Muamalat/Ekonomi

Penyertaan Insuran Berkelompok (Insuran hayat)

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 

Penyertaan Insuran Berkelompok (Insuran hayat)

Keputusan: 

Satu mesyuarat khas bagi membincangkan perkara tersebut telah diadakan pada 23 Jamadil Awal 1421 bersamaan 23 Ogos 2000 di Jabatan Mufti Negeri Terengganu.

Setelah berbincang dan membuat pertimbangan secara menyeluruh dan mendalam mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa konsep dan pengurusan insuran hayat itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam dari segi akadnya kerana ia mengandungi unsur-unsur ketidakpastian (Ghorar) pertaruhan (Qamar) dan muamalah riba.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pelaburan ASB yang diharuskan dalam Islam.

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 

Pelaburan ASB samada menepati dengan pelaburan yang diharuskan dalam ajaran Islam.

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju menegaskan bahawa sebarang pelaburan yang menyalahi hukum syarak adalah haram. Oleh itu pelaburan dengan mana-mana pihak yang menjalankan urusniaga secara tidak pasti halalnya hendaklah diberhentikan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pampasan Insuran

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 

Pampasan Insuran

Keputusan: 

Di dalam mesyuarat khas sebagaimana butir 1.3.3 di atas, mesyuarat bersetuju bahawa wang pampasan insuran bukanlah pusaka si mati. Cara pembahagian wang berkenaan terpulang kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak insuran.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran zakat fitrah melalui Sistem Khidmad Pesanan Ringkas [SMS]

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Pembayaran zakat fitrah melalui sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) hendaklah dikaji semula supaya kaedah pengeluaran zakat itu mengikut hukum syarak. Perkara-perkara yang perlu dikaji semula ialah :

i. Kadar yang menjadi wang zakat dikeluarkan daripada wang pengeluar zakat tidak melalui proses pengeluar berhutang dahulu kepada syarikat pengendali SMS.

ii. Syarikat perkhidmatan SMS mengenakan caj kos perkhidmatan kepada pengguna yang merupakan bayaran tambahan kepada pengeluar zakat. Caj kos ini hendaklah dihapuskan.

iii. Disyorkan supaya syarikat yang mengendalikan penerimaan bayaran zakat melalui SMS diberi upah secara ' الجعالة ' (Janji hadiah) bukannya ditetapkan kadar perolehannya sebanyak 1/8, 1/16 atau sebagainya.'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mohon pandangan mengenai zakat perhiasan wanita ( الحلى )

Tarikh Keputusan: 
18 Jul, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan : peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Rabiul Akhir 1427 bersamaan 21 Mei 2006 butiran 3.4 dipinda dan adalah seperti berikut : Mesyuarat bersetuju bahawa perhiasan emas wanita ( الحلى ) tidak dikenakan zakat selagimana ia tidak melebihi kadar uruf bagi wanita-wanita Islam yang dianggarkan seberat 850 gram atau nilaian harga semasa yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengeluaran zakat emas yang dilombong oleh syarikat kerajaan

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Syarikat milik penuh kerajaan yang menjalankan aktiviti pengeluaran emas adalah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kerana hasilnya akan kembali kepada kerajaan juga.

Keputusan mesyuarat ini dibuat adalah mengikut pandangan Ahli-ahli Perundangan Islam antaranya sepertimana yang diperuntukan di dalam kitab Fekah Az-Zakah oleh Dr. Yusof Qardhawi, Juzuk Awal At-Taba"ah Sadisah 1981/1401M Muassasah Ar-Risalah, Beirut - muka 132 - 131 :

" وعلى هذا إذا كان هناك مال لا مالك له - وأعني بالمالك المعين - فلا زكاة فيه، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها؛ لعدم المالك المعين، فهي ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء؛ ولأن الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة، فلا معنى أن تجبى من نفسها لتعطي نفسها. "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang kepada syarikat yang telah digulung oleh Mahkamah Tinggi

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum menjelaskan hutang kepada syarikat yang telah digulung oleh Mahkamah Tinggi

Keputusan: 

Setelah mendengar taklimat daripada pihak pengarah Yayasan Islam Terengganu, mesyuarat bersetuju bahawa : ' Sebarang hutang wajib dibayar menurut hukum syarak. Kerana itu Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu menasihati pihak Syarikat Terengganu Safety Training Centre (TSTC) supaya berbincang dengan bekas-bekas Ahli Jawatankuasa Pematang Bina sdn. Bhd. dengan apa cara pun mengenai bayaran tersebut dan cara pelaksanaannya yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf

Tarikh Keputusan: 
2 Feb, 2005
Huraian Tajuk/Isu: 

Mohon pandangan mengenai wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf untuk digunakan bagi mendirikan bangunan sebagai Istibdal

Keputusan: 

Mesyuarat berpendapat bahawa wang bayaran pampasan pengambilan balik tanah wakaf khas kepada Masjid Hiliran boleh digunakan bagi mendirikan bangunan di atas baki tanah tersebut sebagai Istibdal.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kaedah bagi menentukan harga zakat fitrah untuk seluruh negeri

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 

Cadangan penyelarasan penggunaan kaedah bagi menentukan harga zakat fitrah untuk seluruh negeri.

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju supaya peramalan yang dilaksanakan sekarang bagi negeri ini hendaklah diteruskan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap

Tarikh Keputusan: 
6 Nov, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Pelaburan Yang Menjamin Keuntungan Tetap
Keputusan: 
Sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap sebagaimana yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti Syarikat SwissCash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar. Umat Islam adalah dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Nov, 2007
Nombor Rujukan: 
[PMWP/100/20 Klt. 2;PN(PU²)530/V
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 – Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1993
Syndicate content