Muamalat/Ekonomi

Pelaburan ASB Yang Diharuskan Dalam Islam.

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Pelaburan ASB samada menepati dengan pelaburan yang diharuskan dalam ajaran Islam.
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju menegaskan bahawa sebarang pelaburan yang menyalahi hukum syarak adalah haram. Oleh itu pelaburan dengan mana-mana pihak yang menjalankan urusniaga secara tidak pasti halalnya hendaklah diberhentikan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pampasan Insuran

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Pampasan Insuran
Keputusan: 
Di dalam mesyuarat khas sebagaimana butir 1.3.3 di atas, mesyuarat bersetuju bahawa wang pampasan insuran bukanlah pusaka si mati. Cara pembahagian wang berkenaan terpulang kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak insuran.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran zakat fitrah melalui Sistem Khidmad Pesanan Ringkas [SMS]

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Pembayaran zakat fitrah melalui sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) hendaklah dikaji semula supaya kaedah pengeluaran zakat itu mengikut hukum syarak. Perkara-perkara yang perlu dikaji semula ialah :

i. Kadar yang menjadi wang zakat dikeluarkan daripada wang pengeluar zakat tidak melalui proses pengeluar berhutang dahulu kepada syarikat pengendali SMS.

ii. Syarikat perkhidmatan SMS mengenakan caj kos perkhidmatan kepada pengguna yang merupakan bayaran tambahan kepada pengeluar zakat. Caj kos ini hendaklah dihapuskan.

iii. Disyorkan supaya syarikat yang mengendalikan penerimaan bayaran zakat melalui SMS diberi upah secara ' الجعالة ' (Janji hadiah) bukannya ditetapkan kadar perolehannya sebanyak 1/8, 1/16 atau sebagainya.'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang Kepada Syarikat Yang Telah Digulung oleh Mahkamah Tinggi

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum menjelaskan hutang kepada syarikat yang telah digulung oleh Mahkamah Tinggi
Keputusan: 
Setelah mendengar taklimat daripada pihak pengarah Yayasan Islam Terengganu, mesyuarat bersetuju bahawa : ' Sebarang hutang wajib dibayar menurut hukum syarak. Kerana itu Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu menasihati pihak Syarikat Terengganu Safety Training Centre (TSTC) supaya berbincang dengan bekas-bekas Ahli Jawatankuasa Pematang Bina sdn. Bhd. dengan apa cara pun mengenai bayaran tersebut dan cara pelaksanaannya yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Bayaran Pampasan Pengambilan Balik Tanah Wakaf

Tarikh Keputusan: 
2 Feb, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 
Mohon pandangan mengenai wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf untuk digunakan bagi mendirikan bangunan sebagai Istibdal
Keputusan: 
Mesyuarat berpendapat bahawa wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf khas kepada Masjid Hiliran boleh digunakan bagi mendirikan bangunan di atas baki tanah tersebut sebagai Istibdal.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap

Tarikh Keputusan: 
6 Nov, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap
Keputusan: 
Sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti Syarikat SwissCash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar. Umat Islam adalah dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Nov, 2007
Nombor Rujukan: 
[PMWP/100/20 Klt. 2;PN(PU²)530/V
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 – Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1993

Pembatalan Wakaf

Tarikh Keputusan: 
31 Jul, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Permohonan pembatalan wakaf di atas hak milik nombor PN 673 , Lot Nombor 461, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman.
Keputusan: 
 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 31 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Pembatalan Wakaf. Mesyuarat memutuskan bahawa Puan Syaiabi Binti Abdullah tidak boleh membatalkan wakaf am iaitu sebuah rumah di atas Hak Milik Nombor PN 673, Lot Nombor 461, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman kerana wakaf yang disempurnakan pada 21 Mei 2006 telah sah memenuhi semua syarat-syarat wakaf.

Terdapat didalam kenyataan pemohon bahawa beliau dipaksa oleh anak dan menantunya untuk mewakafkan rumah tersebut ketika itu dan terpaksa bersetuju. Oleh itu jawatankuasa mengesyorkan kepada pemohon agar merujuk ke Mahkamah Syariah Negeri Kedah untuk menentukan had atau tahap paksaan itu mengikut kehendak syara'.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wanita Bekerja Sebagai Tukang Gunting Rambut

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 1989
Keputusan: 

 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 5 Oktober 1989 telah membincangkan mengenai Wanita Bekerja Sebagai Tukang Gunting Rambut. Mesyuarat memutuskan bahawa persentuhan yang disengajakan antara lelaki dan perrempuan yang halal berkahwin hukumnya haram. Oleh itu apa-apa pekerjaan yang menyebabkan persentuhan sedemikian adalah haram. Pendapatan wanita Islam yang bekerja memotong/mencuci rambut lelaki adalah haram.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
HF 1988-89 Kertas No.4/89

Fatwa Berhubung Kad Kredit

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 2006
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 1 Jan 2006 telah membincangkan mengenai fatwa berhubung kad kredit. Mesyuarat Jamaah Ulama' bersetuju memfatwakan bahawa penggunaan kad kredit islamik untuk bermuamalah dan membayar zakat adalah diharuskan manakala penggunaan kad kredit konvensional diharuskan sekiranya pengguna kad ini dapat mengelakkan diri daripada dikenakan bayaran atau denda yang berunsur riba.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Skim Pinjaman Wang/Pembiayaan Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardhu Haji Atau Umrah

Tarikh Keputusan: 
25 May, 2006
Keputusan: 
 
(1) Adalah harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji atau umrah sekiranya diyakini mampu membayar balik hutang tersebut dan ia tidak menjejaskan kehidupan normalnya.

(2) Skim pinjaman tersebut hendaklah diuruskan melalui badan atau koperasi yang mementingkan prinsip ikhlas, taawun, adil dan telus dalam operasinya di samping bebas dari unsur-unsur riba.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 May, 2006
Nombor Rujukan: 
Mufti Sel. 500-2; PU. Sel. AGM
Akta/Enakmen: 
Sel. P.U. 14.
Syndicate content