Perubatan

Tarikh Keputusan: 
11 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa pada prinsipnya ulama bersepakat bahawa makanan termasuk ubat-ubatan yang dibenarkan oleh Islam untuk digunakan mestilah terdiri daripada bahan-bahan yang baik (toyyib) dan halal, serta tidak mempunyai unsur-unsur yang mendatangkan mudharat kepada kesihatan badan dan akal manusia.
   
 2. Muzakarah juga mendapati bahawa dalam proses penghasilan Vaksin Menactra® ini, tiada sebarang komponen bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan atau bahan-bahan yang diragui dari aspek syarak digunakan serta tiada perkongsian saluran pemprosesan dengan produk vaksin yang tidak halal.
   
 3. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum penggunaan Vaksin Menactra® adalah diharuskan.
 
Keterangan/Hujah: 
1. Menactra adalah vaksin steril diberikan secara intramuskular yang mengandungi antigen kapsul polisakarida Neisseria meningitides serogrup  A, C, Y dan W-135 yang dikonjugasi secara individual kepada protein difteria toxoid.
 
2. Vaksin Menactra perlu diberikan sebagai suntikan 0.5 ml melalui laluan intramuskular. Menactra adalah untuk suntikan rutin, imunisasi aktif kanak-kanak, remaja dan orang dewasa daripada usia 9 bulan hingga 55 tahun bagi pencegahan terhadap penyakit invasif yang disebabkan oleh meningitidis N serogrup A, C, Y dan W-135.
 
3. Untuk kanak-kanak berusia 9 sehingga 23 bulan, Menactra diberikan sebagai satu siri terdiri daripada 2 dos di dalam jarak sekurang-kurangnya tiga bulan di antara dos. Menactra adalah disyorkan untuk bayi dan kanak-kanak yang mempunyai risiko tinggi yang berusia daripada 9 hingga 23 bulan. Individu yang berusia dari 2 sehingga 55 tahun menerima satu dos sahaja.
 
4. Langkah-langkah pembuatan Polysaccharide Purified Bulk Powder adalah sama seperti vaksin Menomune A / C / Y / W-135 yang menggunakan Seed Bank System (sistem bank benih) bebas kompenan-kompenan sumber haiwan. Sumber-sumber bebas kompenan-kompenan sumber haiwan telah diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan sewaktu pendaftaran vaksin Menactra pada tahun 2010.
 
5. Pada prinsipnya ulama sepakat bahawa makanan (termasuk perubatan) yang dibenarkan oleh Islam menggunakannya adalah bahan yang baik (toyyib) yang tidak mempunyai unsur-unsur yang merbahaya kepada kesihatan badan dan akal manusia. A-Quran dan hadis telah memperakui bahawa setiap bahan yang asalnya halal dan bersih akan berubah hukum penggunaannya kepada haram jika wujud unsur-unsur najis ketika pemprosesan bahan tersebut dilakukan. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

ويحرم عليهم الخبائث
“Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor” (al-A’raf, ayat 156)
 
6. Bahan ubatan yang menggunakan bahan yang diragui kehalalannya adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
 
“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia; apakah ia termasuk bahagian yang halal atau haram. Maka sesiapa yang menjauhinya kerana hendak membersihkan agama dan kehormatannya maka dia akan selamat. Dan sesiapa yang mengerjakan sedikit pun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir jatuh kepadanya. Ingatlah, bahawa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. “
 
7. Formulasi Vaksin Menactra menggunakan seed bank bebas kompenan-kompenan bersumberkan haiwan untuk pengeluaran Polysaccharide untuk serogroup A, C, Y dan W-135 dan telah diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan.
 
8. Dalam proses penghasilan Vaksin Menactra ini, tiada sebarang kompenan bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan digunakan dalam master seed lot, working seed lot dan juga Polysaccharide Production serta tiada perkongsian saluran pemprosesan dengan produk vaksin yang tidak halal. Medium Watson Scherp HY-Soy yang digunakan sebagai medium agar tidak mengandungi kompenan-kompenan berasal daripada sumber haiwan.
 

Wallahu A’lam.

 
 

Hukum Menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik

Tarikh Keputusan: 
7 Oct, 2013
Keputusan: 
 1. Harus menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik
 2. Sah ibadah solat yang dilakukan oleh pesakit ketika menjalani rawatan terapi ini mengikut Panduan Melaksanakan Ibadat Bagi Pesakit.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
17 Oct, 2013
Nombor Rujukan: 
[MAIS/SU/BUU/01-2/002/2012-2(5)]

Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan

Tarikh Keputusan: 
20 Mar, 2014
Keputusan: 

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 02/2014-1435H yang bersidang pada 20 Mac 2014 bersamaan 18 Jumada al-Ula 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan berkenaan Pendermaan Jasad Atau Mayat Orang Islam Untuk Tujuan Penyelidikan di dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-105 dengan sighah seperti berikut :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa pendermaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan adalah haram dan tidak dibenarkan berdasarkan hujah berikut: 

 1. Prinsip kemuliaan mayat dan kewajipan menghormatinya perlu diikuti sebagaimana kaedah:

 الأصل في العرض التحريم

Maksudnya: Asal kepada perkara yang melibatkan maruah dan kehormatan adalah diharamkan.

Kaedah ini bersandarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW:

 وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

Maksudnya: Darah-darah kamu, harta-harta kamu, dan kehormatan kamu di antara sesama kamu haram seperti mana haramnya hari kamu ini, bulan kamu ini, di negeri kamu ini. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

 1. Kehormatan mayat merupakan suatu tuntutan dan pendermaannya adalah menceroboh prinsip penghormatan tersebut.
 1. Keperluan penggunaan jasad atau mayat orang Islam untuk tujuan penyelidikan belum berada pada tahap mendesak atau dharurah kerana keperluan tersebut masih boleh dipenuhi dengan kaedah-kaedah alternatif yang ada.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
20 Mar, 2014
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Kaedah Bedah Mayat

Tarikh Keputusan: 
17 Aug, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Kaedah Bedah Mayat
Keputusan: 
Penggunaan Kaedah Autopsi Maya (virtual autopsy) dalam bedah siasat mayat jika memenuhi keperluan, wajib diberi keutamaan berbanding kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 Jan, 2007
Nombor Rujukan: 
[PMWP/100/20 klt 2;PN(PU²)530/IV
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 - Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah -Wilayah Perekutuan) 1993

Khatan Wanita

ISU:
 
Merujuk kepada hukum pemotongan genitalia wanita (2009), saya ingin bertanya, adakah wajib bagi setiap perempuan muslim di Malaysia untuk melaksanakan pemotongan genitalia? Hal ini memandangkan ramai ibu bapa atau keluarga Muslim di Malaysia tidak lagi mengamalkan amalan ini. Adakah ianya memberi sebarang kebaikan dari segi perubatan dan juga perspektif agama? Mohon penjelasan yang lebih lanjut berkenaan hal ini.
 
PENJELASAN:

Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat

Tarikh Keputusan: 
27 Jun, 2015
Keputusan: 
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2015-1436H yang bersidang pada 27 Mei 2015 bersamaan 09 Sya’ban 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-56 berkenaan Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat  dengan sighah seperti berikut :
 
 1. Hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah haram.
   
 2. Hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah harus.
   
 3. Hukum memasukkah embrio ke dalam rahim isteri selepas berlaku kematian suami atau percerain adalah haram.

 

 

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Transplan Organ Dan Tisu

Tarikh Keputusan: 
9 Dec, 2010
Keputusan: 
1. Bahawa transplan dalam istilah perubatan bermaksud pemindahan tisu atau organ dari satu bahagian ke satu bahagian lain tubuh badan individu yang sama atau satu individu lain.
1.1 Tranplantasi dikategorikan kepada 3 jenis iaitu;
(i) Tranplantasi Organ;
(ii) Tranplantasi Tisu; dan
(iii) Tranplantasi Sel
2. Transplantasi organ adalah satu kaedah rawatan yang tidak disebut secara terperinci di dalam Al-Quran mahupun As-Sunnah Rasulullah s.a.w. kerana kaedah ini merupakan satu perkembangan baru dalam dunia perubatan. Namun begitu, salah satu daripada matlamat syariah adalah untuk memelihara nyawa.
3. Harus melakukan pemindahan organ dan tisu dengan syarat:
3.1 Penderma Masih Hidup
3.1.1 Perlu dijalankan pemeriksaan dengan terperinci dan professional oleh  pakar perubatan tentang jaminan keselamatan untuk penderma terus hidup, mendapat manfaat selain daripada kebaikan dan keburukan serta kejayaan dan kegagalan hasil pemindahan tersebut;
3.1.2 Dengan kerelaan dan keizinan penderma itu sendiri tanpa sebarang paksaan oleh mana-mana pihak;
3.1.3 Hendaklah pemindahan organ itu merupakan usaha terakhir dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk menyelamatkan nyawa orang lain terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga;
3.1.4 Kebenaran bertulis dari penderma dan dia boleh menarik balik kebenaran tersebut pada bila-bila masa;
3.1.5 Organ dan tisu yang diperlukan dan didermakan adalah organ yang lebih dari satu atau organ yang boleh diambil sebahagiannya tanpa mendaruratkan penderma; dan
3.1.6 Pengamal perubatan mestilah mematuhi etika perubatan

3.2 Penderma Yang Sudah Mati
3.2.1 Hendaklah kematian seseorang itu bukan suatu pakatan atau dirancang sama ada oleh diri pendakwa atau pihak lain yang ingin mencari keuntungan;
3.2.2 Hendaklah dipastikan terlebih dahulu bahawa penderma betul-betul telah meninggal dunia;
i. Dengan kerelaan dan keizinan penderma yang mukallaf itu sendiri sebelum mati melalui wasiat serta persetujuan walinya dan dipersaksikan dengan 2 orang saksi;
ii. Hendaklah dipastikan bahawa tidak ada pencerobohan ke atas mayat;
iii. Hendaklah disahkan oleh pakar bahawa organ dan tisu orang yang mati itu masih boleh dipakai atau dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup (pesakit);
iv. Sudah pasti dan dijamin pemindahan itu akan Berjaya pada kebiasaannya;
v. Dilakukan dengan penuh disiplin, ilmu, iman dan taqwa (jika doktor Islam) serta penghormatan yang sewajarnya kepada si mati dan tiada unsur-unsur penghinaan;
vi. Mayat juga hendaklah segera diselenggarakan untuk pengebumian;
vii. Ada pun kanak-kanak yang belum baligh ataupun orang gila hendaklah mendapat keizinan daripada walinya;
viii. Hendaklah pemindahan organ itu merupakan usaha terakhir dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak bagi menyelamatkan nyawa orang lain bagi mengubati pesakit terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga; dan
ix. Sentiasa mendoakan si mati (jika seorang Islam)
4. Organ dan tisu yang dipindahkan dalam kedua-dua keadaan di atas hendaklah bukan bertujuan untuk dijadikan barang dagangan dan jual beli.
5. Orang yang menerima organ dan tisu tersebut hendaklah menggunakannya dengan amanah.
6. Harus melakukan pemindahan organ dan tisu orang Islam kepada penerima bukan Islam dan sebaliknya.
7. Orang kafir harbi tidak harus menerima organ dan tisu orang Islam.
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
9 Dec, 2010
Nombor Rujukan: 
[JMNPP/(S)/19/1101/001(16);PUNPP 152.100.1/2/2 Jld.2]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Negeri Pulau Pinang)2004

Hukum Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran Semata-mata

Tarikh Keputusan: 
11 Dec, 2012
Keputusan: 
Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2012-1434H yang bersidang pada 11-13 Disember 2012 bersamaan 27-29 Muharram 1434H telah bersetuju memutuskan bahawa perempuan yang dalam keadaan haid haram berada / duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Keputusan Jawatankuasa Fatwa Berhubung Bagi Pesakit Haemophilia A

Tarikh Keputusan: 
25 Apr, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 

Saya dengan ini membuat dan mengeluarkan, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, keputusan berikut:

i.                    Jawatankuasa Fatwa bersetuju dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan BAHAWA pesakit Haemophilia A tidak diwajibkan berkhatan kerana proses khatan boleh membawa mudharat kepada pesakit.

ii.                  Sekiranya pesakit berhasrat juga untuk berkhatan, pesakit hendaklah mendapatkan nasihat daripada doktor pakar.

iii.                Manakala aspek bersuci bagi pesakit perlu dipelajari  dan diberi perhatian khusus untuk memastikan kesempurnaan bersuci dan sah dalam beribadah.

 

 

Dato’ Hj. Mohd Murtadza bin Hj. Ahmad

Mufti Kerajaan Negeri,

Negeri Sembilan Darul Khusus

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan/Swasta

Tarikh Keputusan: 
24 Apr, 2014
Keputusan: 

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 03/2014-1435H yang bersidang pada 24 April 2014 bersamaan 24 Jumada al-Akhirah 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-49 berkenaan Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan / Swasta dengan sighah seperti berikut :

Mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa hukum sembahyang jamak kerana  kerana rawatan penyakit  kronik yang memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi penyakit buah pinggang dan seumpamanya adalah harus.

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content