Muamalat/Ekonomi

Chenderong Konsesyen

Tarikh Keputusan: 
13 Aug, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Fatwa Chenderong Konsesyen
 
Keputusan: 
Setelah mendengar taklimat daripada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu tentang latar belakang Chenderong Konsesyen dan menghalusi dokumen berkaitan serta persoalan-persoalan mengenainya, mesyuarat bersetuju mengambil keputusan seperti berikut :

i. Taraf wakaf Chenderong Konsesyen mengandungi wakaf khas, wakaf zuriat dan juga wasiat.
ii. Tanah wakaf tidak boleh dijualbeli atau diubah statusnya daripada syarat yang telah dibuat oleh pewakaf, tetapi tanah tersebut termasuk hasilnya boleh dipajak dan diSUBLISTkan.
iii. DYMM Al-Sultan sekarang adalah berhak menerima bahagian daripada tanah wakaf Chenderong Konsesyen kerana baginda adalah pewaris daripada keturunan baginda Al-Marhum Al-Sultan Ismail Nasaruddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Zainal Abidin.
iv. Baginda juga sebagai pemegang amanah (nazir) ke atas tanah tersebut yang dikurniakan bahagiannya sebanyak 7/144. Dengan itu perolehan baginda DYMM Al-Sultan daripadanya adalah sah dari segi peraturan dan wasiat pewakaf.

Selain daripada itu Mesyuarat juga bersetuju dengan pembahagian yang dilakukan oleh pihak MAIDAM kepada waris-waris Al-Marhumah Engku Zaharah (anak kepada Al-Marhumah Tengku Ngah Aisyah ) binti Engku Sulong, atas dasar wakaf zuriat sebagaimana ikrar wakaf Tengku Nik Maimunah sendiri iaitu :

' Kepada Paduka kekanda saya Tengku Ngah Aisyah Al-Hajjah binti Al-Marhum Al-Sultan Zainal Abidin sebanyak 24/144 bahagian dan berkekalanlah baginya, dan kemudian daripadanya berhaklah anak-anaknya mendapat daripada bahagian itu dengan sama banyak, dan kemudian kembalilah kepada zuriat keturunan masing-masing, dan manakala putus zuriat salah seorang daripada mereka maka kembalilah bahagiannya itu kepada fakir miskin Islam di bawah kelolaan dan pentadbiran Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Terengganu'.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Menjual Tanah Wakaf

Tarikh Keputusan: 
15 May, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Mohon pandangan berkenaan cadangan menjual mana-mana tanah wakaf dan mengantikannya dengan harta tanah yang lain kecuali Wakaf Khas tapak masjid.
Keputusan: 
-
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Menukarkan Wakaf Khas Tapak Asrama Pelajar-Pelajar Sekolah Kepada Wakaf Khas Untuk Pendidikan.

Tarikh Keputusan: 
15 May, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Mohon pandangan mengenai cadangan untuk menukarkan wakaf khas tapak asrama pelajar-pelajar sekolah kepada wakaf khas untuk pendidikan.
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju dengan cadangan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu untuk menukarkan Wakaf Khas tapak asrama pelajar-pelajar sekolah ( KRM 678, Lot 1397, Mukim Kuala Ibai ) daripada Tuan Haji Awang Umar bin Haji Muhammad kepada Wakaf Khas untuk pendidikan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pelaburan ASB Yang Diharuskan Dalam Islam.

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Pelaburan ASB samada menepati dengan pelaburan yang diharuskan dalam ajaran Islam.
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju menegaskan bahawa sebarang pelaburan yang menyalahi hukum syarak adalah haram. Oleh itu pelaburan dengan mana-mana pihak yang menjalankan urusniaga secara tidak pasti halalnya hendaklah diberhentikan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pampasan Insuran

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Pampasan Insuran
Keputusan: 
Di dalam mesyuarat khas sebagaimana butir 1.3.3 di atas, mesyuarat bersetuju bahawa wang pampasan insuran bukanlah pusaka si mati. Cara pembahagian wang berkenaan terpulang kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak insuran.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran zakat fitrah melalui Sistem Khidmad Pesanan Ringkas [SMS]

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Pembayaran zakat fitrah melalui sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) hendaklah dikaji semula supaya kaedah pengeluaran zakat itu mengikut hukum syarak. Perkara-perkara yang perlu dikaji semula ialah :

i. Kadar yang menjadi wang zakat dikeluarkan daripada wang pengeluar zakat tidak melalui proses pengeluar berhutang dahulu kepada syarikat pengendali SMS.

ii. Syarikat perkhidmatan SMS mengenakan caj kos perkhidmatan kepada pengguna yang merupakan bayaran tambahan kepada pengeluar zakat. Caj kos ini hendaklah dihapuskan.

iii. Disyorkan supaya syarikat yang mengendalikan penerimaan bayaran zakat melalui SMS diberi upah secara ' الجعالة ' (Janji hadiah) bukannya ditetapkan kadar perolehannya sebanyak 1/8, 1/16 atau sebagainya.'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang Kepada Syarikat Yang Telah Digulung oleh Mahkamah Tinggi

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum menjelaskan hutang kepada syarikat yang telah digulung oleh Mahkamah Tinggi
Keputusan: 
Setelah mendengar taklimat daripada pihak pengarah Yayasan Islam Terengganu, mesyuarat bersetuju bahawa : ' Sebarang hutang wajib dibayar menurut hukum syarak. Kerana itu Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu menasihati pihak Syarikat Terengganu Safety Training Centre (TSTC) supaya berbincang dengan bekas-bekas Ahli Jawatankuasa Pematang Bina sdn. Bhd. dengan apa cara pun mengenai bayaran tersebut dan cara pelaksanaannya yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Bayaran Pampasan Pengambilan Balik Tanah Wakaf

Tarikh Keputusan: 
2 Feb, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 
Mohon pandangan mengenai wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf untuk digunakan bagi mendirikan bangunan sebagai Istibdal
Keputusan: 
Mesyuarat berpendapat bahawa wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf khas kepada Masjid Hiliran boleh digunakan bagi mendirikan bangunan di atas baki tanah tersebut sebagai Istibdal.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap

Tarikh Keputusan: 
6 Nov, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap
Keputusan: 
Sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti Syarikat SwissCash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar. Umat Islam adalah dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Nov, 2007
Nombor Rujukan: 
[PMWP/100/20 Klt. 2;PN(PU²)530/V
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 – Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1993

Pembatalan Wakaf

Tarikh Keputusan: 
31 Jul, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Permohonan pembatalan wakaf di atas hak milik nombor PN 673 , Lot Nombor 461, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman.
Keputusan: 
 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 31 Julai 2007 telah membincangkan mengenai Pembatalan Wakaf. Mesyuarat memutuskan bahawa Puan Syaiabi Binti Abdullah tidak boleh membatalkan wakaf am iaitu sebuah rumah di atas Hak Milik Nombor PN 673, Lot Nombor 461, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman kerana wakaf yang disempurnakan pada 21 Mei 2006 telah sah memenuhi semua syarat-syarat wakaf.

Terdapat didalam kenyataan pemohon bahawa beliau dipaksa oleh anak dan menantunya untuk mewakafkan rumah tersebut ketika itu dan terpaksa bersetuju. Oleh itu jawatankuasa mengesyorkan kepada pemohon agar merujuk ke Mahkamah Syariah Negeri Kedah untuk menentukan had atau tahap paksaan itu mengikut kehendak syara'.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content