Muamalat/Ekonomi

Wang Pampasan Dari Syarikat Insuran Yang Dibayar Kepada Keluarga Si Mati

Tarikh Keputusan: 
12 Feb, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum mengenai wang pampasan dari syarikat insuran yang dibayar kepada keluarga si mati
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat bahawa wang pampasan dari syarikat insuran yang dibayar kepada keluarga si mati boleh diterima dan dibelanjakan kepada maslahah umum.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pindah ( Rad ) Peruntukan Di Bawah Sinf Ar-Riqab Kepada Asnaf Yang Lain

Tarikh Keputusan: 
3 Jun, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
Cadangan untuk pindah ( rad ) peruntukan di bawah Sinf Ar-Riqab kepada Asnaf yang lain
Keputusan: 
Jawatankuasa fatwa berpendapat tiada halangan pada syarak untuk dirad ( tolak ) Sinf Ar-Riqab kepada Asnaf yang lain. Begitu juga mana-mana Sinf yang lain sekiranya tiada orang-orang yang berhak menerimanya maka hendaklah diradkan juga.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Bantuan Kepada Mangsa Banjir

Tarikh Keputusan: 
24 Jan, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 
Bantuan kepada mangsa banjir
Keputusan: 
Jawatankuasa telah membuat keputusan bahawa mangsa banjir tidak termasuk di dalam mana-mana asnaf zakat yang lapan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kadar Emas Dijadikan Perhiasan

Tarikh Keputusan: 
29 May, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 
Kadar/had emas dijadikan perhiasan
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa kadar/had emas yang dijadikan perhiasan atau pakaian yang diharuskan dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat dan melebihinya had yang sepatutnya pada "uruf orang yang setanding atau sepadan dengannya. Adapun emas perhiasan atau pakaian yang tidak diharuskan yakni yang makruh atau haram maka apabila sampai 20 mithqal atau lebih wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pohon Fatwa : Mahu Tarik Balik

Tarikh Keputusan: 
22 Apr, 2004
Keputusan: 
Setelah meneliti dan mengkaji permasalahan berkaitan wakaf dan pewakafan tanah untuk kemaslahatan masjid, tanah perkuburan dan sebagainya, mesyuarat bersetuju tidak boleh ditarik balik samada pewakaf itu sendiri ataupun pewarisnya.

Mesyuarat juga berpendapat bahawa pemilikan apabila diwakafkan kepada masjid atau tanah perkuburan, ianya berfaedah menjadi hak Allah secara langsung dan tidak boleh ditarik balik.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pelaburan keatas SwissCash Mutual Fund

Tarikh Keputusan: 
30 May, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum Pelaburan keatas SwissCash Mutual Fund

Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-77 pada 20-21 April 2007 bahawa: Hukum Skim Pelaburan SwissCash Mutual Fund dan seumpamanya adalah haram kerana mengandungi unsur riba dan akad mudharabah yang rosak syaratnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang Yang Tidak Berbayar

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Hutang yang tidak berbayar
Keputusan: 
Mesyuarat membuat keputusan menasihatkan pihak yang berhutang mengikut terma perjanjian kerana sebarang hutang wajib dibayar.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penjualan Al-Quran , Ayat-Ayat Al-Quran Dan Buku-Buku Agama Oleh Orang Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
20 Jan, 2004
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon pandangan Jawatankuasa Fatwa mengenai penjualan Al-Quran , ayat-ayat Al-Quran dan buku-buku agama oleh orang bukan Islam
 
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa sebarang mashaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan buku-buku agama Islam tidak harus dijual oleh orang bukan Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Chenderong Konsesyen

Tarikh Keputusan: 
13 Aug, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Fatwa Chenderong Konsesyen
 
Keputusan: 
Setelah mendengar taklimat daripada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu tentang latar belakang Chenderong Konsesyen dan menghalusi dokumen berkaitan serta persoalan-persoalan mengenainya, mesyuarat bersetuju mengambil keputusan seperti berikut :

i. Taraf wakaf Chenderong Konsesyen mengandungi wakaf khas, wakaf zuriat dan juga wasiat.
ii. Tanah wakaf tidak boleh dijualbeli atau diubah statusnya daripada syarat yang telah dibuat oleh pewakaf, tetapi tanah tersebut termasuk hasilnya boleh dipajak dan diSUBLISTkan.
iii. DYMM Al-Sultan sekarang adalah berhak menerima bahagian daripada tanah wakaf Chenderong Konsesyen kerana baginda adalah pewaris daripada keturunan baginda Al-Marhum Al-Sultan Ismail Nasaruddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Zainal Abidin.
iv. Baginda juga sebagai pemegang amanah (nazir) ke atas tanah tersebut yang dikurniakan bahagiannya sebanyak 7/144. Dengan itu perolehan baginda DYMM Al-Sultan daripadanya adalah sah dari segi peraturan dan wasiat pewakaf.

Selain daripada itu Mesyuarat juga bersetuju dengan pembahagian yang dilakukan oleh pihak MAIDAM kepada waris-waris Al-Marhumah Engku Zaharah (anak kepada Al-Marhumah Tengku Ngah Aisyah ) binti Engku Sulong, atas dasar wakaf zuriat sebagaimana ikrar wakaf Tengku Nik Maimunah sendiri iaitu :

' Kepada Paduka kekanda saya Tengku Ngah Aisyah Al-Hajjah binti Al-Marhum Al-Sultan Zainal Abidin sebanyak 24/144 bahagian dan berkekalanlah baginya, dan kemudian daripadanya berhaklah anak-anaknya mendapat daripada bahagian itu dengan sama banyak, dan kemudian kembalilah kepada zuriat keturunan masing-masing, dan manakala putus zuriat salah seorang daripada mereka maka kembalilah bahagiannya itu kepada fakir miskin Islam di bawah kelolaan dan pentadbiran Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Terengganu'.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Menjual Tanah Wakaf

Tarikh Keputusan: 
15 May, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Mohon pandangan berkenaan cadangan menjual mana-mana tanah wakaf dan mengantikannya dengan harta tanah yang lain kecuali Wakaf Khas tapak masjid.
Keputusan: 
-
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content