Muamalat/Ekonomi

Pembayaran zakat fitrah melalui Sistem Khidmad Pesanan Ringkas [SMS]

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Pembayaran zakat fitrah melalui sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) hendaklah dikaji semula supaya kaedah pengeluaran zakat itu mengikut hukum syarak. Perkara-perkara yang perlu dikaji semula ialah :

i. Kadar yang menjadi wang zakat dikeluarkan daripada wang pengeluar zakat tidak melalui proses pengeluar berhutang dahulu kepada syarikat pengendali SMS.

ii. Syarikat perkhidmatan SMS mengenakan caj kos perkhidmatan kepada pengguna yang merupakan bayaran tambahan kepada pengeluar zakat. Caj kos ini hendaklah dihapuskan.

iii. Disyorkan supaya syarikat yang mengendalikan penerimaan bayaran zakat melalui SMS diberi upah secara ' الجعالة ' (Janji hadiah) bukannya ditetapkan kadar perolehannya sebanyak 1/8, 1/16 atau sebagainya.'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mohon pandangan mengenai zakat perhiasan wanita ( الحلى )

Tarikh Keputusan: 
18 Jul, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan : peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Rabiul Akhir 1427 bersamaan 21 Mei 2006 butiran 3.4 dipinda dan adalah seperti berikut : Mesyuarat bersetuju bahawa perhiasan emas wanita ( الحلى ) tidak dikenakan zakat selagimana ia tidak melebihi kadar uruf bagi wanita-wanita Islam yang dianggarkan seberat 850 gram atau nilaian harga semasa yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengeluaran zakat emas yang dilombong oleh syarikat kerajaan

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Syarikat milik penuh kerajaan yang menjalankan aktiviti pengeluaran emas adalah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kerana hasilnya akan kembali kepada kerajaan juga.

Keputusan mesyuarat ini dibuat adalah mengikut pandangan Ahli-ahli Perundangan Islam antaranya sepertimana yang diperuntukan di dalam kitab Fekah Az-Zakah oleh Dr. Yusof Qardhawi, Juzuk Awal At-Taba"ah Sadisah 1981/1401M Muassasah Ar-Risalah, Beirut - muka 132 - 131 :

" وعلى هذا إذا كان هناك مال لا مالك له - وأعني بالمالك المعين - فلا زكاة فيه، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها؛ لعدم المالك المعين، فهي ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء؛ ولأن الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة، فلا معنى أن تجبى من نفسها لتعطي نفسها. "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang kepada syarikat yang telah digulung oleh Mahkamah Tinggi

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum menjelaskan hutang kepada syarikat yang telah digulung oleh Mahkamah Tinggi

Keputusan: 

Setelah mendengar taklimat daripada pihak pengarah Yayasan Islam Terengganu, mesyuarat bersetuju bahawa : ' Sebarang hutang wajib dibayar menurut hukum syarak. Kerana itu Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu menasihati pihak Syarikat Terengganu Safety Training Centre (TSTC) supaya berbincang dengan bekas-bekas Ahli Jawatankuasa Pematang Bina sdn. Bhd. dengan apa cara pun mengenai bayaran tersebut dan cara pelaksanaannya yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf

Tarikh Keputusan: 
2 Feb, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 

Mohon pandangan mengenai wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf untuk digunakan bagi mendirikan bangunan sebagai Istibdal

Keputusan: 

Mesyuarat berpendapat bahawa wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf khas kepada Masjid Hiliran boleh digunakan bagi mendirikan bangunan di atas baki tanah tersebut sebagai Istibdal.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kaedah bagi menentukan harga zakat fitrah untuk seluruh negeri

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 

Cadangan penyelarasan penggunaan kaedah bagi menentukan harga zakat fitrah untuk seluruh negeri.

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju supaya peramalan yang dilaksanakan sekarang bagi negeri ini hendaklah diteruskan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap

Tarikh Keputusan: 
6 Nov, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap
Keputusan: 
Sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti Syarikat SwissCash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar. Umat Islam adalah dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Nov, 2007
Nombor Rujukan: 
[PMWP/100/20 Klt. 2;PN(PU²)530/V
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 – Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1993

Wanita Bekerja Sebagai Tukang Gunting Rambut

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 1989
Keputusan: 

 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 5 Oktober 1989 telah membincangkan mengenai Wanita Bekerja Sebagai Tukang Gunting Rambut. Mesyuarat memutuskan bahawa persentuhan yang disengajakan antara lelaki dan perrempuan yang halal berkahwin hukumnya haram. Oleh itu apa-apa pekerjaan yang menyebabkan persentuhan sedemikian adalah haram. Pendapatan wanita Islam yang bekerja memotong/mencuci rambut lelaki adalah haram.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
HF 1988-89 Kertas No.4/89

Fatwa berhubung kad kredit

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 2006
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 1 Jan 2006 telah membincangkan mengenai fatwa berhubung kad kredit. Mesyuarat Jamaah Ulama' bersetuju memfatwakan bahawa penggunaan kad kredit islamik untuk bermuamalah dan membayar zakat adalah diharuskan manakala penggunaan kad kredit konvensional diharuskan sekiranya pengguna kad ini dapat mengelakkan diri daripada dikenakan bayaran atau denda yang berunsur riba.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Skim Pinjaman Wang/Pembiayaan Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardhu Haji Atau Umrah

Tarikh Keputusan: 
25 May, 2006
Keputusan: 
 
(1) Adalah harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji atau umrah sekiranya diyakini mampu membayar balik hutang tersebut dan ia tidak menjejaskan kehidupan normalnya.

(2) Skim pinjaman tersebut hendaklah diuruskan melalui badan atau koperasi yang mementingkan prinsip ikhlas, taawun, adil dan telus dalam operasinya di samping bebas dari unsur-unsur riba.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
25 May, 2006
Nombor Rujukan: 
Mufti Sel. 500-2; PU. Sel. AGM
Akta/Enakmen: 
Sel. P.U. 14.
Syndicate content