Ibadah

Kadar Pengiraan Dan Penentuan Nilai Fidyah Bagi Negeri Melaka

Tarikh Keputusan: 
2 Apr, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 2/2009 yang bersidang pada 2 April 2009 telah membincangkan Kadar Pengiraan Dan Penentuan Nilai Fidyah Bagi Negeri Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :

a) Menetapkan bahawa kaedah pengiraan fidyah puasa di Negeri Melaka adalah berdasarkan formula berikut :

Bilangan Hari Puasa Yang Ditinggalkan x Jumlah Pertambahan Bilangan Tahun x Nilai Fidyah Semasa = Jumlah Fidyah Puasa Perlu Dibayar

b) Menetapkan bahawa nilai fidyah semasa di Negeri Melaka adalah bersamaan dengan kadar 1/4 daripada harga zakat fitrah tahun semasa bagi negeri Melaka.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Nov, 2009
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/06
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Fatwa Mengenai Sembahyang Jumaat Di Dalam Penjara Atau Pusat Tahanan

Tarikh Keputusan: 
23 Sep, 2001
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada  23hb September 2001 telah membincangkan mengenai mengenai sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama’ yang bersidang pada 5 Rajab 1422H bersamaan 23hb. September 2001M dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan membuat Fatwa yang berikut :-

Sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan adalah diharuskan dengan syarat-syarat seperti: 

1. Tahap keselamatan untuk mengadakan Sembahyang Jumaat tersebut adalah terjamin.Perkara ini bergantung kepada kemampuan pihak berkuasa terbabit.

2. Hendaklah ada bersama jemaah Jumaat ini seorang Imam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan empat (4) orang pemastautin dari mukim pusat tahanan tersebut

 
Keterangan/Hujah: 

 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Mar, 2002
Akta/Enakmen: 
No 271

Permohonan Penetapan Sempadan Kariah Permatang Ilmu, Kuala Sungai Baru, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
16 Jun, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1.    Bersetuju dengan sempadan Kariah Permatang Ilmu yang dicadangkan seperti berikut:

“Bagi sempadan kariah Permatang Ilmu meliputi seluruh kawasan yang bermula dari lot 2095 (Masjid Permatang Ilmu), Kolej Teknologi Islam Melaka (lot 2094, 1486, 758, 20 dan 823), merentasi tali air terus ke lot 1418, berpatah ke Barat Laut melalui sempadan lot 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539 terus ke sempadan lot 2097, 1575, 2010, 1784, 2119, 2120, 1925, 1406, 1407, berpatah ke Tenggara merentasi sebahagian lot (1407, 403, 404, 405, 406, 407, 1513, 409, 1271, 1270, 1269, 414 hingga lot 1267), berpatah ke Barat Daya ke sempadan lot 364, berpatah ke Tenggara melalui sempadan lot 1169, 1216, 1430, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1210, 1209, 1208, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1425, 1424, 1199, 1198, berpatah ke Barat Daya terus ke sempadan lot 1176 hingga ke jalanraya besar Kuala Sungai Baru ke Kuala Linggi dan mengikuti jalanraya sebelah kanan arah Kuala Linggi hingga sempadan lot 252 berpatah ke Timur laut mengikuti sebahagian lot 252, 271, berpatah ke Barat Laut terus ke sempadan lot 273, 274, 275, 1127, 279, berpatah ke Timur Laut mengikuti sempadan lot 280 terus merentasi sebahagian lot 1184, berpatah ke Barat Laut mengikuti sempadan lot 1185 hingga ke sempadan lot 1572, 1571, 1570 dan terus ke lot 1579, seterusnya  mengikut sempadan lot 1301, 1302, 1999, PT271, PT272 hingga bertemu semula dengan sempadan lot 2095 (Masjid Permatang Ilmu)”.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Penetapan Semula Sempadan Kariah Bukit Gedong, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
5 Sep, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju menetapkan bahawa sempadan baru Kariah Bukit Gedong seperti berikut:

'Sempadan kariah Bukit Gedong bermula dari Laut Selat Melaka lot 2983 (Tanjung Samudera) melalui jalan Haji Zainal ke timur laut melalui sempadan lot 401, 402 kemudian belok ke timur melalui lot 400, 399, 417, 425, 2186, 2441 (Tanah Imigresen), 479, 480, 484, kemudian mengikuti jalan Bukit Gedong ke lot 1443, 1442, 1439, 1849, 2498 melintasi jalan Tanjung Kling ke lot 2502, 2501, 2500, 2531, 1400, 2527, 2526, 2525, 1416, 1415, 1414, 1361, 1362, 1363, 2389, sebahagian dari lot 1366 (tanah wakaf Tanjung Kling tetapi digunakan untuk tanah perkuburan Bukit Gedong) melalui jalan merentasi tanah perkuburan lot 1366 ke selatan dan lot 2544 hingga ke jalanraya. Kemudian melalui sempadan lot 2532, 1354 dan merentasi jalan Solok Ciku melalui lot 526, 537, 539, 543, 544, 545, 680, 675, 1842, 184'

Mesyuarat juga telah bersetuju agar sempadan kariah tersebut diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 
Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka kerana berdasarkan pertimbangan hukum syara' bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah, hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan sembahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dari kalangan ahli kariah yang bermastautin yang boleh mengesahkan Jumaat.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Pecah Kariah Bagi Pembinaan Masjid Permatang Duyong

Tarikh Keputusan: 
18 Mar, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju dengan cadangan sempadan Kariah Permatang Duyong seperti berikut:

“Sempadan Kariah Permatang Duyong adalah bermula dari Sungai Duyong menghala ke utara melalui sempadan Lot 4060, 4065, 4072, 927, 1463, 62, 61, 1342, 3016, 4980, kemudian melalui sempadan Taman Desa Duyong, Lot 832, 54, 53, melalui sempadan Mukim Bukit Katil menghala ke timur melalui sempadan Lot 50, 49, 48, 47, 46, 3002, 1247, 1246, 1985, 1304, 1264, 1301, 1299, 1297, 1296, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, kemudian menghala ke selatan melalui Sungai Duyong, sempadan Lot 1213, 1212, 1211, 1214, 1289, 1290, dan melalui sempadan Taman Seri Duyong dan hingga Lot 2074, kemudian melalui sempadan Lot 2075 hingga 2072 melalui sempadan Taman Seri Duyong, kemudian melalui Lot no. 873, 1196, 991, 882, 883, kemudian ke barat melalui sempadan Lot 883, 884, 887, 888, 1187, 1188, 1190, 1252, 1257, 905, 1249, 4059 dan berakhir di Lot 4060.”

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Perpindahan Tempat Sembahyang Jumaat Dari Surau SMK (A) Sultan Muhammad Ke Masjid Baru Kariah Pengkalan Batu

Tarikh Keputusan: 
17 Oct, 2003
Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju seperti berikut:

1. Tiada halangan mengenai perpindahan tempat sembahyang Jumaat dalam Kariah Pengkalan Batu daripada Surau SMK(A) Sultan Muhammad ke masjid baru Kariah Pengkalan Batu, Batu Berendam, Melaka.

2. Surau SMK(A) Sultan Muhammad akan diturun taraf kepada surau biasa dan tidak dibenarkan lagi mendirikan sembahyang Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Naiktaraf Surau Kepada Masjid Dan Penetapan Sempadan Kariah Kampung Seri Kesang, Jasin, Melaka

Tarikh Keputusan: 
1 Aug, 2003
Keputusan: 
Mesyuarat telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut:

1.    Bersetuju menaiktaraf Madrasah Seri Kesang kepada masjid dengan syarat jawatan Imam hendaklah diisi terlebih dahulu dan mendapat kelulusan Majlis; dan

2.    Bersetuju dengan sempadan kariah yang dicadangkan seperti berikut:

“Sempadan Kariah Kampung Seri Kesang meliputi kawasan yang bermula dari sudut Lot 104, menghala ke utara mengikuti jalan ke Felda Kemendor sehingga ke sudut Lot 1641, kemudian berpatah ke kanan melalui sempadan Lot 1308, 1310, sehingga ke sudut Lot 1648, kemudian belok ke kiri ke sudut Lot 1649, berpatah ke kanan sehingga ke sempadan Lot 1651, berpatah ke kiri sehingga sempadan Lot 3, terus ke kawasan Kampung Seri Kesang Lot 1609, kemudian menyusur ke utara kawasan perumahan Kampung Seri Kesang, kemudian belok ke kiri sempadan Lot 1576/2731, terus ke hadapan sehingga sempadan Lot 2728/2664, terus ke utara sehingga sudut Lot 1455/3222, kemudian berpatah ke kanan mengikut jalanraya (baru) Simpang Ayer Kangkong – Simpang Bekoh sehingga bertemu sudut Lot 6 (Mukim Kesang)/28 (MukimRim), berpatah ke kanan mengikut sempadan Mukim Kesang/Rim sehingga sempadan Lot 7 (Mukim Kesang/1150 (MukimRim) menghala ke kanan mengikut sempadan Mukim Kesang/Rim sehingga ke sudut Lot 8 (Mukim Kesang)/1238 (Mukim Rim), menghala ke kanan sehingga ke sudut Lot 1138/9, terus ke hadapan sehingga sudut Lot 4131, kemudian berpatah ke kiri sehingga Lot 3088, belok ke kanan melalui sempadan Lot 3087, 3086, 48, 47 sehingga bertemu semula dengan sudut Lot 104.”
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat di Surau IKBN Alor Gajah, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 

Setelah berbincang dan menliti kertas permohonan, Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau IKBN Alor Gajah kerana :

i) Berdasarkan pertimbangan hukum syarak bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara Alor Gajah hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan semabahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dan kalangan ahli kariah yang bermastautin boleh mengesahkan Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Haji Abu Bakar Yunus, Simpang Kendong, Alor Gajah, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
18 Dec, 2008
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

Permohonan mendirikan solat Jumaat di Surau Haji Abu Bakar Yunus, Kampung Simpang Kendong, Alor Gajah, Melaka tidak dapat diluluskan memandangkan tiada keperluan mendesak yang mengharuskan berbilang Jumaat didirikan dalam kariah berkenaan. Justeru itu, solat Jumaat hendaklah dilaksanakan di masjid sedia ada seperti biasa.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content