanan tersebut

 
Keterangan/Hujah: 

 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Mar, 2002
Akta/Enakmen: 
No 271
Syndicate content