Perubatan

Hukum Menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik

Tarikh Keputusan: 
7 Oct, 2013
Keputusan: 
 1. Harus menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik
 2. Sah ibadah solat yang dilakukan oleh pesakit ketika menjalani rawatan terapi ini mengikut Panduan Melaksanakan Ibadat Bagi Pesakit.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
17 Oct, 2013
Nombor Rujukan: 
[MAIS/SU/BUU/01-2/002/2012-2(5)]

Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan

Tarikh Keputusan: 
20 Mar, 2014
Keputusan: 

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2014-1435H yang bersidang pada 20 Mac 2014 bersamaan 18 Jumada al-Ula 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan berkenaan Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan di dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-105 dengan sighah seperti berikut :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa pendermaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan adalah haram dan tidak dibenarkan berdasarkan hujah berikut: 

 1. Prinsip kemuliaan mayat dan kewajipan menghormatinya perlu diikuti sebagaimana kaedah:

 الأصل في العرض التحريم

Maksudnya: Asal kepada perkara yang melibatkan maruah dan kehormatan adalah diharamkan.

Kaedah ini bersandarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW:

 وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

Maksudnya: Darah-darah kamu, harta-harta kamu, dan kehormatan kamu di antara sesama kamu haram seperti mana haramnya hari kamu ini, bulan kamu ini, di negeri kamu ini. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

 1. Kehormatan mayat merupakan suatu tuntutan dan pendermaannya adalah menceroboh prinsip penghormatan tersebut.
 1. Keperluan penggunaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan belum berada pada tahap mendesak atau dharurah kerana keperluan tersebut masih boleh dipenuhi dengan kaedah-kaedah alternatif yang ada.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
20 Mar, 2014
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Kaedah Bedah Mayat

Tarikh Keputusan: 
17 Aug, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Kaedah Bedah Mayat
Keputusan: 
Penggunaan Kaedah Autopsi Maya (virtual autopsy) dalam bedah siasat mayat jika memenuhi keperluan, wajib diberi keutamaan berbanding kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 Jan, 2007
Nombor Rujukan: 
[PMWP/100/20 klt 2;PN(PU²)530/IV
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 - Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah -Wilayah Perekutuan) 1993

Hukum Transplan Organ dan Tisu

Tarikh Keputusan: 
9 Dec, 2010
Keputusan: 
1. Bahawa transplan dalam istilah perubatan bermaksud pemindahan tisu atau organ dari satu bahagian ke satu bahagian lain tubuh badan individu yang sama atau satu individu lain.
1.1 Tranplantasi dikategorikan kepada 3 jenis iaitu;
(i) Tranplantasi Organ;
(ii) Tranplantasi Tisu; dan
(iii) Tranplantasi Sel

2. Transplantasi organ adalah satu kaedah rawatan yang tidak disebut secara terperinci di dalam Al-Quran mahupun As-Sunnah Rasulullah s.a.w. kerana kaedah ini merupakan satu perkembangan baru dalam dunia perubatan. Namun begitu, salah satu daripada matlamat syariah adalah untuk memelihara nyawa.

3. Harus melakukan pemindahan organ dan tisu dengan syarat:

3.1 Penderma Masih Hidup

3.1.1 Perlu dijalankan pemeriksaan dengan terperinci dan professional oleh  pakar perubatan tentang jaminan keselamatan untuk penderma terus hidup, mendapat manfaat selain daripada kebaikan dan keburukan serta kejayaan dan kegagalan hasil pemindahan tersebut;
3.1.2 Dengan kerelaan dan keizinan penderma itu sendiri tanpa sebarang paksaan oleh mana-mana pihak;

3.1.3 Hendaklah pemindahan organ itu merupakan usaha terakhir dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk menyelamatkan nyawa orang lain terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga;

3.1.4 Kebenaran bertulis dari penderma dan dia boleh menarik balik kebenaran tersebut pada bila-bila masa;

3.1.5 Organ dan tisu yang diperlukan dan didermakan adalah organ yang lebih dari satu atau organ yang boleh diambil sebahagiannya tanpa mendaruratkan penderma; dan

3.1.6 Pengamal perubatan mestilah mematuhi etika perubatan

3.2 Penderma Yang Sudah Mati
3.2.1 Hendaklah kematian seseorang itu bukan suatu pakatan atau dirancang sama ada oleh diri pendakwa atau pihak lain yang ingin mencari keuntungan;
3.2.2 Hendaklah dipastikan terlebih dahulu bahawa penderma betul-betul telah meninggal dunia;

i. Dengan kerelaan dan keizinan penderma yang mukallaf itu sendiri sebelum mati melalui wasiat serta persetujuan walinya dan dipersaksikan dengan 2 orang saksi;

ii. Hendaklah dipastikan bahawa tidak ada pencerobohan ke atas mayat;

iii. Hendaklah disahkan oleh pakar bahawa organ dan tisu orang yang mati itu masih boleh dipakai atau dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup (pesakit);

iv. Sudah pasti dan dijamin pemindahan itu akan Berjaya pada kebiasaannya;

v. Dilakukan dengan penuh disiplin, ilmu, iman dan taqwa (jika doktor Islam) serta penghormatan yang sewajarnya kepada si mati dan tiada unsur-unsur penghinaan;

vi. Mayat juga hendaklah segera diselenggarakan untuk pengebumian;

vii. Ada pun kanak-kanak yang belum baligh ataupun orang gila hendaklah mendapat keizinan daripada walinya;

viii. Hendaklah pemindahan organ itu merupakan usaha terakhir dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak bagi menyelamatkan nyawa orang lain bagi mengubati pesakit terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga; dan

ix. Sentiasa mendoakan si mati (jika seorang Islam)

4. Organ dan tisu yang dipindahkan dalam kedua-dua keadaan di atas hendaklah bukan bertujuan untuk dijadikan barang dagangan dan jual beli.
5. Orang yang menerima organ dan tisu tersebut hendaklah menggunakannya dengan amanah.
6. Harus melakukan pemindahan organ dan tisu orang Islam kepada penerima bukan Islam dan sebaliknya.
7. Orang kafir harbi tidak harus menerima organ dan tisu orang Islam.

 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
9 Dec, 2010
Nombor Rujukan: 
[JMNPP/(S)/19/1101/001(16);PUNPP 152.100.1/2/2 Jld.2]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Negeri Pulau Pinang)2004

Hukum Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran Semata-mata

Tarikh Keputusan: 
11 Dec, 2012
Keputusan: 
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2012-1434H yang bersidang pada 11-13 Disember 2012 bersamaan 27-29 Muharram 1434H telah bersetuju memutuskan bahawa perempuan yang dalam keadaan haid haram berada / duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Keputusan Jawatankuasa Fatwa Berhubung Bagi Pesakit Haemophilia A

Tarikh Keputusan: 
25 Apr, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 

Saya dengan ini membuat dan mengeluarkan, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, keputusan berikut:

i.                    Jawatankuasa Fatwa bersetuju dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan BAHAWA pesakit Haemophilia A tidak diwajibkan berkhatan kerana proses khatan boleh membawa mudharat kepada pesakit.

ii.                  Sekiranya pesakit berhasrat juga untuk berkhatan, pesakit hendaklah mendapatkan nasihat daripada doktor pakar.

iii.                Manakala aspek bersuci bagi pesakit perlu dipelajari  dan diberi perhatian khusus untuk memastikan kesempurnaan bersuci dan sah dalam beribadah.

 

 

Dato’ Hj. Mohd Murtadza bin Hj. Ahmad

Mufti Kerajaan Negeri,

Negeri Sembilan Darul Khusus

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak

Tarikh Keputusan: 
17 Jul, 2014
Keputusan: 
 1. DNA dibenarkan untuk menentukan nasab anak dalam kes pertelingkahan ketidaktahuan nasab anak atas pelbagai sebab, kes kekeliruan atau pertukaran anak di hospital atau pusat jagaan, kes bayi tabung uji serta dalam kes anak-anak yang hilang atas sebab bencana alam dan sebagainya.
   
 2. DNA tidak boleh digunakan untuk menentukan status nasab anak apatah lagi digunakannya mendahului kaedah li’an kerana kaedah li’an telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran.
   
 3. Tempoh segera bagi seseorang bapa yang hendak melakukan li’an bagi menafikan nasab anaknya adalah bermula daripada tarikh isterinya disahkan mengandung sehinggalah tiga (3) hari selepas bersalin. Penafian selepas tempoh munasabah tersebut adalah tertolak dan anak tersebut adalah sah dan sabit sebagai anaknya.
   
 4. Garis panduan untuk menjalankan ujian DNA oleh pihak berkuasa berkaitan hendaklah diperketatkan lebih-lebih lagi dalam isu untuk menafikan nasab kerana DNA tidak boleh dijadikan bukti utama.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
31 Jul, 2014
Nombor Rujukan: 
[MAIS/SU/BUU/01- 2/002/2012 - 5(3); P.U. Sel. (ADV) PS 05/4/12]

Hukum Memakai Gelang Besi Magnetik Bagi Lelaki Bertujuan Kesihatan

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 2008
Huraian Tajuk/Isu: 

1.0     TUJUAN.

1.1             Kertas ini disediakan adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan daripada Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan berkenaan permasalahan pemakaian gelang besi magnetik oleh lelaki pada masa kini dengan alasan memberi ianya kesan yang baik kepada kesihatan diri.

 

2.0            LATARBELAKANG PERMASALAHAN/ISU.

2.1             Isu ini menimbulkan tanda tanya kerana gelang magnetik ini dikatakan mampu menghasilkan satu tenaga magnetik yang memberi kesan yang baik kepada lelaki dari segi kesihatan (mampu melancarkan aliran darah ) si pemakainya.

2.2             Ramai di kalangan orang lelaki masa kini yang memakai gelang tersebut di pergelangan tangannya dan dilihat pemakaian itu seakan-akan menjadi perhiasan dan menjadi trend dan ikutan pula kepada para remaja.

2.3             Antara gelang magnetik yang berada di pasaran adalah jenama E-Dymium. Berikut fakta gelang E-Dymium[1]:

E-Dymium Bracelet adalah trombosan saintifik yang unggul dalam bidang terapi magnet, hasil gabungan teknologi magnet dengan fizik moden sains tenaga-bio. Diperbuat dari tanah yang sukar dijumpai, iaitu campuran logam neodymium, besi, boron, nickel dan aluminum, ia dipercayai mengandungi tenaga-bio yang mempunyai ciri-ciri sama seperti medan kuasa semulajadi magnet bumi.

Penciptaan E-Dymium Bracelet adalah untuk memberi kesan tambahan yang kita perolehi dari medan kuasa semulajadi magnet bumi.

Gelang biomagnetik E-Dymium bukan sahaja dicipta sebagai bahan aksesori yang bergaya tetapi di samping itu mempunyai barisan Magnet Neodymium yang terbukti dapat mengembalikan keseimbangan arus elektromagnet di dalam sel-sel darah manusia. Kaedah ini dikenali sebagai "Terapi bio magnetik".

 

Kebaikan gelang magnetik E-Dymium

·        Meneutralkan pH dalam badan

·        Melancarkan perjalanan darah

·        Meningkatkan oksigen dalam badan

·        Mengurangkan kebengkakan (cellular)

·        Mempercepatkan proses biologi dalam sistem badan dan mengurangkan kesakitan

·        Mengawal kencing manis

·        Melegakan kesakitan otot dan sendi

·        Meningkatkan tenaga batin

 

Simptom-simptom yang biasa dihadapi dari pemakai

·        Kebas

·        Pening kepala

·        Sakit perut

·        Susah tidur

·        Sakit

(kesemua simptom ini adalah berlainan bagi setiap individu bergantung pada keseriusan jenis penyakit yang dihadapi)

 

Kajian 

Berdasarkan kajian yang dibuat di USA pada tahun 1997 oleh Dr. Carlos Valbona Baylor dari College Of Medicine, 76% pesakit-pesakit yang dirawat menggunakan magnet-magnet tetap telah sembuh atau kurang sakit sendi dan otot berbanding dengan 19% lagi menggunakan kaedah biasa / tradisional pesakit-pesakit

 

PENAFIAN/AMARAN:

Alat ini telah direka dengan teknologi tinggi khusus untuk tujuan yang diinginkan dan bukan untuk mengesan, mengubati, mencegah atau menyembuhkan sebarang penyakit. Hasilnya mungkin berbeza di antara individu. Tidak disyorkan untuk wanita mengandung dan mereka yang memakai peransang denyut jantung. Jika ragu, rujuk kepada doktor anda sebelum memakai.

 

2.4             Pada 30hb Januari 2008, Panel Penyelidik Fatwa Negeri Sembilan telah menjemput Y.Bhg Dr Abu Bakar bin Abd. Majid, Pensyarah di Kolej Sains Perubatan, Universiti Cyberjaya dan beliau juga merupakan  Ahli Persatuan Perubatan Islam Malaysia untuk memberi taklimat berhubung kesan Magnetik Statik kepada kesihatan manusia.

2.5             Beliau menyatakan, tiada satu kajian pun menyeluruh dibuat mengenai kesan Magnetik Statik kepada kesihatan manusia sama ada di Malaysia mahupun di peringkat Antarabangsa. Ini kerana pembiayaan satu-satu kajian itu menelan kos yang tinggi. Kajian saintifik perubatan yang menyeluruh tersebut mengandung 4 tahap:

i.                    (RCT) Randomise Control Type iaitu kajian secara rawak

ii.                  Kajian ke atas kumpulan sasar.

iii.                Follow (mengikuti perkembangan)

iv.               Pandangan pakar

 

2.6             Sehubungan dengan itu, dari sudut kesihatan tidak ada satu keputusan yang tepat tentang kesan Magnetik Statik kepada kesihatan manusia. Cuma yang ada adalah penjelasan testimoni, iaitu pengakuan perseorangan tentang kesannya dan ianya tidak diterima sebagai bukti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kerana ada unsur plasebo iaitu unsur penipuan.

2.7             WHO hanya menyatakan ‘Static Magnetic Field’ tidak memudharatkan kesihatan dan tiada kenyataan berhubung kesan kebaikannya kepada kesihatan.

2.8             Terdapat juga kritikan yang menyatakan ramai pekerja yang bekerja di kawasan medan magnetik statiknya tinggi tidak mendatangkan apa-apa kebaikan pada kesihatan.

 

3.0            ASAS PERTIMBANGAN

3.1             Pemakaian gelang bagi tujuan perhiasan.

Bagi lelaki yang memakai gelang sebagai perhiasan diri menurut hukum syara` adalah haram. Hal ini berdasarkan hadith daripada Ibnu Abbas r.a katanya:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتـشبهـين من الرجال بالنساء، والمتـشبهات من النساء بالرجال.

Maksudnya: Rasulullah S.A.W melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan, dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki[2].  

 

Bagitu juga hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Nasa’ie  dan  Ibnu Hibban, daripada Abu Hurairah r.a berkata,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجال.

Maksudnya: Rasulullah S.A.W melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki.

 

3.2             Walau bagaimanapun, terdapat dalil yang mengharuskan perkara yang dilarang digunakan bagi tujuan maksud perubatan.

3.2.1  Firman Allah swt,

Maksudnya: ...maka barang siapa terpaksa, kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[3].

3.2.2  Manakala daripada hadis

Diharamkan ke atas lelaki memakai perhiasan emas walaupun untuk tujuan diletakkan pada alat-alat peperangan. Ini adalah berdasarkan hadis yang bermaksud :

Dihalalkan emas dan sutera bagi golongan wanita di kalangan umatku dan diharamkan ke atas golongan lelaki. Kecuali hidung yang telah rosak, maka diharuskan menggunakan emas. Hal ini kerana sebahagian sahabat yang patah hidungnya pada suatu peperangan maka dia telah menggunakan hidung yang diperbuat daripada perak, tetapi ia telah menjadi busuk lantas nabi telah mengarahkan sahabat tersebut agar menggunakan hidung diperbuat daripada emas.

 

Hadis Musnad Ahmad[4],

أن عرفجة بن أسعـد أصيب أنفه يوم الكلاب (حرب) فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره رسول الله  (ص) بأن يتخذ أنفا من ذهب.

Yang bermaksud, Sesunguhnya ‘Arfajah bin As’ad yang terputus hidungnya ketika peperangan Kilab, dia telah menggunakan hidung yang diperbuat daripada perak, tetapi ia telah menjadi busuk lantas Rasulullah SAW telah mengarahkannya agar menggunakan hidung diperbuat daripada emas.

 

3.2.3  Qias

Rawatan untuk anggota yang lain seperti gigi dan hujung jari diqiaskan kepada hadis ‘Arfajah bin As’ad yang terputus hidungnya ketika peperangan Kilab[5].

3.2.4  Kaedah fiqhiyah

Darurat mengharuskan benda-benda yang dilarang.

الضَّرُورَات تَبِيحُ المَحْظُورَات

الضَّرَرُ يُزَال

Darurat itu ditentukan dengan kadarnya

الضَّرَرُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا

 

3.2.5  Pandangan ulama’

Fatwa Syeikh Hasnin Makhluf, yang bertarikh 18hb November 1946, menyatakan: Maka memenuhkan dan menutup gigi dengan emas san perak adalah harus. [6]

 

 
Keputusan: 

4.0            KESIMPULAN DAN SYOR

Mengesyorkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa:

4.1             Haram bagi lelaki memakai gelang magnetik bagi tujuan perhiasan berdasarkan kepada larangan umum hadith Rasulullah saw.

4.2             Harus bagi lelaki memakai gelang magnetik bagi tujuan perubatan dengan syarat telah terbukti dengan kajian sainstifik sains perubatan.

4.3             Walau bagaimanapun, pemakaian gelang magnetik perlu berhati-hati kerana dikhuatiri membawa kepada unsur penyelewengan aqidah.

4.4             Sekiranya pemakaian gelang magnetik tidak memberi faedah daripada segi kesihatan, maka perlu ditinggalkan

[1] Sumber Internet.

[2] Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji, 2004, Manhaj Fiqh al-Shafie, Jabatan Mufti N.Sembilan,  Jld 3 hlmn 357.

[3] Surah al-Maidah Ayat 3

[4] al-Syeikh ‘Atiah Saqar, Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wal Ahkam, Dar Ghad al-‘Arabi, Jld 2 hlmn 410.

[5] Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, 1996, al-Iqna’, Dar al-Kair, Jld I hlmn 318.

[6] al-Syeikh ‘Atiah Saqar, Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wal Ahkam, Dar Ghad al-‘Arabi, Jld 2 hlmn 410.

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan/Swasta

Tarikh Keputusan: 
24 Apr, 2014
Keputusan: 

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2014-1435H yang bersidang pada 24 April 2014 bersamaan 24 Jumada al-Akhirah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-49 berkenaan Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan / Swasta dengan sighah seperti berikut :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa hukum sembahyang jamak kerana  kerana rawatan penyakit  kronik yang memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi penyakit buah pinggang dan seumpamanya adalah harus.

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Tarikh Keputusan: 
20 Mar, 2014
Huraian Tajuk/Isu: 

 

 

 
Keputusan: 

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2014-1435H yang bersidang pada 20 Mac 2014 bersamaan 18 Jumada al-Ula 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan berkenaan Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan di dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-105 dengan sighah seperti berikut :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa pendermaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan adalah haram dan tidak dibenarkan berdasarkan hujah berikut: 

(i) Prinsip kemuliaan mayat dan kewajipan menghormatinya perlu diikuti sebagaimana kaedah:

 الأصل في العرض التحريم

Maksudnya: Asal kepada perkara yang melibatkan maruah dan kehormatan adalah diharamkan.

Kaedah ini bersandarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW:

 وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

        Maksudnya: Darah-darah kamu, harta-harta kamu, dan kehormatan kamu di antara sesama kamu haram seperti mana haramnya hari kamu ini, bulan kamu ini, di negeri kamu ini. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

(ii) Kehormatan mayat merupakan suatu tuntutan dan pendermaannya adalah menceroboh prinsip penghormatan tersebut.

(iii) Keperluan penggunaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan belum berada pada tahap mendesak atau dharurah kerana keperluan tersebut masih boleh dipenuhi dengan kaedah-kaedah alternatif yang ada.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Syndicate content