Melaka

Kajian Semula Isu Arah Kiblat Dan Cadangan Mengubah Kedudukan Saf Masjid Tedong Yang Terpesong Kepada Arah Kiblat Sebenar

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Isu Arah Kiblat Dan Cadangan Mengubah Kedudukan Saf Masjid Tedong Yang Terpesong Kepada Arah Kiblat Sebenar. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Isu penentuan arah kiblat bagi masjid/surau dan penduduk yang berada jauh dari Makkah merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para Ulama. Ada yang berpendapat mesti menghadap ‘ain Kaabah secara dzan dan ada yang berpendapat cukup sekadar menghadap jihah Ka’abah. Bagi negeri Melaka, Jawatankuasa Fatwa berpendirian bahawa mana-mana masjid/surau yang telah dibina dan didapati terpesong dari arah kiblat sebenar berdasarkan ‘ain Kaabah suara azan adalah dimaafkan selagimana menghadap jihah Kaabah berdasarkan pendapat jumhur ulama dan beberapa qawl dalam Mazhab Syafi’ie. Bagaimanapun, pihak masjid/surau berkenaan dibenarkan untuk mengubah kedudukan saf/sejadah/karpet kepada arah kiblat sebenar berdasarkan kaedah secara dzan tanpa mengubah orientasi dan struktur bangunannya.
   
 2. Arah kiblat Masjid Tedong yang disemak menggunakan peralatan teknikal dan didapati terpesong sebanyak 12 darjah hendaklah disemak sekali lagi berdasarkan kaedah pengukuran bayang matahari berada tepat di atas Ka’abah semasa peristiwa istiwa a’zam pada 28 Mei atau 16 Julai. Integrasi kedua-dua kaedah tradisional dan moden ini diharap dapat memberi keputusan ijtihad yang lebih jitu dalam mengesahkan kedudukan sebenar ‘ain kiblat secara dzan bagi sesebuah masjid/surau yang disyaki terpesong.
   
 3. Sekiranya pesongan tersebut dapat disahkan melalui kaedah berkenaan maka pihak masjid dibenarkan mengubah kedudukan saf/sejadah/karpet masjid kepada arah kiblat sebenar tanpa mengubah orientasi dan struktur bangunannya.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/08

Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Hari Kekasih)

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Hukum Orang islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Hari kekasih). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)      Amalan merayakan atau meraikan Valentine’s Day (Hari Kekasih) tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat sama ada dari segi aqidah, syariah dan akhlak Islamiah adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam;
 
(ii)      Oleh itu umat Islam adalah DILARANG daripada melibatkan diri di dalam meraikan hari tersebut. 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/06; PUNM. 700-02/37 Jilid 3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 5/2012 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(a)     Keharusan mengenakan gharamah ke atas penerima biaya yang mungkir adalah berasaskan hadis Rasulullah Salallahualaihi wasallam yang menyifatkan kelewatan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan sebagai satu kezaliman dan boleh memudaratkan institusi kewangan Islam.
 
(b)     Gharamah yang dihasilkan dalam institusi kewangan Islam perlu disalurkan kepada institusi yang berkait secara khusus dengan umat Islam supaya ianya tidak disalahgunakan.
 
(c)     Sehubungan itu, selaras dengan kedudukan dan fungsi Baitulmal sebagai institusi tertinggi dalam menguruskan wang dan harta umat Islam, maka hasil gharamah Institusi Kewangan Islam hendaklah disalurkan ke Baitulmal bagi memastikan penggunaan harta tersebut menepati maslahah ‘ammah umat Islam.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB(S)/351/255/03/05;PUNM. 700-02/37 Jld.3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Ajaran Panji Langit

Tarikh Keputusan: 
4 Dec, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2013 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Pengharaman Ajaran Panjilangit. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)       Amalan, fahaman dan ajaran Panjilangit yang dibawa oleh Mohd Jaffar bin Robani (Nombor Kad Pengenalan 670630-01-5657) dan pengikutnya didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah dan syariah.
 
(ii)      Antara ciri-ciri penyelewengan fahaman dan ajaran yang dibawa oleh Mohd Jaffar bin Robani adalah membuat dakwaan seperti berikut:
 
(a)     mengakui dirinya benar-benar sempurna;
 
(b)     meminta pengikut agar beriman dengan dirinya;
 
(c)     dirinya sebagai pengantara Malaikat Jibrail;
 
(d)     dirinya boleh mentafsir dosa orang yang datang berubat;
 
(e)     dirinya diutuskan untuk membunuh Dajjal;
 
(f)     dirinya sebagai pemegang takdir pembinasa Dajjal;
 
(g)     dirinya itu adalah peringatan terakhir untuk alami ini; dan
 
(h)     kiamat akan berlaku pada 21 Disember 2012.
 
(ii)      Setiap orang Islam adalah dilarang untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan atau menyebarkan ajaran dan fahaman tersebut dalam apa-apa jua bentuk dan cara.
 
(iv)      Orang Islam di mana-mana jua berada, yang telah mengamalkan ajaran dan fahaman Panjilangit hendaklah segera bertaubat dan meninggalkan ajaran tersebut serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/14; PUNM. 700-02/37 Jilid 3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 3/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam.  Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)      Jika ada tuduhan atau anggapan oleh ahli atau penyokong PAS atau oleh sesiapa jua bahawa ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam sebagai kafir atau sebaliknya iaitu ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam menuduh pemimpin atau ahli-ahli PAS kafir adalah tidak benar sama sekali dan sia-sia. Oleh yang demikian ahli-ahli UMNO atau sesiapa jua yang mengucap Dua Kalimah Syahadah adalah tetap orang Islam selagi tidak dihukum murtad oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia; dan
 
(ii)      Sesiapa yang membuat tuduhan atau anggapan bahawa ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan atau sesiapa juga yang beragama Islam sebagai kafir, maka perbuatan itu adalah haram dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Perbuatan itu hendaklah diberhentikan dengan serta-merta. 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/15; PUNM. 700-02/37 Jilid 2]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Tafsiran Fajar Sadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh Menurut Syarak

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 3/2012 yang bersidang pada 19 Zulkaedah 1433H bersamaan 5 Oktober 2012 telah membincangkan mengenai Tafsiran Fajar Sadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh Menurut Syarak. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
i. Ciri-ciri fajar menurut fiqh terbahagi kepada dua iaitu fajar kazib dan fajar sadiq. Fajar kazib dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri berikut :
 
a) Ia merupakan bayangan cahaya yang muncul di ufuk timur;
 
b) Memancar dari bawah mengarah ke atas di tengah-tengah langit;
 
c) Cahayanya muncul seketika, kemudian ia menjadi gelap;
 
d) Cahayanya terpisah dari ufuk iaitu terdapat kegelapan antaranya dan ufuk;
 
e) Pada kedua-dua sisinya (kiri dan kanan) adalah gelap dan warna cahayanya adalah putih yang bercampur dengan hitam seumpama ekor serigala;
 
f) Cahayanya tidak begitu terang dan belum memancarkan rona kemerah-merahan dan cahayanya kelihatan berjurai-jurai.
 
ii. Ciri-ciri fajar sadiq ialah seperti berikut :
 
a) Ia merupakan cahaya yang muncul sesudah fajar kazib;
 
b) Cahayanya putih dan menyerlah serta kelihatan mendatar mengikut garis lintang ufuk timur dan perlahan-lahan menyebar naik ke langit;
 
c) Tidak terdapat kegelapan antara cahaya tersebut dan ufuk;
 
d) Cahayanya tidak menggelap bahkan sentiasa bertambah cerah dan ia berakhir setelah matahari muncul perlahan-lahan di ufuk timur
 
Ulama bersepakat bahawa fajar inilah yang terpakai padanya dalam penetapan hukum syarak bagi permulaan masuknya waktu Subuh dan puasa.
 
iii. Lafaz al-fajr dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 menurut para Ulama Tafsir adalah merujuk kepada fajar sadiq.
 
iv. Tahap kejelasan cahaya fajar sadiq yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah apabila cahaya fajar yang pertama sekali muncul dalam keadaan mendatar mengikut garis lintang ufuk timur menjadi terang dan jelas yang dapat diumpamakan seperti perbezaan benang putih (cahaya fajar) daripada benang hitam (kegelapan malam).
 
v. Justeru itu, berdasarkan gambar-gambar cahaya fajar sadiq yang dirakamkan oleh pemohon semasa berada di dalam pesawat pada aras ketinggian 39,000 kaki daripada bumi, maka keadaan fajar sadiq yang boleh dianggap menepati tafsiran tersebut ialah ketika matahari berada pada kedudukan antara 16 hingga 18 darjah di bawah ufuk.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/08

Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non Bumi)

Tarikh Keputusan: 
13 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1433H bersamaan 13 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non Bumi). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :  
 1. Baitulmal berperanan sebagai tempat khusus untuk menyimpan harta atau khazanah umat Islam. Baitulmal ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri-negeri selaras dengan Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan urusan agama di bawah senarai negeri. Secara undang-undangnya, Baitulmal yang ada pada hari ini adalah perbendaharaan keagamaan khusus untuk orang Islam sahaja. Ini selaras dengan Akta Kewangan Negara 1957, Seksyen 61 menetapkan bahawa harta awam tidaklah termasuk harta zakat fitrah. Baitulmal atau hasil kebajikan umat Islam.  
 2. Justeru itu, Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) melalui Bahagian Wakaf dan Sumber Am hanya bertindak sebagai pengurus Baitulmal yang merupakan perbendaharaan umat Islam di negeri ini selaras dengan peruntukan subseksyen 69 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002. Oleh kerana aset yang dimiliki oleh Baitulmal itu adalah untuk kepentingan umat Islam, maka dari segi awlawiyyat (keutamaan) penjualan tanah tersebut hendaklah ditawarkan kepada umat Islam negeri ini walaupun dengan menurunkan harganya supaya dapat mendatangkan maslahah kepada mereka.  
 3. Tindakan membuka jualan lot-lot tanah milik Baitulmal yang hakikatnya merupakan aset umat Islam di negeri ini boleh menimbulkan polemik dan menyentuh sensitiviti umat Islam. Di samping itu, penjualan tanah tersebut kepada orang bukan Islam boleh mendatangkan mafsadah (risiko) berbanding maslahah kerana menyebabkan pemilikan harta umat Islam semakin berkurangan dan terhakis sedangkan pemilikan hartanah orang bukan Islam meningkat. Apabila berlaku pertembungan antara mafsadah dan maslahah ummah, maka menghilangkan mafsadah hendaklah didahulukan berbanding menarik maslahah selaras dengan kaedah fiqh yang menyatakan ‘menolak kerosakan hendaklah didahulukan daripada menarik kemaslahatan’ : [در ءالمفاسد مقدم على جلب المصالح  ]
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Solat Jumaat Bagi Pekerja Petronas Gas Berhad Di Tapak Binaan Pesisir Pantai Tanjung Kling, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1433H bersamaan 13 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Solat Jumaat Bagi Pekerja Petronas Gas Berhad Di Tapak Binaan Pesisir Pantai Tanjung Kling, Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Solat Jumaat hanya diwajibkan ke atas mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bermaustautin iaitu tinggal menetap di sesuatu tempat dan mendengar seruan azan daripada masjid yang berhampiran. Oleh kerana para pekerja lelaki Islam yang bekerja di pelantar binaan berkenaan bukan merupakan pemstautin tetap dan berada jauh dari daratan sehingga tidak kedengaran laungan azan dari masjid berhampiran, maka kewajipan jumaat ke atas mereka telah gugur.
   
 2. Walau bagaimanapun, oleh kerana terdapat pengangkutan laut yang boleh membawa pekerja ke daratan untuk bersolat jumaat di masjid maka pihak pengurusan Petronas Gas Sdn. Bhd. bertanggungjawab mengatur jadual gilian kepada pekerja terbabit untuk menunaikan solat Jumaat di masjid berhampiran sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga minggu bagi setiap pekerja lelaki Islam supaya hati mereka tidak lalai daripada menghayati syiar jumaat dan mendengar khutbah.
   
 3. Bagi pekerja yang tidak dapat berjumaat, pihak pengurusan projek perlu menyediakan alternatif untuk mengadakan solat Zohor secara berjemaah di pelantar binaan tersebut membabitkan semua pekerja Islam dan diadakan sesi tazkirh mengenai intipati tajuk khutbah Jumaat minggu berkenaan sebagai menghayati syiar dan kebesaran hari jumaat.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/06

Fatwa Larangan Berzikir Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Di Dalam Masjid

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
 
(a) Dilarang memukul alat gendang atau memainkan apa-apa jenis alatan muzik di dalam masjid atau surau kerana perbuatan tersebut adalah bercanggah dengan syariat dan akhlak Islam;
 
(b) Bagaimanapun, penggunaan alat gendang atau apa-apa jua jenis alatan muzik lain bagi menjalankan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak boleh dilaksanakan di luar bangunan masjid, surau atau madrasah dan pelaksanaannya hendaklah berlandaskan syariat dan akhlak Islam.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
5 Jan, 2012
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/10; PUNM. 700-02/37 Jld. 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Agihan Zakat MAIM : Isu Skim Bantuan Perkahwinan Dan Pinjaman Perniagaan

Tarikh Keputusan: 
20 Dec, 2011
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 5/2011 yang bersidang pada 24 Muharram 1433H bersamaan 20 Disember 2011 Fatwa telah membincangkan mengenai Agihan Zakat MAIM: Isu Skim Bantuan Perkahwinan Dan Pinjaman Perniagaan. Mesyuarat sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :

(i) Skim bantuan perkahwinan menggunakan wang zakat untuk ibu tunggal dalam kalangan fakir miskin di negeri ini harus diperluaskan kepada golongan selain ibu tunggal dalam asnaf tersebut dan juga kepada asnaf-asnaf zakat yang lain mengikut kesesuaian sepertimana berikut:

a) Bagi golongan saudara baru yang hendak berkahwin haruslah diberikan daripada sumber asnaf muallaf.

b) Individu yang hendak berkahwin untuk membebaskan diri dari belenggu maksiat tetapi tiada kemampuan kewangan maka bolehlah diberi bantuan perkahwinan melalui asnaf ar-Riqab.

c) Skim pinjaman perkahwinan secara al-Qardhu al-Hassan juga harus diwujudkan di bawah asnaf al-gharimin bagi pasangan yang hendak berkahwin tetapi menghadapi kesulitan kewangan.

Memandangkan objektif zakat yang lebih menekankan kemaslahatan umum berbanding kemaslahatan khusus maka adalah dicadangkan supaya pihak MAIM dapat mengaturkan majlis kenduri kahwin (walimah) beramai-ramai kepada calon yang layak menerima skim bantuan zakat untuk berkahwin di negeri ini sama ada di bawah asnaf  fakir, miskin, muallaf atau ar-riqab. Kadar bantuan untuk mengadakan walimah tersebut ialah bersamaan nilai seekor kambing (lebih kurang RM800.00) bagi setiap pasangan bersesuaian dengan sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam : أولم ولو بشاة   yang bermaksud: “adakan walimah walaupun dengan seekor kambing” (Muttafaq ‘alayhi). Program sedemikian diharap dapat menjimatkan kos majlis perkahwinan di samping dapat mengurangkan masalah sosial.

(ii) Skim bantuan pinjaman perniagaan secara al-Qardhu al-Hassan daripada asnaf al-gharimin boleh dibuka kepada sesiapa sahaja tanpa mengambilkira pendapatan pemohon selagimana perniagaan yang dijalankan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Bagaimanapun, disebabkan dana zakat yang terhad, maka pentadbir zakat perlu menetapkan syarat-syarat tertentu dalam pemberian pinjaman perniagaan ini berdasarkan kaedah awlawiyyat (keutamaan) bagi menjamin wang zakat dapat diagih secara adil kepada semua sanaf yang berhak. Justeru itu, disyorkan supaya skim ini hanya layak untuk pemohon yang memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Pemohon yang hendak memulakan perniagaan sahaja.

b) Pemohon tidak mampu memperolehi pinjaman daripada mana-mana institusi kewangan berlandaskan syariah.
 
(iii) Seterusnya, peomohon yang berjaya mendapatkan pinjaman perniagaan ini perlu dibimbing dan diberi ilmu berkaitan perniagaan melalui kursus dan dipantau bagi memastikan perniagaannya dilaksanakan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/03

Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie **

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
Hukum melantik orang bukan Islam sebagai Peguam Syar’ie adalah haram. Keputusan ini dibuat bersandarkan kepada dalil-dalil daripada nas al-Quran dan Hadith, Kaedah Fiqhiyyah, Maslahah dan Siasah Syar’iyyah.
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Sep, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/08/01;PUNM.700-02/37 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Isu-Isu Dalam Pengagihan Wang Zakat Oleh Majlis Agama Islam Melaka

Tarikh Keputusan: 
28 Sep, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2011 yang bersidang pada 1 Zulqaedah 1432H bersamaan 28 September 2011 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :
 
i)    Ulama dalam kalangan Mazhab Syafi’ie dan Hanbali berpendapat wang zakat hendaklah diberikan kepada orang fakir dan miskin kadar yang dapat menyempurnakan keperluannya iaitu kadar yang cukup untuk setahun (سنة كفاية).  Bagaimanapun, harus bagi pihak pemerintah melalui pentadbir zakat menetapkan tempoh tertentu ke atas penerima bantuan daripada asnaf zakat secara bijaksana berdasarkan keperluan dan maslahat mereka yang perlu diselesaikan kerana zakat itu sendiri bertujuan untuk menutup kekurangan dan menyelesaikan keperluan. Ini selaras dengan kaedah fiqhiyyah yang menyatakan bahawa tindakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada maslahah (تَصَرَّفُ الإمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ). Di dalam hadith daripada Qabisah bin Mukhariq radiallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermaksud : “...Maka dihalalkan baginya meminta sehingga dia berkemampuan atau mencukupi untuk hidup” (Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i).
 
ii)   Skim baru pengagihan zakat bagi asnaf fakir dan miskin yang dilaksanakan oleh MAIM didapati selaras dengan ketetapan syarak kerana bentuk bantuan dan kadar yang diberikan dapat menyelesaikan sebahagian keperluan dan menyempurnakan maslahat asnaf terbabit. Bagaimanapun, bantuan pinjaman perniagaan di bawah senarai bantuan One-off didapati tidak wajar kerana asnaf berkenaan sebenarnya mengambil hak mereka dalam mendapatkan modal bagi memulakan perniagaan daripada peruntukan asnaf fakir dan miskin. Justeru itu modal perniagaan yang diberikan kepada asnaf terbabit tidak harus dijadikan pinjaman sebaliknya hendaklah dijadikan sebagai suatu bentuk pemberian bantuan perniagaan semata-mata. Bagaimanapun, bantuan pinjaman perniagaan secara al-Qardh al-Hassan boleh diberikan kepada mereka tetapi hendaklah diambil daripada peruntukan asnaf al-Gharimin.
 
iii)  Wang zakat dari peruntukan asnaf fakir dan miskin tidak harus diberikan kepada seorang warga emas yang tinggal bersama anak atau anak-anak tinggal di sekeliling rumahnya di mana nafkah bagi warga emas terbabit adalah di bawah tanggungjawab anak-anak tersebut kecuali mereka sendiri tidak mampu menafkahinya disebabkan kefakiran atau kemiskinan. Pemberian zakat kepada warga emas berkenaan boleh menyebabkan tercegahnya kewajipan anak dalam memberi nafkah kepada mereka. Ibnu Khatir menyatakan bahawa harta anak itu adalah setingkat dengan harta orang tuanya berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam yang bersabda maksudnya: “Kamu dan juga hartamu adalah milik bapamu, sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baik hasil usaha kalian, maka makanlah dari usaha anak-anak kalian” (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah). Memandangkan terdapat sebilangan umat Islam di negeri ini yang masih tidak mengetahui atau memahami akan hakikat tanggungjawab ini maka dicadangkan supaya pihak MAIM dapat mengadakan seminar penerangan mengenai isu tersebut kepada golongan terbabit.
 
iv)  Demikian juga dengan kes ibu tunggal yang masih dalam tanggungjawab bekas suami menafkahinya (dalam tempoh ‘iddah) dan Orang Kelahiran Upaya (OKU) yang dibawah tanggungjawab orang tuanya untuk menafkahinya, maka mereka tidak harus diberi peruntukan dari asnaf fakir dan miskin. Bagaimanapun, bagi OKU sekiranya telah mencapai umur baligh tetapi tidak mampu berdikari dan berkerja, maka bolehlah dipertimbangkan untuk menerima bantuan dari asnaf fakir atau miskin. Bagi kes ibu tunggal yang tidak menerima bayaran nafkah ‘iddah dari bekas suami disarankan supaya kes tersebut dipanjangkan kepada Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (BSK JKSM) untuk mendapatkan bantuan. Objektif BSK JKSM diwujudkan antara lain bertujuan untuk menyalurkan bantuan sara hidup sementara kepada isteri atau isteri dan anak-anak yang menghadapi masalah mendapatkan nafkah dari pihak yang wajib membayar nafkah dan menyalurkan nafkah kepada pihak yang berhak mendapat nafkah.
 
v)   Cadangan pembelian Bangunan Wisma Negeri (Bangunan Marwah) di Mesir yang berjumlah RM15,407,347.00 secara ansuran dengan kadar bayaran setahun berjumlah RM764,771.30 selama 20 tahun menggunakan peruntukan zakat daripada Asnaf Fisabilillah adalah harus kerana kegunaan bangunan tersebut melibatkan kepentingan umum (masalih al-‘ammah) sebagai temapt perlindungan pelajar-pelajar dari negeri ini yang sedang berjihad menuntut ilmu di bumi Mesir dalam pelbagai jurusan di mana mereka juga termasuk dalam golongan Asnaf yang berhak menerima zakat. Pandangan ini juga selaras dengan Manual Pengurusan Agihan Zakat yang telah disahkan oleh Majlis untuk digunapakai berdasarkan peruntukan di bawah senarai bantuan bagi Asnaf Fisabilillah iaitu bantuan pembinaan masjid/surau/institusi agama.
 
vi)  Penggunaan wang zakat dari peruntukan Asnaf Fisabilillah atau lain-lain asnaf untuk membayar gaji dan emolumen kakitangan MAIM yang menjalankan urusan umat Islam seperti wakaf, faraid dan pengurusan baitulmal adalah tidak dibenarkan sebaliknya hendaklah dibayar daripada peruntukan Baitulmal. Bagi kakitangan yang menjalankan urusan wakaf, maka gaji atau upah sebagai nazir wakaf bolehlah diambil daripada keuntungan harta wakaf yang telah dijana atau dikembangkan. Adalah disyorkan supaya pihak MAIM dapat memohon geran peruntukan daripada kerajaan negeri untuk menampung bayaran emolumen kakitangan MAIM sebagaimana yang telah dilaksanakan di beberapa Majlis Agama Islam Negeri.
 
vii)Wang zakat daripada peruntukan Asnaf ar-Riqab boleh digunakan untuk mewujudkan skim bantuan kepada badan-badan kebajikan, pemulihan dan sebagainya yang mana aktivitinya menjurus kepada aktiviti pemurnian akidah atau pemulihan akhlak seperti Sekolah Harapan di Jasin. Bantuan juga boleh diberikan melalui peruntukan asnaf ini kepada individu yang hendak melepaskan diri dari belenggu kemaksiatan dan sebarang bentuk perhambaan fizikal yang mengongkong kebebasan yang bercanggah dengan hukum syarak dan lain-lain bantuan yang tersenarai di dalam Manual Pengurusan Agihan Zakat terbitan JAWHAR. Bagaimanapun, bentuk bantuan di bawah asnaf ini hendaklah berdasarkan keperluan asas sahaja dan mengikut keutamaan serta perlu dibutirkan secara terperinci untuk diteliti dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Mufti Negeri Melaka dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka.
 
viii)          Pada dasarnya adalah harus menggunakan wang zakat daripada peruntukan Asnaf al-Gharimin untuk memberi bantuan kepada orang Islam yang meminjam daripada Ah Long (ceti haram) atau mana-mana pemiutang dengan syarat orang itu berhutang kerana kemaslahatan diri sendiri yang diharuskan atau kerana kemaslahatan umum masyarakat Islam atau kerana menjadi penjamin sedangkan dia seorang yang miskin. Bagaimanapun, mesyuarat bersetuju supaya cadangan ini ditangguhkan sehingga pihak MAIM dapat menjalankan kajian lanjut dan terperinci melibatkan pelbagai aspek dan panduan yang jelas untuk dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh Jawatankuasa Fatwa supaya pelaksanaannya kelak tidak mendatangkan kerumitan atau komplikasi kepada pihak pentadbiran zakat.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/03
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Garis Panduan Amalan Pengubatan dan Perbomohan Menurut Islam

Tarikh Keputusan: 
10 Jul, 2012
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2012 yang bersidang pada 20 Sya’aban 1433H bersamaan 10 Julai 2012 telah membincangkan mengenai Garis Panduan Amalan Pengubatan Islam Dan Perbomohan Menurut Islam. Mesyuarat bersetuju dengan garis panduan yang dibentangkan. Garis panduan tersebut telah disahkan oleh Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka pada  24 Julai 2012.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/12
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Kaedah Perubatan Syarikat Jamzibar Jaya Enterprise

Tarikh Keputusan: 
5 Jul, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2011 yang bersidang pada 4 Sya’aban 1432H bersamaan 5 Julai 2011 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :
 
i. Kaedah perubatan atau rawatan yang dilakukan oleh Tuan Haji Raja Harun dan para pembantunya daripada Syarikat Jamzibar Jaya Enterprise didapati meragukan dan mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat dan akhlak Islam sepertimana berikut:
 
a) Menggunakan najis daripada darah binatang (burung merpati putih) yang disembelih tanpa mengenalpasti tahap darurat penggunaannya serta tiada perakuan mana-mana pihak yang berautoriti mengenai tahap keselamatan dan keberkesanannya sebagai ubat. Terdapat hadis daripada Abu Hurairah r.a. yang bermaksud bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallan melarang daripada ubat yang kotor (Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad);
 
b) Tujuan atau qasad menyembelih binatang tersebut di atas badan pesakit dikhuatiri mengandungi unsur syirik dan menyebabkan ia tidak halal di makan;
 
c) Mendedahkan aurat pesakit di tempat awam;
 
d) Berlaku sentuhan tapak berlapik antara pesakit dan perawat berlainan jantina yang bukan mahram semasa rawatan; dan
 
e) Menggunakan bacaan-bacaan yang tidak dikenalpasti.
 
ii. Justeru itu, pengamal rawatan tersebut hendaklah ditegah daripada menjalankan rawatan sepertimana yang dinyatakan di para (i) dan lain-lain kaedah yang bercanggah dengan hukum syarak dan perlu dinasihati supaya mematuhi Garis Panduan Perbomohan Menurut Islam yang dikeluarkan oleh JAKIM jika ingin meneruskan aktiviti rawatannya.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB/351/670/01

Garis Panduan Penggunaan Wang Masjid Dan Surau

Tarikh Keputusan: 
5 May, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2011 yang bersidang pada 4 Sya’aban 1432H bersamaan 5 Julai 2011 sebulat suara bersetuju dengan Garis Panduan Penggunaan Wang Masjid dan Surau seperti berikut :
 
1. Takrif Wang Masjid/Surau
 
Wang masjid/surau dalam garis panduan ini merujuk kepada dana masjid/surau yang terkumpul hasil dari pelbagai sumber seperti derma individu atau organisasi kedalam akaun bank atas nama masjid/surau, atau derma yang dimasukkan ke dalam tabung yang disediakan di masjid/surau, tabung jumaat, wakaf tunai, pungutan derma sempena hari raya, tabung bergerak, sumbangan kerajaan, hasil sewaan dan sebagainya yang dimasukkan kedalam akaun masjid/surau.
 
2. Sumber Wang Masjid/Surau
 
Secara umumnya, pendapatan wang masjid/surau yang terkumpul diperolehi daripada sumber-sumber seperti berikut:
 
i) Wakaf tunai iaitu wakaf orang ramai dalam bentuk cek atau wang tunai yang dimasukkan ke dalam akaun bank atau tabung wakaf masjid/surau atau diserahkan kepada pihak masjid/surau yang diamanahkan atau pembelian tapak masjid/surau dalam bentuk kaki persegi oleh pewakaf. Dana wakaf tunai yang dikumpul kemudiannya ditukar kepada harta kekal yang akan dimanfaatkan untuk kebajikan dan kepentingan masjid/surau berkenaan seperti pembelian tapak masjid/surau, pembinaan, penyelenggaraan, membaikpulih, pembesaran dan sebagainya yang bersangkutan dengan keperluan masjid/surau secara langsung.
 
ii) Derma khairat atau kebajikan iaitu derma orang ramai dalam bentuk cek atau tunai ke dalam akaun bank masjid/surau atau tabung yang disediakan oleh pihak masjid/surau di mana kegunaannya adalah umum meliputi pelbagai aktiviti pengimarahan masjid/surau seperti mengadakan jamuan majlis khatam Al-Qur’an, majlis meraikan jemaah kariah pergi dan balik haji, bayaran penceramah, guru agama, pengurusan dan pentadbiran masjid/surau dan sebagainya.
 
iii) Derma aktiviti khusus iaitu derma orang ramai dalam bentuk cek atau tunai ke dalam akaun bank atau tabung masjid/surau yang diwujudkan secara khusus untuk membiayai aktiviti tertentu dan dimaklumkan kepada orang ramai mengenainya seperti pungutan derma untuk majlis sambutan isra’ mi’raj, sambutan Maulidurrasul, Ihya’ Ramadhan dan sebagainya di mana wang yang terkumpul hendaklah dibelanjakan kepada aktiviti yang ditentukan itu sahaja.
 
iv) Sumbangan kerajaan iaitu sumbangan kewangan oleh pihak kerajaan yang dimasukkan ke dalam akaun masjid/surau tertentu.
 
v) Sumber-sumber lain iaitu wang masjid/surau yang terkumpul hasil daripada aktiviti jualan, kutipan sewa, keuntungan pelaburan dan sebagainya yang diusahakan oleh pihak masjid/surau.
 
3) Penggunaan Wang Masjid/Surau
 
i. Penggunaan wang wakaf tunai yang dipungut khusus untuk pembangunan masjid.
 
Wakaf tunai yang dipungut khusus untuk pembangunan masjid wajiblah dibelanjakan pada pembangunan fizikal masjid yang berkenaan seperti pembelian tapak masjid, membina,membaikpulih, mengubahsuai, membesarkan, membeli peralatan, perkakasan, infrastruktur dan kemudahan fizikal yang bersangkutan dengan kepentingan masjid berkenaan sama ada pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang.
 
ii. Penggunaan wang atau aset yang diwakafkan untuk masjid/surau tertentu.
 
Wang atau aset yang diwakafkan untuk masjid/surau yang tertentu, maka wajiblah dibelanjakan atau digunakan untuk manfaat dan maslahat masjid/surau yang ditentukan itu tidaklah boleh dibelanjakan, dipindahkan atau digunakan kepada masjid/surau lain sebagai menghormati niat pewakaf berkenaan.
 
iii. Penggunaan wang derma khairat orang ramai untuk kemaslahatan jemaah masjid/surau.
 
Wang yang didermakan oleh orang ramai sebagai khairat/kebajikan kepada sesebuah masjid/surau bolehlah dibelanjakan untuk aktiviti-aktiviti yang mendatangkan kemaslahatan ahli jemaah masjid/surau berkenaan contohnya seperti bayaran saguhati pensyarah dan guru yang mengajar di masjid/surau itu, mengadakan jamuan, majlis berbuka puasa untuk ahli jemaah masjid, surau dan sebagainya.
 
iv. Penggunaan wang derma yang dipungut khusus bagi menjalankan aktiviti/majlis tertentu.
 
Wang yang didermakan oleh orang ramai bagi menjalankan aktiviti tertentu seperti Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil, Majlis Doa Selamat Pergi/Balik Haji, Majlis Sambutan Hari Kebesaran Islam dan sebagainya wajiblah dibelanjakan kepada aktiviti yang dikhususkan itu sahaja.
 
v. Pengurusan baki atau lebihan wang derma masjid/surau yang dipungut khas bagi menjalankan aktiviti/majlis tertentu.
 
Baki atau lebihan wang daripada pungutan derma khas yang dibuat bagi menjalankan aktiviti/majlis tertentu bolehlah disimpan dan dianjakkan derma tersebut kepada majlis yang serupa di masa akan datang. Jika hendak dibelanjakan baki atau lebihan derma tersebut kepada aktiviti/majlis yang lain, wajiblah dihebahkan kepada orang-orang yang berderma untuk mendapatkan persetujuan dan keizinan terlebih dahulu.
 
vi. Penggunaan wang derma masjid/surau yang diperolehi atau dipungut daripada penderma yang tidak diketahui niat atau tujuannya dengan jelas.
 
Jika tidak diketahui niat dan tujuan orang yang berderma itu dengan jelas, maka hendaklah dilihat dari segi adat kebiasaan (‘uruf’) sesebuah masjid/surau dalam membelanjakan wang derma itu.
 
vii. Penggunaan wang masjid/surau sebgai modal pelaburan untuk menjanakan pendapatan
Harus menggunakan dana masjid/surau sebgai modal pelaburan dan perniagaan bagi tujuan menjana pendapatan tetapi hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat sepertimana berikut:
 
a) Pihak Jawatankuasa masjid/surau berkenaan dapat memberi jaminan bertulis wang masjid/surau yang dilaburkan atau diperniagakan hendaklah dikembalikan semula kepada akaun masjid/surau berkenaan untuk dibelanjakan kepada kemaslahatan masjid/surau setelah ditolak kos pengurusan yang munasabah;
 
b) Ada jaminan bertulis bahawa pihak Jawatankuasa masjid/surau berkenaan bersedia untuk membayar balik kesemua jumlah wang masjid/surau yang dilaburkan atau diperniagakan itu kepada akaun masjid/surau jika berlaku kerugian dalam pelaburan atau perniagaaan;
 
c) Ada jaminan bertulis bahawa wang masjid/surau yang dijadikan modal pelaburan itu boleh dicairkan pada bila-bila masa apabila ada keperluan mendesak;
 
d) Pelaburan atau perniagaan tersebut hendaklah dilakukan dengan teratur dan ianya mestilah berlandaskan syariat;
 
e) Hendaklah dibuat kajian terperinci berkenaan dengan satu-satu pelaburan atau perniagaan yang hendak diusahakan menggunakan wang masjid/surau dan perlu dipastikan ianya terjamis selamat;
 
f) Pelaburan atau perniagaan tersebut hendaklah dikendalikan oleh satu badan ataupun jawatankuasa khas yang terdiri daripada mereka yang berpengalaman dalam bidang pelaburan dan bersifat amanah; dan
 
g) Hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis atau kelulusan daripada pihak berkuasa agama negeri Melaka terlebih dahulu.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/08

Kepercayaan dan Amalan Khurafat Serta Penggunaan Azimat Menurut Perspektif Islam **

Tarikh Keputusan: 
5 Jul, 2011
Keputusan: 
(a) Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta;
 
(b) Azimat atau tangkal ialah suatu objek yang ditulis dengan ayat-ayat atau huruf-huruf tertentu atau objek tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja;
 
(c) Islam sangat menitikberatkan soal-soal akidah, syariah dan akhlak. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti al-Quran, al-Hadith, Ijma’ dan Qiyas menurut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak oleh Islam;
 
(d) Amalan memuja dan memohon pertolongan dari objek yang dipuja seperti yang selalu dilakukan oleh sesetengah bomoh dan dukun atau individu tertentu adalah syirik dan menyesatkan. Mana-mana orang yang bersahabat dan menggunakan jin, tukang sihir dan tukang tenung adalah tergolong di dalam golongan orang yang jahil dan menzalimi diri sendiri;
 
(e) Haram menggunakan azimat atau tangkal yang mengandungi rajah-rajah atau tulisan-tulisan yang tidak difahami seperti objek-objek tertentu dan bercampur aduk dengan ayat al-Quran, atau berdasarkan kepada sihir, atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis, atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor dan menganggapkan tangkal mempunyai kuasa;
 
(f) Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin, penimbul, penyeri, pemanis, mempercepatkan jodoh, pelaris, penunduk musuh, penunduk kata, pemerdu suara, pembungkam, penarik rezeki, penjaga diri, penguat tenaga batin dan sebagainya yang dicampuradukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam;
 
(g) Jampi adalah haram sekiranya ia mengandungi perkataan yang tidak difahami maknanya atau yang berdasarkan sihir atau memuja hantu syaitan dan jin iblis atau mengiktikadkan bahawa jampi itu yang memberi kesan sehingga si pesakit menjadi sembuh;
 
(h) Mana-mana orang Islam yang terlibat dengan perkara syirik atau khurafat, menggunakan azimat atau tangkal atau mengamalkan jampi serapah yang bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak Islam wajib segera bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Ta’ala.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Jan, 2012
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/13; PUNM. 700-02/30 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Membayar Zakat Fitrah Melalui Khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS)

Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 2011
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2011 yang bersidang pada 22 Rabiulawwal 1432H bersamaan 25 Februari 2011M sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :
 
 1. Pihak Maxis hanya diiktiraf sebagai agen dan bukannya amil untuk memungut kutipan zakat fitrah kerana menggunakan perkhidmatan SMS.
   
 2. Bayaran upah hendaklah diambil dari PZM dan bukan dari pembayar fitrah yang menggunakan perkhidmatan SMS.
   
 3. Memandangkan semakin banyak syarikat telekomunikasi terdapat di Malaysia dan kemungkinan memohon untuk memberi perkhidmatan seperti ini maka mesyuarat bersetuju untuk mewartakan fatwa ini secara umum.
   
 4. Sighah fatwa yang dipersetujui adalah seperti berikut :
"Pembayaran zakat fitrah melalui khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) adalah harus dengan syarat pihak yang menyediakan perkhidmatan tersebut hendaklah dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka (Majlis) sebagai agen yang hanya akan membuat pungutan zakat fitrah melalui kaedah SMS di Negeri Melaka bagi suatu tempoh yang dibenarkan oleh  Majlis Agama Islam Melaka".
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Sep, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/04; PUNM. 700-02/37 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Penetapan Semula Kadar 'Uruf Pemakaian Emas di Negeri Melaka Dan Kaedah Pengiraan Zakat Ke Atasnya

Tarikh Keputusan: 
27 Apr, 2010
Keputusan: 
 
 1. Menetapkan bahawa kadar ‘uruf pemakaian emas perhiasan oleh wanita Islam di negeri Melaka ialah sebanyak 200 gram;
   
 2. Kadar pengiraan zakat emas perhiasan bagi negeri Melaka ialah 2.5 peratus daripada nilai emas yang melebihi kadar ‘uruf pemakaian emas yang ditetapkan seperti formula berikut :

  2.5% x (nilai emas – kadar ‘uruf) = zakat emas
   

 3. Meminda keputusan fatwa terdahulu dengan keputusan ini dan menyiarkannya dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka.
 
 
 

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jan, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/09;PUNM. 700-02/40
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Hukum Melukis, Melakar Atau Mengukir Gambar Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Ahli Keluarga Dan Pada Sahabat Baginda

Tarikh Keputusan: 
19 Nov, 2009
Keputusan: 

 

 1. Perbuatan melukis, melakar, mengukir, mengilustrasi atau memvisualisasikan gambar para malaikat, Nabi-Nabi terdahulu, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam dan ahli keluarga serta para Sahabat Baginda Sallallahu ‘alaihi wasallam yang utama atau melakonkan watak-watak mereka dalam apa juga bentuk adalah haram; dan
   
 2. Orang Islam adalah dilarang mencetak, menjual, mengedar, membeli atau memiliki perkara-perkara yang tersebut dalam perenggan (a) dalam apa jua bentuk.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jan, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/08; PUNM. 700-02/40
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Syndicate content