Lain-lain

Ubat Yang Mengandungi Alkohol.

Tarikh Keputusan: 
21 Nov, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 
Terdapat ubat homeopati yang mengandungi campuran 1/1000 alkohol.
Keputusan: 
ubat-ubatan yang mengandungi kandungan alkohol yang sedikit adalah harus dan boleh dimaafkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tanaman Kontan Di Atas Perkuburan Yang Belum Digunakan.

Tarikh Keputusan: 
28 Jun, 1990
Keputusan: 
Keputusan :

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak bersetuju sebulat pendapat iaitu harus menanam tanaman kontan di atas tanah wakaf perkuburan yang tidak digunakan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah

Kawasan Surau Dijadikan Padang Permainan Kanak-Kanak

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 1987
Keputusan: 
Keputusan :

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak bersetuju tidak meluluskan tapak kawasan surau dijadikan padang permainan kanak-kanak.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah

Kedudukan Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta

Tarikh Keputusan: 
12 Sep, 1998
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa wang pampasan yang diperolehi dari kematian pekerja tidak dikira sebagai harta pusaka. Oleh itu pembahagiannya tidak tertakluk kepada cara pembahagian harta pusaka.
Keterangan/Hujah: 
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Meletakkan Perkataan Allah Di Puncak Bumbung Masjid

Tarikh Keputusan: 
3 Dec, 2002
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 3 Disember 2002 telah membincangkan mengenai Hukum Meletakkan Perkataan Allah Di Puncak Bumbung Masjid.
 
Alhamdulillah fatwanya:

Meletakkan kalimah Allah di kemuncak di atas kubah Masjid adalah diharuskan. Semua pihak hendaklah menjaga kehormatan dan kesucian kalimah tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ/6/LAIN-LAIN(LL)-5/2002

Buku-Buku Atau Terbitan Yang Diharamkan

Tarikh Keputusan: 
19 Nov, 2002
Keputusan: 
Majlis mengisytiharkan bahawa buku-buku atau terbitan yang tersenarai dalam jadual sebagai terbitan haram kerana mengandungi perkara berlawanan dengan hukum Syarak dan atau ajaran agama Islam.

Jadual:

1) The Sufi's People Of The Path Vol.1 &2
Bhagwan Shree Rajnesh
Usha Offset Printers, Bombay,India

2) Until You Die,Discourses On The Sufi Way
Bhagwan Shree Rajnesh
Mo. Yoga Lazemi, Rajnesh Foundation Shree Rajnesh Ashram, India

3) Al-Quran Tentang Manusia dan Ekonomi , Al-Quran Tentang Manusia
dan Masyarakat, Al-Quran Tentang Manusia dan Syalat, Puasa dan
Waktu
Nazwar Syamsu
Thinker's Library Sdn. Bhd. Johor Bahru

4) Understanding Islam An Introduction To The Muslim World
Thomas W. Lippmer
A Mentor Book New American Library, New York 1982

5) Ilmu Qiraat Al-Quran (Qiraat Tujuh)
Drs. Abdul Malik Yamint
Pustaka Antara, Kuala Lumpur

6) Studies On Islam A Simple Outline Of The Islamic Faith
Jack Budd
Made and Printed in Great Britain by Stanley L.Hunt(Printers)
Ltd., Rushdan Northants

7) The Collection Of The Quran
John Burton
The Syndicate of The Cambridge University Press

8) Kafir Mengkafir Siapakah Yang Kafir
Khalid Salleh
Tintms 34, Jalan 10 Gombak, Selangor

9) Gayong Bersambut
Hashim A. Ghani
KTF Institut 31, Wisma Sentosa, Kuala Pilah, Negeri Sembilan

10)Muhammad
Michael Cook
Oxford, New York Oxford University Press

11)Miracles & Metaphors
Mirza Abdul Fadl Gulpaygani (Terjemahan Juan Ricard Cole)
Kalimat Press 1088, Wilshire Baulevard Suite 700, Los Angeles
CA 90024

12)Hadis Satu Penilaian Semula
Kassim Ahmad
Media Intelek Sdn. Bhd., Tingkat 2B, Wisma FAM, Petaling Jaya

13)Rahsia Mengenal Diri 1
Al-Ustaz Hal Azwan
Cetak Khidmat (M) Sdn. Bhd. Lot 10-2B, Jalan Besar Ampang, 68000
Ampang, Selangor.

14)Rahsia Mengenal Diri 2,3 dan 4
Al-Ustaz Hal Azwan
Percetakan Istiramai Enterprise Sdn. Bhd. Taman Nirwana, Ampang

15)The 100 A Ranking Of The Most Influential Persons In History
Michael H.Hart
Golden Books Centre Sdn. Bhd., No. 26, Jalan Daud, Kampung Baru,
Kuala Lumpur

16)Tafsir Al-Mizan Mengupas Ayat-Ayat Roh Dalam Alam Barzakh
(Terjemahan) Judul Asal : Al-Mizan For Tafsir Al-Quran
Allamah Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, Penterjemah :
Syamsuri Rifai
C.V Firdaus Jln. Keramat Sentiong MAsjid No. E 105. Tel:310479
Jakarta Pusat

17)Seri Dasar-Dasar Filsafat Islam Prinsip-Prinsip ISlam (Dalam Al-
Quran)
Dr. Bahesty dan Dr. Bahanor ; Terjemahan: Sofyan Abu Bakar
Risalah Masa, Jln. Awakydub II, No 8 ; Tel:3102910 Tanah
Abang . Jakarta Pusat

18)Islamic Sufism
Capt. Wahid Bakhsh Rabani Allah Abad, India
A.S Noordeen G.P.O Box 10066, 50704 Kuala Lumpur

19)Mujarobat Melayu
-
Maktabah Matbaah Darul Maarif 173-C Sungai Pinang Road, Pulau
Pinang

20)Taqwa Bekalan Menuju Akhirat
Mohd. Fadli bin Ismail
Pustaka Al-Irshad, 43A, Lorong Rahim Kajai 13, Taman Tun Dr.
Ismail, 60000 Kuala Lumpur

21)"Pembelaan ..."
Paul Tan Chee Ing. S.J
Pusat Penyelidik Katolik

22)Islam A Christian Witness
Martin Goldsmith
Send The Light (Corporation Mobilixation) P.O. Box 48, Bremley
Kent, England
Holder And Stoughtan England 1982

23)Conspiracies Againt The Quran
Sayed Abdul Wadud
Zalfhan Publishers Kuala Lumpur

24)A History Of God
Karen Amstrong
Ballatine Books Random House Inc. New York

25)Nur Muhammad S.A.W
Penyusun: Salim Osman
-

26)Pedoman Fardhu Ain Buku 1 dan 2
Penyusun: Abu Abdul Rahman An Nairuisy
Syarikat Nurulhas P.O.Box 194, Gombak, 53700 Kuala Lumpur

27)Akhirnya Ku Temukan Kebenaran ; Judul Asal:Thumma Ihtadaitu;
Edisi Inggeris: Then I Was Guided
Muhammad Al-Tijani As-Samawi ; Penterjemah: Syed Husein Shahab
-

28)The Torn Veil
Thelma Sangster
Marshall Morgan & Scott

29)Beyond The Mosque
Phil Parshall
-

30)Sembahyang Rasulullah
Us. Abu Bakar Al-Asyari
Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur

31)Religion East And West
Ward J. Fellows
Holt Rinehast and Winston

32)Keutamaan Budi Dalam Islam
Mohamad Fadlohi H.S
Al-Ikhlas, Srabaya, Indonesia

33)Introduction to The Quran
Montgomey Watt & Richard Bell
-

34)The Islamic Movement And The Threat To Western Civilization
Richard Veville Sanderson
The American Classical College Press, P.O.Box 4526 Albuquerque
N.M. 81706 USA

35)Letters & Essays (1886-1913)
Mirza Abdul Fadl (Terjemahan oleh Juan Ricordo Cole)
Kalimat Press 1088 Wilshire Bulevard Suite 700, Los Angeles CA
90024

36)Understanding The Islamic Explosion
Bernard Palmer
Harizan House Publisher Alberta, Canada 1980

37)Wanita Dimata dan Hati Rasulullah (Ceramah di Gereja Jursuit
Paris); Buku Asal: Women In The
Eyes And Heart Of Muhammad)
Ali Syari'ati ; Penterjemah:Sofian Abu Bakar
Penerbit Risalah Masa Jalan Awaludin 11, No. 8, Tanah Abang,
Jakarta Pusat

38)Siapa Mengapa Ahlul Bayt; Tajuk Asal: Ahlul Bayt
Penterjemah: Hassan Abdul Qadir
Penerbitan Umu Bandung

39)Setiap Bid'ah menyesatkan (1)
Rasul Dahri
Perniagaan Jahabersa, No.15, Jalan Dataran3/3, Taman Kempas,
81200 Johor Bahru

40)Persoalan Bid'ah dan Percanggahannya
Rasul Dahri
Perniagaan Jahabersa, No.15, Jalan Dataran3/3, Taman Kempas,
81200 Johor Bahru
Percetakan IWC Sdn. Bhd. No.78, Jln. 10/11 8B Desa Tun Razak
(Industrial Park) 56000 Cheras, Kuala Lumpur

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
5 Dec, 2002
Nombor Rujukan: 
JMJ/03/014-2
Akta/Enakmen: 
J. P.U. 47.
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hormon FSH-P (Otak Babi)

Tarikh Keputusan: 
6 Jul, 1996
Huraian Tajuk/Isu: 

Fatwa berikut yang dibuat oleh Mufti Negeri di bawah subseksyen 36 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak menurut subseksyen 39 (6) Enakmen itu adalah disiarkan menurut subseksyen 36(2) Enakmen itu:

Keputusan: 

1. Hormon FSH-P (Otak Babi) iaitu bahan penggalak yang diperolehi daripada otak babi adalah najis mughallazah dan haram digunakan dalam apa juga bentuk sekalipun samada untuk tujuan pembiakan dan sebagainya. Pengharaman ini berasaskan kepada syubhah dan saddudhara"i.'

2. Anak-anak binatang ternakan yang dihasilkan pembiakannya daripada FSH-P (Otak Babi) adalah diharamkan daripada dimakan daging dan susunya.

3. Pihak yang berkenaan khususnya Jabatan Haiwan di seluruh negeri hendaklah berhenti serta-merta daripada melakukan amalan penyuntikan hormon FSH-P tersebut kepada binatang ternakan yang halal untuk tujuan pembiakan dan sebagainya.'

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
16 Jan, 1997
Nombor Rujukan: 
{M.U.I.Phg. 2/116/2.}
Akta/Enakmen: 
(Enakmen 3/91)

Pemindahan Kubur Kerana Membina Empangan

Tarikh Keputusan: 
18 Jul, 1967
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Pemindahan kubur di Sungai Pau, Sik Kedah kerana pihak kerajaan ingin membina Empangan Beris.
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang telah membincangkan mengenai Pemindahan Kubur Kerana Membina Empangan. Mesyuarat telah memutuskan bahawa adalah diharuskan pihak kerajaan memindahkan juzuk-juzuk mayat ke tempat yang baru iaitu di Sungai Pau, Sik Kedah kerana ingin membina Empangn Beris yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada rakyat Kedah khususnya seperti membekalkan air untuk tanaman dan ternakan, serta kehidupan seharian.
Keterangan/Hujah: 
 
Diharuskan proses pemindahan kubur kerana tujuan membina Empangan Beris ini akan memberi manfaat yang cukup besar kepada kehidupan rakyat berdasarkan prinsip kaedah fiqhiyyah iaitu "المصالح المرسلة".Namun pemindahan kubur itu hendaklah dibuat secara cermat dan berhati-hati demi untuk memuliakan adak anak adam. Ini jelas seperti firman Allah SWT:"ولقد كرمنا بنى أدم"
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content