Muamalat/Ekonomi

Penggunaan Wang Pinjaman Koperasi Untuk Umrah

Tarikh Keputusan: 
14 May, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum meminjam wang dari koperasi bagi tujuan mengerjakan ibadah Umrah
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang membincangkan mengenai Penggunaan Wang Pinjaman Koperasi Untuk Umrah.
 
Alhamdulillah fatwanya:

1) Faedah yang dikenakan keatas peminjam dinasihatkan ditukarkan kepada upah perkhidmatan

2) Pihak koperasi dinasihatkan menyediakan borang pinjaman yang jelas dan terang yang berkaitan dengan segala pengurusan pinjaman supaya dapat mewujudkan perasaan redha-meredhai.

3) Pinjaman untuk umrah diharuskan kerana terdapat kemampuan di dalam pembayaran (استطاعة مستقبلة) dan tidak ada bebanan keatas orang ketiga sekiranya berlaku kegagalan keatas peminjam di dalam pembayaran disebabkan satu perkara

4) Pihak koperasi dinasihatkan mewujudkan satu skim perlindungan takaful Islam supaya tiada bebanan ke atas orang ketiga untuk membayar hutang sekiranya terjadi sesuatu perkara ke atas peminjam seperti mati , cacat, atau hilang.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pindah Zakat

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 
Kepada siapa wajib kita keluarkan zakat jika di negeri yang kita tinggal tiada orang yang layak?
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang telah membincangkan mengenai pindah zakat. Mesyuarat memutuskan bahawa hendaklah dipindahkan zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat di negeri lain yang paling hampir dengan negeri itu.
Keterangan/Hujah: 
Kitab I"anah At-tolibin juzuk 2 m/s 198
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Memohon Fatwa Bagi Membangunkan Tanah-Tanah Wakaf Di Negeri Perak Darul Ridzuan ( Pembangunan Wakaf (M) sdn.Bhd. (Anak Syarikat YPEIM )

Tarikh Keputusan: 
6 Jan, 1997
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah yang bersidang pada hari ini 6 Januari 1997 buat kali ke 137 telah bersetuju sebulat suara dengan apa yang telah dibincangkan iaitu:-

i) Tanah wakaf individu

Bahawa tanah wakaf boleh dipajak (hijarah) dalam tempoh yang tertentu berdasarkan kepada nas Kitab Nihayah, juzuk 5, m.s. 397, Kitab Tuhfah, juzuk 6, m.s. 172, Kitab Al-Hawi, juzuk 7, m.s. 407.

ii) Tanah wakaf kurniaan kerajaan negeri (rizab)

Bergantung kepada niat kerajaan. Sekiranya kerajaan berniat wakaf, ia menjadi wakaf. Sekiranya ia diberikan hanya sebagai rizab, maka ia ditetapkan sebagai pemberian kepada Baitul Mal.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
MJSNP 137

Harta Pusaka Orang Bukan Islam Diwarisi Oleh Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
1 May, 2000
Keputusan: 
Orang yang bukan Islam adalah tidak boleh mewarisi harta orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta orang yang bukan Islam sebagaimana penjelasan dalam hadis sahih yang bermaksud: Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam dan orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam.  
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pertubuhan Seni Silat Pesaka Tujuh Negeri Perlis

Tarikh Keputusan: 
1 Feb, 2004
Keputusan: 
Pertubuhan Seni Silat Pesaka Tujuh Negeri Perlis:

Jawatankuasa Syariah memutuskan bahawa Seni Silat Pesaka Tujuh ini adalah diharuskan setelah mendapati bahawa amalan silat ini hanyalah semata-mata satu latihan jasmani yang menjurus kepada aktiviti sukan dan kemahiran mempertahankan diri, yang semuanya itu tidak bertentangan dengan syarak kerana latihan yang hampir serupa dengannya yang disebut oleh Saidini Umar Al Khatab yang bermaksud:

 
"Ajarlah anak-anak kamu memanah dan menunggang kuda."

Di dalam Surah Al Anfal ayat 60 turut menyebut:

"Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya dan Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan ke jalan Allah akan disempurnakan balasan kepada kamu."

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penyertaan Insuran Berkelompok (Insuran hayat)

Tarikh Keputusan: 
8 Oct, 2000
Keputusan: 

Satu mesyuarat khas bagi membincangkan perkara tersebut telah diadakan pada 23 Jamadil Awal 1421 bersamaan 23 Ogos 2000 di Jabatan Mufti Negeri Terengganu.
Setelah berbincang dan membuat pertimbangan secara menyeluruh dan mendalam mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa konsep dan pengurusan insuran hayat itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam dari segi akadnya kerana ia mengandungi unsur-unsur ketidakpastian (Ghorar) pertaruhan (Qamar) dan muamalah riba.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Usroh Melibatkan Lelaki & Perempuan

Tarikh Keputusan: 
1 Oct, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 

Mengadakan kegiatan usroh dan qiamullail dikalangan muda-mudi di dalam masjid dan bercampur gaul di antara mereka

Keputusan: 

Kegiatan usroh dan qiamullail adalah dibolehkan malah digalakkan, tetapi jika ianya diadakan bercampur diantara muda-mudi ianya di larang.Menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari abi Salmah "sebaik-baiknya orang perempuan yang sembahyang ialah di dalam rumahnya"

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pinjaman Bank Swasta Untuk Membesarkan Perniagaan dan Membeli Rumah

Tarikh Keputusan: 
1 Dec, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum membuat pinjaman dan bank swasta untuk membesarkan perniagaan dan membeli rumah.

Keputusan: 

Hukum terhadap faedah bank adalah jelas haram, kecuali jika pinjaman itu tidak mengenakan riba seperti pinjaman yang berbentuk mudharabah yakni membahagi keuntungan atau dalam bai'ul Islam yakni pihak yang pertama membeli barang dan di jual kepada pihak yang kedua dengan harga yang di tetapkan, tetapi pembayaran ditangguhkan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Faedah Simpanan Tetap

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1979
Huraian Tajuk/Isu: 

Penjelasan mengenai wang faedah(bunga bank)untuk kegunaan membeli alat-alat tulis dan kertas -kertas untuk kegunaan pejabat dan sebagainya.

Keputusan: 

Di haruskan penerimaan wang faedah dari 'Simpanan Tetap' dengan syarat wang itu hendaklah di gunakan bagi tujuan maslahah am.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Perniagaan

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum harta-harta zakat pernigaan yang dikenakan zakat

Keputusan: 

Nilaian rumah tempat perniagaan, jentera, perkakas-perkakas pejabat,tanah tapak kilang dan lain-lain tidak termasuk dalam perniagaan yang dikenakan zakat ke atasnya.Modal yang dikenakan untuk membeli dan menjual padi jadi perniagaan dan wajiblah zakat ke atasnya apabila cukp haul dan sampai nisobnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content