Kelantan

Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam **

Tarikh Keputusan: 
27 Dec, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum bertatu mengikut pandangan Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:

1) Hukum bertatu (pembuat tatu dan orang yang meminta dibuat tatu) mengikut pandangan islam adalah haram.

2) Orang yang telah bertatu wajib bertaubat dan menyesal serta menghilangkannya dengan menggunakan kaedah teknologi yang sedia ada jikalau tidak mendapat kemudharatan. Jikalau mendatangkan kemudharatan, maka tidak mengapa dibiarkan dan dimaafkan.

3) Orang yang telah bertatu tetapi tidak sempat menghilangkan setelah meninggal dunia maka tidak wajib dihilangkan tatunya kerana ianya akan menyiksa mayat tersebut.

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariat Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain

Tarikh Keputusan: 
27 Dec, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum penyaluran harta tidak patuh syariat ke baitulmal dan institusi Islam Lain. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 

1) Harta yang diperolehi dengan cara yang tidak patuh syariat adalah haram disisi Islam dan perlu dibersihkan.

2) Harta tidak patuh syariat tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan kepentingan diri.

3) Kaedah pemberian harta tidak patuh syariat adalah dengan cara

i) Jika harta tersebut merupakan harta rompak, curi dan seumpamanya maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika si pemilik telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli keluarganya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut mestilah diserahkan kepada Baitulmal.

ii) Bagi harta yang diperolehi melalui cara yang tidak di iktiraf oleh syariat seperti hasil daripada riba, judi dan lain-lain, harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Penggunaan Nama Allah Bagi Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
27 Dec, 2009
Keputusan: 

 

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum penggunaan nama Allah bagi bukan Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa hukum penggunaan nama Allah bagi bukan Islam adalah di haramkan.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Dalam Skim ASB, ASN dan Seumpamanya **

Tarikh Keputusan: 
27 Dec, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Disember 2009 telah membincangkan hukum pelaburan dalam skim ASB, ASN dan pelaburan-pelaburan lain seumpamanya. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa hukum pelaburan dalam skim ASB, ASN dan pelaburan-pelaburan lain seumpamanya adalah diharuskan.
Keterangan/Hujah: 
 
Keputusan ini di buat berdasarkan hujah-hujah berikut:
 
  1. Harus melabur dalam skim ASB, ASN dan seumpamanya kerana kedudukan ekonomi orang melayu islam di Negara ini yang disifatkan berada ditahap darurat. Darurat yang dimaksudkan di sini ialah dilihat dari aspek ekonomi ummat secara keseluruhan bukan dari sudut individu.
     
  2. Pelaburan skim-skim ini dalam sektor yang halal lebih banyak daripada yang haram. Hukum berurusan dengan orang yang mempunyai harta yang halal lebih banyak daripada yang haram adalah harus. Rasulullah S.A.W dan para sahabat berurusan dengan orang Musyrikin yang mereka maklum tidak meninggalkan perkara yang haram sama sekali. Sementara bermuamalat dengan orang yang memiliki harta haram lebih banyak dari yang halal adalah makruh selama tidak diketahui atau tidak ditentukan Ain yang haram tersebut.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Penceraian Akibat Pelanggaran Taklik

Tarikh Keputusan: 
27 Dec, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 27 Dis 2009 telah membincangkan hukum penceraian akibat pelanggaran taklik. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 

1) Bahawa lafaz taklik talak yang dilakukan oleh suami tetapi berlaku perceraian antara mereka (suami isteri) melalui lafaz suami atau melalui fasakh atau tebus talak sebelum berlaku perkara yang ditaklikkan, ia terbahagi kepada dua keadaan:

i) Sekiranya perceraian tersebut ialah perceraian Bain Kubra dan Bain Sughra, yang bukan perceraian pelanggaran taklik, lafaz taklik yang dilakukan suami tidak lagi aktif apabila mereka bernikah semula.

ii) Sekiranya perceraian tersebut ialah perceraian Raj’ie, lafaz taklik talak yang dilakukan suami masih lagi aktif apabila mereka rujuk semula dalam tempoh iddah.

2) Apabila telah berlaku pelanggaran lafaz taklik yang dibuat oleh suami, maka perceraian antara mereka (suami isteri) telah berlaku. Sekiranya mereka kembali semula sebagai suami isteri, maka kedudukan lafaz taklik itu adalah seperti berikut:

i) Sekiranya perceraian yang berlaku itu adalah perceraian Raj’ie dan pasangan tersebut bernikah semula dengan akad baru selepas tamat iddah, maka lafaz taklik itu tidak lagi aktif.

ii) Sekiranya perceraian yang berlaku itu adalah perceraian raj’ie dan pasangan tersebut rujuk semula sebelum tamat iddah. Dalam keadaan ini, mesyuarat membuat keputusan supaya perkara ini di serahkan kepada kebijaksanaan pihak mahkamah untuk membuat keputusan.

 

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Perkahwinan Bagi Kembar Siam

Tarikh Keputusan: 
14 Jun, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 14 Jun 2009 telah membincangkan hukum perkahwinan bagi kembar siam. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:

1) Bahawa hukum perkahwinan kembar siam lelaki dan wanita yang boleh dan telah dipisahkan kedua-dua mereka adalah diharuskan sekiranya mereka berkemampuan dari segi fizikal untuk berkahwin iaitu jika tiada masalah kecacatan pada organ-organ tertentu seperti alat kelamin, rahim dan lain-lain serta mampu melakukan hubungan kelamin.

2) Hukum perkahwinan bagi kembar siam lelaki dan wanita yang tidak boleh dipisahkan adalah tidak dibolehkan melainkan setelah mereka menjalani pembedahan pemisahan kerana mereka adalah terdiri daripada dua jasad dan dua jiwa.

3) Kembar siam yang ingin melangsungkan perkahwinan dinasihatkan supaya bertemu pakar perubatan untuk tujuan pembedahan dan mendapat pandangan pakar perubatan tentang faktor kesihatan dan kemudharatan sekiranya perkahwinan dilangsungkan.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani Rawatan Hemodelisis

Tarikh Keputusan: 
22 Feb, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 22 Feb 2009 telah membincangkan hukum menunaikan haji bagi pesakit yang menjalani rawatan hemodelisis. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 

Bahawa pesakit yang menghidap penyakit kronik yang tidak ada harapan sembuh seperti pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan Hemodelisis dan seumpamanya tidak wajib menunaikan haji.

1) Pesakit kronik adalah wajib menunaikan badal haji sekiranya berkemampuan dari sudut kewangan.

2) Sekiranya telah sembuh daripada sakit kronik, individu tersebut wajib menunaikan ibadat haji jika berkemampuan.

3) Pesakit yang menjalani rawatan hemodelisis wajib menunaikan haji jika kerajaan Arab Saudi dan pihak Tabung Haji menyediakan kemudahan rawatan tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Beberapa Persoalan Semasa Halangan (mawani’) Tuntutan dan Pengurusan Harta Faraid

Tarikh Keputusan: 
22 Feb, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 22 Feb 2009 telah membincangkan beberapa persoalan semasa halangan (mawani') tuntutan dan pengurusan harta Faraid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 
1) Bagi halangan untuk mendapatkan harta faraid disebabkan oleh pembunuhan iaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berhak menerima pusaka samada ianya di kategorikan sebagai pembunuhan secara Al-‘Amdu (sengaja), Shibhul ‘Amdu (seumpama sengaja), Al-Khata’ ( tidak sengaja) yang di sabitkan secara ikrar atau diputuskan di Mahkamah Sivil, pihak pewaris lain hendaklah terlebih dahulu membuat tuntutan di Mahkamah Syariah negeri untuk mendapatkan keputusan supaya pembunuh tersebut terkeluar daripada senarai mereka yang layak menerima pusaka.

 

2) Bagi halangan untuk mendapatkan harta faraid di sebabkan perbezaan agama, iaitu orang yang layak menerima pusaka itu keluar daripada agama Islam samada secara ikrar, perbuatan dan Iktiqad` atau ianya di buat melalui akuan staturi atau perisytiharan “deed pole’ maka pewaris-pewaris yang lain hendaklah mendapatkan pengesahan dan keputusan daripada Mahkamah Syariah untuk mengeluarkan orang yang keluar daripada agama islam ini daripada senarai mereka yang menerima pusaka.

 

3) Bagi tuntutan harta sepencarian oleh suami atau isteri yang disabitkan membunuh pasangan mereka, halangan membunuh tidak boleh dijadikan ‘illah untuk menghalang mereka daripada membuat tuntutan harta sepencarian.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Bayaran Zakat Gaji Bulanan Yang Dibuat Oleh Majikan Dengan Izin Atau Permintaan Pembayar Zakat Itu Sendiri

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 1995
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 17 April 1995 telah membincangkan mengenai bayaran zakat gaji bulanan yang di buat oleh majikan dengan izin atau permintaan pembayar zakat itu sendiri. Mensyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
 (1) Zakat yang dibayar melalui potongan gaji bulanan adalah sah, dengan syarat hendaklah disertakan niat pada setiap kali ianya dikeluarkan.
 
(2) Si pembayar zakat hendaklah mewakilkan kepada majikan bagi pengeluaran zakat gaji untuk dirinya tiap-tiap bulan. Pihak majikan hendaklah berniat mengeluar zakat bagi pihak orang yang diwakilinya secara umum setiap kali potongan zakat dibuat.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Masalah Pengambilan Balik Tanah Rakyat Oleh Kerajaan

Tarikh Keputusan: 
17 Jul, 1994
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 17 Julai 1994 telah membincangkan fatwa mengenai masalah pengambilan balik tanah rakyat oleh kerajaan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 
1)Bahawa pengambilan tanah rakyat oleh kerajaan untuk pelaksanaan rancangan-rancangan kerajaan yang mempunyai maslahat umum adalah harus.
 
2)Adapun pengambilan tanah rakyat oleh kerajaan untuk orang perseorangan atau untuk projek yang tertentu maka hukumnya adalah sebagaimana berikut:
 
a) Hukumnya harus jika dipersetujui oleh pemilik tanah berkenaan.
 
b) Jika tidak dipersetujui oleh pemilik tanah tersebut dan tiada apa-apa  maslahat umum  padanya, maka       hukumannya tidak harus.
 
 c) Jika pengambilan tanah itu pada pandangan kerajaan sangat mendatangkan kebaikan                            kepada umum dan tiada pilihan lain bagi menggantinya maka hukumnya harus sekalipun                              tanpa persetujuan daripada pemiliknya.
 
3) Sebarang pengambilan balik tanah tersebut dengan syarat hendaklah diberi suatu pampasan                      yang adil kepada pemiliknya.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Masalah Hutang Si Mati Atau Pinjaman Wang Dari Pihak Kerajaan Atau Majikan Atau Institusi Kewangan Untuk Membina Atau Membeli Rumah Atau Kenderaan

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 1995
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 17 Apr 1995 telah membincangkan fatwa mengenai masalah hutang si mati atau pinjaman wang dari pihak kerajaan atau majikan atau institusi kewangan untuk membina atau membeli rumah atau kenderaan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 
 
1) Bahawa pinjaman wang yang dibuat bagi memenuhi keperluan asasi iaitu rumah kediaman sendiri dan kenderaan untuk kegunaan sendiri hukumnya harus kerana ianya termasuk dalam perkara dharuriat, dengan syarat ianya sederhana sahaja menurut taraf hidup si peminjam. Jika tidak maka hukumnya haram.
 
2) Jika si peminjam mati sebelum sempat menghabiskan hutang pinjaman dan dia mengambil perlindungan insuran yang diwajibkan oleh pihak yang mengeluar pinjaman wang, maka dia tidak lagi menanggung hutang atas pinjamannya itu. Walau bagaimanapun, jika dalam keadaan dimana si peminjam diberi pilihan untuk mengambil polisi insuran yang diakui sah menurut hukum syarak, maka dia hendaklah mengambil insuran sedemikian itu bagi melindungi pinjamannya, contohnya insuran Takaful atau lain-lain sama dengannya jika ada.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Pindah Mazhab Berhubung Dengan Wuduk Jemaah Haji

Tarikh Keputusan: 
5 Aug, 1995
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 5 Ogos 1995 telah membincangkan mengenai fatwa pindah mazhab berhubung dengan wuduk jemaah haji. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
Bahawa buat masa ini agak menyulitkan andainya para Jemaah Haji dan Umrah dianjur supaya mengamalkan hukum wudhuk berdasarkan pendapat mazhab lain selain dari Syafie kerana perkara – perkara lain yang berkaitan seperti cara mengambil wudhuk dan perkara yang membatalkannya yang diamalkan dalam mazhab tersebut juga perlu mereka amalkan sama, hal ini akan menyulitkan mereka kerana tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perkara tersebut. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan itu para jemaah haji dan umrah dari negeri yang berpegang kepada mazhab syafie lebih wajar dianjurkan supaya berpegang kepada pendapat yang masyhur dalam Mazhab Syafie semasa menunaikan ibadat tersebut, iaitu wudhuk mereka tidak dikira batal jika mereka bukan menyentuh tetapi tersentuh atau disentuh oleh perempuan dan lelaki ajnabi .
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Berhubung Dengan Pembangunan Atas Tanah Tapak Masjid

Tarikh Keputusan: 
24 Mar, 1996
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 30 Mei 1995 telah membincangkan fatwa berhubung dengan pembangunan atas tanah tapak masjid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 
 ا1) Tanah wakaf untuk masjid adalah termasuk tapak dimana didirikan bangunan masjid dan juga kawasan atau halaman bagi masjid setakat mana sempadan tanah yang ditentukan kepadanya. 
 
2) Bangunan lain yang bukan masjid atau lain-lain aktiviti harus didirikan atau diadakan di atas tanah atau kawasan masjid dengan syarat:
 
(i)    Tidak menghalang kepada rancangan peluasan bangunan masjid sekiranya diperlukan kelak.
 
(ii)    Bangunan atau penggunaannya tidak mendatangkan aib atau fitnah kepada kesucian masjid itu sendiri.
 
(iii)   Manfaat yang diperolehi dari bangunan itu hendaklah untuk faedah masjid juga.
 
(iv)    Apa jua aktiviti yang dilaksanakan adalah untuk faedah umum umat Islam serta tidak berlawanan fungsi sebenar masjid sebagai rumah Allah.
 
3) Tanah tapak masjid atau milik masjid boleh dipecah sempadan semula sekiranya mustahak untuk tujuan mendirikan bangunan lain di atasnya dengan syarat tujuan pembinaan bangunan itu tidak berlawanan dengan syarat-syarat seperti yang dinyatakan dalam perenggan (2) di atas.
 
4) Terpulanglah kepada pihak yang berkuasa selaku nazir yang sah untuk membuat istibdal  atau membangunkan  tanah wakaf masjid atau tanah untuk masjid dengan  tertakluk  kepada syarat-syarat yang diharuskan oleh syarak.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Masalah Jemaah Haji Malaysia Melontar Jamrah Selepas Fajar Haji 13 Zulhijjah

Tarikh Keputusan: 
24 Mar, 1996
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 24 Mac 1996 telah membincangkan mengenai masalah jemaah haji Malaysia melontar jamrah selepas fajar haji 13 Zulhijjah. Mesyuarat membuat keputusan fatwa sebagaimana berikut:
 
Oleh   kerana   ada   pendapat    yang    membolehkan   melontar   selepas   fajar   13 Zulhijjah iaitu qaul dhaif 
(الضعيف مقابل الأصح) sebagaimana yang dipakai oleh pihak Lembaga Urusan dan Tabung Haji Malaysia, maka terpulanglah kepada individu untuk menerima dan beramal dengannya.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Berhubung Dengan Masalah Menjemput Orang Bukan Islam Ke Majlis – Majlis Bercorak Agama Dan Lain-Lain Yang Diadakan Dalam Bangunan Masjid

Tarikh Keputusan: 
24 Mar, 1996
Keputusan: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 24 Mac 1996 telah membincangkan fatwa berhubung dengan masalah menjemput orang bukan Islam ke majlis-majlis bercorak agama dan lain-lain yang diadakan dalam bangunan masjid. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 
Bahawa orang bukan Islam atau orang kafir boleh masuk ke dalam bangunan masjid dengan izin orang Islam terutama pihak-pihak yang bertanggungjawab ke atas masjid bagi apa jua tujuan yang baik dan berfaedah.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
26 Aug, 1996
Keputusan: 
 
 
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enekmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jemaah Ulama’  yang bersidang pada 8 Muharram 1417H bersamaan 26 Ogos 1996 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa seperti berikut:
 
(1) Bersetuju dengan keputusan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan supaya  keputusan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 September 1984 [Kertas bil.2/8/84, perkara 4.2(2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut:
 
“ Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya Mazhab Syiah dari golongan Zaidiah dan Ja’fariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia”.
 
Dimansuhkan.
 
(2). Menetapkan bahawa umat Islam di Kelantan hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Ini adalah kerana ajaran Syiah jelas menyeleweng dari segi akidah, syariah dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut:
 
  1. Penyelewengan akidah.
 
(a ) Muhamad bin Ya’akob Al- kalini meriwayatkan dalam Usul Kaafi dari Abi Abdullah kata beliau, "sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkannya di mana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya (Al Kafi, jilid1, halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman di dalam Al Quran:
 
                                                 ( إن الأرض لله يورثها من يشآء من عباده)،
 
( الاعراف، اية   :  128    )                         
 
Yang bermaksud: "Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya". Allah berfirman lagi:
  
 ( له ملك السموات والأرض)                                                                             
 
الحديد، اية-2   )                                                     )
Yang bermaksud: "kepunyaanNyalah kerajaan langit dan bumi."
 
(b) Imam adalah pangkat tertinggi bahkan menjadi salah satu rukun  iman;
 
(c) Imam adalah maksum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa, baik dosa
kecil atau dosa besar.
 
(d) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat nabi;
 
(e) Mempertikaikan kesempurnaan al-Quran.

 
(ii)        Penyelewengan Syariah
 
(a)  Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaafar as-Sadiq bahawa beliau berkata  “ Sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan (azab dan seksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan seksaan daripada syiah kita yang tidak mengerjakannya.  (Tafsir  al-Qummi, jilid satu halaman 83,84, Tafsir al-Iyaasyi, jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi.
 
(b( Menghalalkan perkahwinan mutaah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadith-hadith palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka.  Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda: “ Barang siapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin mutaah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam kitab Tahzib Al-Ahkam, jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin mutaah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan.
 
(iii)             Penyelewengan Akhlak
 
Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadab terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada al-Majlis dalam kitabnya Bihar al- Anuar (secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “Wahai Ali, Engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku.  Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya, daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya.  Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya.  Aku sendiri bapa mertuamu sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu.  Jaafar adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Jaafar.  Fatimah al-Hasyimiah adalah ibumu di mana aku tidak mendapat ibu seumpamanya”. Kitab Bihar al-Anuar, kitab al-Syahadah jilid 5, halaman 511).
 
Al-Kalini menyebutkan bahawa darjah Imamah adalah lebih tinggi dari darjah kenabian, kerasulan dan khilah Allah . Untuk maksud ini dia (Al-Kalini) telah berdusta atas nama Jaafar al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai Rasul dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya Rasul sebelum menjadikannya Khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai Khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. (Kitab Al-hujjah Min al- Kaafi jilid 1,  halaman 175).
 
(3) Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-Negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan dan negeri – negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.
 
(4) Memperakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri yang berhubungan dengan hukum syarak bagi menyelaraskan takrif “hukum syarak” atau “undang-undang Islam” seperti berikut:
 
“ Hukum syarak “ atau  “undang-undang Islam” ertinya undang-undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.
 
(5) Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam; dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan ahli-ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.
 
(6) Menetapkan bahawa semua umat Islam di negeri ini adalah tertakluk kepada undang-undang Islam dan hukum syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah sahaja.
 
(7) Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyiaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah diharamkan.
 
 
Keputusan (English): 
  
Keterangan/Hujah: 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
22 Sep, 1996
Nombor Rujukan: 
( MAIK. D231/707/(52).)
Akta/Enakmen: 
No 1 .Jil.50

Fatwa Berhubung Dengan Penggunaan Wang Tidak Halal Dalam Tabung Serambi Mekah

Tarikh Keputusan: 
30 Jun, 1996
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 30 Jun 1996 telah membincangkan fatwa berhubung degan penggunaan wang tidak halal dalam Tabung Serambi Mekah. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan sebagaimana berikut:
 
Bahawa penggunaan wang dari sumber tidak halal seperti sumber riba,wang faedah bank dan lain-lain sumber tidak halal dari Tabung Serambi Mekah untuk faedah umum sebagaimana yang digariskan, termasuk sumbangan kepada fakir miskin Islam dan bukan Islam adalah harus.  
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Urusan Zakat Dan Pengurusan Wang Awam Majlis Agama Islam Kelantan

Tarikh Keputusan: 
18 Aug, 1993
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 19 Ogos 1993 telah membincangkan mengenai fatwa mengenai urusan zakat dan pengurusan wang awam Majlis Agama Islam Kelantan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
1) Pada asasnya zakat hendaklah segera diagihkan kepada asnafnya selepas dipungut dari pengeluar –pengeluar zakat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w yang menunjukkan supaya zakat hendaklah segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Walau bagaimanapun menangguhkan sementara kerja-kerja pengagihan zakat atas asas untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu adalah dibolehkan dengan syarat janganlah sampai mengenepikan keperluan yang sepatutnya sampai ke tangan  golongan atau orang yang berhak menerimanya menurut hukum syarak dan lagi tempoh berlangsungnya penangguhan itu tidaklah disifatkan sebagai lama pada uruf.
 
2) Tiada nas yang membolehkan wang atau harta zakat  ditasarruf (دتصرف ) untuk tujuan –tujuan lain termasuk kegiatan perniagaan yang tertakluk kepada risiko untung rugi.
 
3) Wang atau harta zakat tidak boleh digunakan untuk tujuan pembelian tanah atau untuk membina bangunan perniagaan, sekalipun pendapatan dari sumber itu kelak akan digunakan untuk asnaf zakat. Ini adalah kerana berlawanan dengan konsep sebenar kewajipan berzakat yang difardukan di dalam syariat Islam.
 
4) Pada asalnya maksud (Fisabililllah ) di dalam konteks asnaf zakat ialah jihad atau peperangan kerana menegakkan agama Allah. Walau bagaimanapun pengertian tersebut diperluaskan menurut pendapat ulama dengan meliputi semua kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk meninggikan agama Islam. Adapun zakat yang terhak kepada asnaf fi sabilillah ialah satu perlapan, tetapi tiada halangan menurut hukum syarak ianya dilebihkan dari kadar tersebut jika didapati mustahak serta wajar dengan syarat tidak menjejaskan hak asnaf-asnaf lain yang ada.
 
Namun begitu, perbelanjaan untuk asnaf itu tidak harus menjadi terlalu besar sehingga menampakkan jarak perbezaan yang terlalu jauh dengan perbelanjaan asnaf – asnaf  lain yang ada itu.
 
5) Wang simpanan orang awam (deposit am) yang ada dalam simpanan Majlis boleh digunakan untuk modal perniagaan atau apa-apa tujuan lain yang menguntungkan atau boleh memenuhi kepentingan umat Islam. Walau bagaimanapun sebagai harta amanah, wang tersebut hendaklah ditasaruf dengan baik sampai ianya dapat dimanfaatkan untuk tujuan asalnya, jika tujuan tersebut masih wujud atau kepada tujuan-tujuan yang sehampir mungkin dengan tujuan asalnya jika tujuan asal sudah luput.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Mengenai Projek Ekonomi Dengan Pendapatan Wang Zakat

Tarikh Keputusan: 
8 Dec, 1991
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 8 Dis 1991 telah membincangkan mengenai fatwa mengenai projek ekonomi dengan pendapatan wang zakat. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
Wang zakat tidak harus / tidak sah diberi pinjam kepada mana-mana pihak samada dengan tujuan sebagai modal perniagaan atau lain-lain.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mengenai Pemindahan Zakat Ke Daerah Lain

Tarikh Keputusan: 
1 Dec, 1990
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 1 Dis 1990 telah membincangkan mengenai pemindahan zakat ke daerah lain. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
1) Pada dasarnya zakat perlu dibayar dan diagihkan secara tempatan.
 
2) Pemindahan zakat dari daerah ke daerah yang lain dan dari negeri ke negeri yang lain yang lebih memerlukan itu harus bersandarkan kepada hadis Rasulullah SAW kepada Mu’az bin Jabal
     
                                            فاعلمهم ان عليهم صدقة توءخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم.
 
Maksudnya: Hendaklah kamu memberitahu kepada mereka bahawa diambil harta zakat dari kalangan mereka yang kaya maka diberi kepada golongan yang miskin dikalangan mereka dimana orang-orang miskin di kalangan mereka itu yang ditunjukkan dalam hadis tersebut tidaklah terbatas kepada orang-orang Islam yang miskin tempatan ( Yaman ) bahkan termasuk orang-orang miskin dimana sahaja yang memerlukannya.
Juga bersandarkan kepada ayat   
 
                                            انما الصدقات للفقراء والمساكين           
 
Maksudnya: Sesungguhnaya harta zakat dan sedekah itu diberi kepads golongan fakir dan miskin
 
3) Bahawa pengharusan pemindahan zakat adalah dilihat dari sudut keperluan yang lebih oleh satu negeri atau satu daerah.
 
4) Pengharusan pemindahan zakat ini adalah bersesuaian dengan satu pandangan yang terdapat dalam Mazhab Syafie.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content