Melaka

Kajian Semula Isu Arah Kiblat Dan Cadangan Mengubah Kedudukan Saf Masjid Tedong Yang Terpesong Kepada Arah Kiblat Sebenar

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Isu Arah Kiblat Dan Cadangan Mengubah Kedudukan Saf Masjid Tedong Yang Terpesong Kepada Arah Kiblat Sebenar. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Isu penentuan arah kiblat bagi masjid/surau dan penduduk yang berada jauh dari Makkah merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para Ulama. Ada yang berpendapat mesti menghadap ‘ain Kaabah secara dzan dan ada yang berpendapat cukup sekadar menghadap jihah Ka’abah. Bagi negeri Melaka, Jawatankuasa Fatwa berpendirian bahawa mana-mana masjid/surau yang telah dibina dan didapati terpesong dari arah kiblat sebenar berdasarkan ‘ain Kaabah suara azan adalah dimaafkan selagimana menghadap jihah Kaabah berdasarkan pendapat jumhur ulama dan beberapa qawl dalam Mazhab Syafi’ie. Bagaimanapun, pihak masjid/surau berkenaan dibenarkan untuk mengubah kedudukan saf/sejadah/karpet kepada arah kiblat sebenar berdasarkan kaedah secara dzan tanpa mengubah orientasi dan struktur bangunannya.
   
 2. Arah kiblat Masjid Tedong yang disemak menggunakan peralatan teknikal dan didapati terpesong sebanyak 12 darjah hendaklah disemak sekali lagi berdasarkan kaedah pengukuran bayang matahari berada tepat di atas Ka’abah semasa peristiwa istiwa a’zam pada 28 Mei atau 16 Julai. Integrasi kedua-dua kaedah tradisional dan moden ini diharap dapat memberi keputusan ijtihad yang lebih jitu dalam mengesahkan kedudukan sebenar ‘ain kiblat secara dzan bagi sesebuah masjid/surau yang disyaki terpesong.
   
 3. Sekiranya pesongan tersebut dapat disahkan melalui kaedah berkenaan maka pihak masjid dibenarkan mengubah kedudukan saf/sejadah/karpet masjid kepada arah kiblat sebenar tanpa mengubah orientasi dan struktur bangunannya.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/08

Fatwa Mengenai Amalan Dan Kepercayaan Khurafat Di Pulau Besar Melaka

Tarikh Keputusan: 
9 Jul, 2014
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2014 yang bersidang pada 11 Ramadan 1435H bersamaan 09 Julai 2014M telah meneliti dan membincangkan mengenai Fatwa Mengenai Amalan Dan Kepercayaan Khurafat Di Pulau Besar Melaka. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli jawatankuasa, mesyuarat memutuskan seperti berikut :
 1. Bersetuju dengan cadangan draf sighah fatwa mengenai amalan dan kepercayaan khurafat di Pulau Besar Melaka seperti berikut :
 1. Amalan dan perbuatan khurafat yang dilakukan di Pulau Besar Melaka adalah bertentangan dengan Hukum Syarak dan boleh membawa kepada syirik. Antara amalan dan perbuatan  khurafat yang dilakukan di Pulau Besar Melaka adalah :-
 1. memohon hajat di sisi kubur atau objek-objek  tertentu atau tempat-tempat tertentu yang didakwa sebagai  keramat atau dikaitkan dengan sesuatu manfaat atau mudharat di sekitar Pulau Besar Melaka;
 1. memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek yang didakwa sebagai kubur Sultan Al-Arifin Syeikh Ismail, kubur Tujuh Beradik, kubur Syarifah Rodziah, kubur Syeikh Yusuf, kubur Tok Janggut, kubur Nenek Kebayan, Tempayan Pecah, Batu Belah, Gua Yunus, perigi Nenek Kebayan, tasik bunian, tasik biawak dan pokok disula atau memuja apa jua objek yang terdapat di Pulau Besar Melaka;
 1. melakukan upacara berdoa bagi pihak orang bukan Islam untuk memohon agar ditunaikan hajat mereka;
 1. mandi di tempat yang didakwa sebagai Perigi Nenek Kebayan dan Tempayan Pecah atau menjadikan batu-batu atau objek yang diambil daripada perigi tersebut sebagai tangkal atau azimat, membakar colok di sekitar kawasan yang didakwa sebagai kubur dan pokok-pokok dengan mempercayai ia boleh memberi manfaat atau menolak mudharat;
 1. menjamu orang ramai dengan daging atau binatang sembelihan yang dinazar oleh orang Islam dan bukan Islam di Pulau Besar Melaka kerana mengandungi syubhah pada niat dan tujuan yang dikaitkan dengan sesuatu manfaat atau mudharat;
 1. mengadakan upacara menaik dan menurunkan bendera diiringi dengan bacaan tahlil atau zikir-zikir tertentu, berjalan kaki tanpa kasut atau selipar menuju ke gua atau perigi dan perbuatan menyapu atau menjirus cairan cendana berwarna kuning pada batu nisan dan kubur Sheikh Ismail; dan
 1. amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan lain yang boleh disifatkan sebagai amalan atau perbuatan khurafat di Pulau Besar Melaka.
 1. Oleh itu, mana-mana orang Islam adalah dilarang melakukan apa jua amalan atau perbuatan khurafat atau apa-apa jua upacara yang bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islam di Pulau Besar Melaka.
 1. Mana-mana orang Islam yang melakukan amalan dan perbuatan khurafat atau sebarang amalan dan perbuatan yang boleh disifatkan sebagai khurafat di Pulau Besar Melaka adalah melakukan suatu kesalahan kerana melanggar Hukum Syarak dan boleh diambil tindakan menurut undang-undang serta wajib bertaubat dengan meninggalkannya dan memohon keampunan kepada Allah Ta’ala
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan

Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik.

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2014
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 4/2013 yang bersidang pada 26 Rabiul Akhir 1435H / 26 Februari 2014M telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:
 1. Hukum pembayaran zakat menggunakan mana-mana kad kredit yang berlandaskan syariah berasaskan konsep Bai’ ‘Inah, Wadi’ah, Tawarruq, Ujrah atau Qardh atau kombinasi mana-mana konsep tersebut adalah harus; dan
 1. Apa jua kos yang terlibat dalam urusan tersebut termasuk pembangunan sisitem, penyediaan perkhidmatan, penyelenggaraan, caj transakasi dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh Pusat Zakat Melaka dan bukan pihak pembayar zakat.
 1. Bersetuju keputusan ini diwartakan sebagai fatwa.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan

Pembayaran Zakat Fitrah Melalui SMS Bersama Syarikat DIGI

Tarikh Keputusan: 
26 Jun, 2014
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2013 yang bersidang pada 17 Sya’ban 1434H bersamaan 26 Jun 2013 telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Fitrah Melalui SMS Bersama Syarikat DIGI. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
Pembayaran zakat fitrah melalui khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang ditawarkan oleh Syarikat Digi Telecommunications adalah harus dengan syarat syarikat tersebut hendaklah dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka (Majlis) sebagai agen yang hanya akan membuat pungutan zakat fitrah melalui kaedah SMS di Negeri Melaka bagi suatu tempoh yang dibenarkan oleh pihak Majlis Agama Islam Melaka.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Solat Juma’at Pelajar Tahfiz Di Surau Pulau Besar Melaka

Tarikh Keputusan: 
23 Apr, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 2/2013 yang bersidang pada 12 Jamadil Akhir 1434H bersamaan 23 April 2013 telah membincangkan mengenai Solat Juma’at Pelajar Tahfiz Di Surau Pulau Besar Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Membenarkan solat jumaat diadakan di Surau Pulau Besar Melaka untuk kemaslahatan pelajar tahfiz di pulau terbabit dan masyarakat di sekitarnya. Kebenaran tersebut diberikan berasaskan kepada faktor-faktor berikut :
 
 1. Wujud kesulitan (masyaqqah) kepada pelajar, pekerja, masyarakat sekitar dan pengunjung Pulau Besar untuk menunaikan solat Juma’at di masjid yang terletak di tanah besar kerana melibatkan aspek keselamatan, kos, masa, keadaan cuaca dan pasang surut air.
 
 1. Bilangan lelaki Islam termasuk pelajar tahfiz berkenaan di Pulau Besar melebihi 40 orang.
 
 1. Menghidupkan syiar Islam di pulau tersebut dan menunaikan tuntutan agama supaya kaum lelaki Muslim berkumpul pada hari Jumaat setiap minggu untuk mendengar nasihat dan peringatan-peringatan agama yang disampaikan melalui khutbah.
 
 1. Sebagai pendekatan dakwah dan usaha membanteras amalan khurafat yang sering berlaku di pulau tersebut melalui perhimpunan mingguan dan bacaan khutbah kepada jemaah yang hadir untuk memberi peringatan dan kesedaran.
 
 1. Solat jumaat hendaklah didirikan berterusan pada setiap hari jumaat di surau tersebut meskipun jumlah jemaah kurang daripada 40 orang dengan bertaqlid kepada qawl dha’if (qawl qadim bagi Imam Syafi’yy) iaitu sembahyang Jumaat adalah sah meskipun kurang daripada 40 orang, namun begitu sunat diiringi dengan sembahyang Zuhur.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day (Hari Kekasih)

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Amalan merayakan atau meraikan Valentine’s Day (Hari Kekasih) tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat sama ada dari segi aqidah, syariah dan akhlak Islamiah adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam;
 
 1. Oleh itu umah Islam adalah DILARANG daripada melibatkan diri di dalam meraikan hari tersebut.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Fatwa Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Fatwa Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam. Mesyuarat bersetuju sebulat suara untuk mewartakan Fatwa Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam berdasarkan sighah yang dikemukakan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia bertarikh 21 November 1984 adalah sepertimana berikut:
 
 1. Jika ada tuduhan atau anggapan oleh ahli atau penyokong PAS atau oleh sesiapa jua bahawa ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam sebagai kafir atau sebaliknya iaitu ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam menuduh pemimpin atau ahli-ahli PAS kafir adalah tidak benar sama sekali dan sia-sia. Oleh yang demikian ahli-ahli UMNO atau sesiapa jua yang mengucap Dua Kalimah Syahadah adalah tetap orang Islam selagi tidak dihukum murtad oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia; dan
 
 1. Sesiapa yang membuat tuduhan atau anggapan bahawa ahli-ahli Umno, pemimpin atau pegawai Kerajaan atau sesiapa juga yang beragama Islam sebagai kafir, maka perbuatan itu adalah haram dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Perbuatan itu hendaklah diberhentikan dengan serta merta.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Mengubah Kedudukan Saf Masjid Tedong Yang Terpesong Kepada Arah Kiblat Sebenar

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Mengubah Kedudukan Saf Masjid Tedong Yang Terpesong Kepada Arah Kiblat Sebenar.  Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Isu penentuan arah kiblat bagi masjid/surau dan penduduk yang berada jauh dari Makkah merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para Ulama. Ada yang berpendapat mesti menghadap ‘ain Kaabah secara dzan dan ada yang berpendapat cukup sekadar menghadap jihah Ka’abah. Bagi negeri Melaka, Jawatankuasa Fatwa berpendirian bahawa mana-mana masjid/surau yang telah dibina dan didapati terpesong dari arah kiblat sebenar berdasarkan ‘ain Kaabah suara azan adalah dimaafkan selagimana menghadap jihah Kaabah berdasarkan pendapat jumhur ulama dan beberapa qawl dalam Mazhab Syafi’ie. Bagaimanapun, pihak masjid/surau berkenaan dibenarkan untuk mengubah kedudukan saf/sejadah/karpet kepada arah kiblat sebenar berdasarkan kaedah secara dzan tanpa mengubah orientasi dan struktur bangunannya.
 
 1. Arah kiblat Masjid Tedong yang disemak menggunakan peralatan teknikal dan didapati terpesong sebanyak 12 darjah hendaklah disemak sekali lagi berdasarkan kaedah pengukuran bayang matahari berada tepat di atas Ka’abah semasa peristiwa istiwa a’zam pada 28 Mei atau 16 Julai. Integrasi kedua-dua kaedah tradisional dan moden ini diharap dapat memberi keputusan ijtihad yang lebih jitu dalam mengesahkan kedudukan sebenar ‘ain kiblat secara dzan bagi sesebuah masjid/surau yang disyaki terpesong.
 
 1. Sekiranya pesongan tersebut dapat disahkan melalui kaedah berkenaan maka pihak masjid dibenarkan mengubah kedudukan saf/sejadah/karpet masjid kepada arah kiblat sebenar tanpa mengubah orientasi dan struktur bangunannya.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

Tarikh Keputusan: 
4 Dec, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 5/2012 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Fatwa Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerimapakai dan memperakukan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke-99 mengenai Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam ke Baitulmal untuk diwartakan sebagai Fatwa sighah seperti berikut :
 
 1. Keharusan mengenakan gharamah ke atas penerima biaya yang mungkir adalah berasaskan hadis Rasulullah SAW yang menyifatkan kelewatan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan sebagai satu kezaliman dan boleh memudaratkan institusi kewangan Islam.
 
 1. Gharamah yang dihasilkan dalam institusi kewangan Islam perlu disalurkan kepada institusi yang berkait secara khusus dengan umat Islam supaya ianya tidak disalahgunakan.
 
 
 1. Sehubungan itu, selaras dengan kedudukan dan fungsi Baitulmal sebagai institusi tertinggi dalam menguruskan wang dan harta umat Islam, maka hasil gharamah Institusi Kewangan Islam hendaklah disalurkan ke Baitulmal bagi memastikan penggunaan harta tersebut menepati maslahah ‘ammah umat Islam.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Garis Panduan Amalan Pengubatan Islam Dan Perbomohan Menurut Islam

Tarikh Keputusan: 
10 Jul, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2012 yang bersidang pada 20 Sya’aban 1433H bersamaan 10 Julai 2012 telah membincangkan mengenai Garis Panduan Amalan Pengubatan Islam Dan Perbomohan Menurut Islam. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
Bersetuju meluluskan draf Garis Panduan Amalan Pengubatan Islam Dan Perbomohan Menurut Islam dengan beberapa pindaan dan seterusnya diangkat kepada Mesyuarat Majlis untuk pengesahan sebelum diedarkan kepada orang ramai sebagai panduan dan rujukan. Garis panduan boleh dimuaturun melalui laman web ini iaitu

http://www.al-azim.com/jmm/pdf/Pengubatan_Islam_Perbomohan_Melaka.pdf

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Solat Jumaat Bagi Pekerja Petronas Gas Berhad Di Tapak Binaan Pesisir Pantai Tanjung Kling, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Feb, 2015
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiulakhir 1433H  bersamaan 13 Mac 2012M telah membincangkan mengenai Solat Jumaat Bagi Pekerja Petronas Gas Berhad Di Tapak Binaan Pesisir Pantai Tanjung Kling, Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Solat Jumaat hanya diwajibkan ke atas mereka yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bermastautin iaitu tinggal menetap di sesuatu tempat dan mendengar seruan azan daripada masjid yang berhampiran. Oleh sebab para pekerja lelaki Islam yang bekerja di pelantar binaan berkenaan bukan merupakan pemastautin tetap dan berada jauh dari daratan sehingga tidak kedengaran laungan azan dari masjid berhampiran, maka kewajipan Jumaat ke atas mereka telah gugur.
 2. Walau bagaimanapun, oleh kerana terdapat pengangkutan laut yang boleh membawa pekerja ke daratan untuk bersolat Jumaat di masjid, maka pihak pengurusan Petronas Gas Sdn. bhd. bertanggungjawab mengatur jadual giliran kepada pekerja terbabit untuk menunaikan solat Jumaat di masjid berhampiran sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga minggu bagi setiap pekerja lelaki Islam supaya hati mereka tidak lalai daripada menghayati syiar Jumaat dan mendengar khutbah.
 3. Bagi pekerja yang tidak dapat berjumaat, pihak pengurusan projek perlu menyediakan alternatif untuk mengadakan solat Zohor secara berjemaah di pelantar binaan tersebut membabitkan semua pekerja Islam dan diadakan sesi tazkirah mengenai intipati tajuk khutbah Jumaat minggu berkenaan sebagai menghayati syiar dan kebesaran hari Jumaat.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembinaan Masjid Baru Untuk Anak Kariah Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka

Tarikh Keputusan: 
5 Feb, 2015
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2012 yang bersidang pada 19 Zulkaedah 1433H bersamaan 5 Oktober 2012M telah membincangkan mengenai Pembinaan Masjid Baru Untuk Anak Kariah Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 1. Bersetuju dengan cadangan pembinaan masjid baru Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka di atas Lot 1488, 1489, 1492, 1493, 1496, 1497, 1501 dan 1502 Mukim Sungai Baru Ulu bagi menggantikan masjid sedia ada iaitu Masjid Al-Mujib kerana keperluan dan hajat disebabkan masjid sedia ada yang telah uzur.
 2. Bagaimanapun, cadangan pembinaan tersebut hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada MAIM terlebih dahulu.
 3. Tapak yang dicadangkan hendaklah dijadikan wakaf yang berkekalan menurut peruntukan Seksyen 85 dan 86 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.
 4. Masjid sedia ada (Al-Mujib) hendaklah dikekalkan dan tidak dirobohkan walaupun masjid baru telah siap dibina dan digunakan kelak. Bagaimanapun, solat Jumaat tidak lagi dibenarkan di dalamnya setelah masjid baru mula digunakan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Hari Kekasih)

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Hukum Orang islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Hari kekasih). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)      Amalan merayakan atau meraikan Valentine’s Day (Hari Kekasih) tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat sama ada dari segi aqidah, syariah dan akhlak Islamiah adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam;
 
(ii)      Oleh itu umat Islam adalah DILARANG daripada melibatkan diri di dalam meraikan hari tersebut. 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/06; PUNM. 700-02/37 Jilid 3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 5/2012 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(a)     Keharusan mengenakan gharamah ke atas penerima biaya yang mungkir adalah berasaskan hadis Rasulullah Salallahualaihi wasallam yang menyifatkan kelewatan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan sebagai satu kezaliman dan boleh memudaratkan institusi kewangan Islam.
 
(b)     Gharamah yang dihasilkan dalam institusi kewangan Islam perlu disalurkan kepada institusi yang berkait secara khusus dengan umat Islam supaya ianya tidak disalahgunakan.
 
(c)     Sehubungan itu, selaras dengan kedudukan dan fungsi Baitulmal sebagai institusi tertinggi dalam menguruskan wang dan harta umat Islam, maka hasil gharamah Institusi Kewangan Islam hendaklah disalurkan ke Baitulmal bagi memastikan penggunaan harta tersebut menepati maslahah ‘ammah umat Islam.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB(S)/351/255/03/05;PUNM. 700-02/37 Jld.3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Ajaran Panji Langit

Tarikh Keputusan: 
4 Dec, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2013 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Pengharaman Ajaran Panjilangit. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)       Amalan, fahaman dan ajaran Panjilangit yang dibawa oleh Mohd Jaffar bin Robani (Nombor Kad Pengenalan 670630-01-5657) dan pengikutnya didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah dan syariah.
 
(ii)      Antara ciri-ciri penyelewengan fahaman dan ajaran yang dibawa oleh Mohd Jaffar bin Robani adalah membuat dakwaan seperti berikut:
 
(a)     mengakui dirinya benar-benar sempurna;
 
(b)     meminta pengikut agar beriman dengan dirinya;
 
(c)     dirinya sebagai pengantara Malaikat Jibrail;
 
(d)     dirinya boleh mentafsir dosa orang yang datang berubat;
 
(e)     dirinya diutuskan untuk membunuh Dajjal;
 
(f)     dirinya sebagai pemegang takdir pembinasa Dajjal;
 
(g)     dirinya itu adalah peringatan terakhir untuk alami ini; dan
 
(h)     kiamat akan berlaku pada 21 Disember 2012.
 
(ii)      Setiap orang Islam adalah dilarang untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan atau menyebarkan ajaran dan fahaman tersebut dalam apa-apa jua bentuk dan cara.
 
(iv)      Orang Islam di mana-mana jua berada, yang telah mengamalkan ajaran dan fahaman Panjilangit hendaklah segera bertaubat dan meninggalkan ajaran tersebut serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/14; PUNM. 700-02/37 Jilid 3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 3/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam.  Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)      Jika ada tuduhan atau anggapan oleh ahli atau penyokong PAS atau oleh sesiapa jua bahawa ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam sebagai kafir atau sebaliknya iaitu ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam menuduh pemimpin atau ahli-ahli PAS kafir adalah tidak benar sama sekali dan sia-sia. Oleh yang demikian ahli-ahli UMNO atau sesiapa jua yang mengucap Dua Kalimah Syahadah adalah tetap orang Islam selagi tidak dihukum murtad oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia; dan
 
(ii)      Sesiapa yang membuat tuduhan atau anggapan bahawa ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan atau sesiapa juga yang beragama Islam sebagai kafir, maka perbuatan itu adalah haram dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Perbuatan itu hendaklah diberhentikan dengan serta-merta. 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/15; PUNM. 700-02/37 Jilid 2]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Tafsiran Fajar Sadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh Menurut Syarak

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 3/2012 yang bersidang pada 19 Zulkaedah 1433H bersamaan 5 Oktober 2012 telah membincangkan mengenai Tafsiran Fajar Sadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh Menurut Syarak. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
i. Ciri-ciri fajar menurut fiqh terbahagi kepada dua iaitu fajar kazib dan fajar sadiq. Fajar kazib dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri berikut :
 
a) Ia merupakan bayangan cahaya yang muncul di ufuk timur;
 
b) Memancar dari bawah mengarah ke atas di tengah-tengah langit;
 
c) Cahayanya muncul seketika, kemudian ia menjadi gelap;
 
d) Cahayanya terpisah dari ufuk iaitu terdapat kegelapan antaranya dan ufuk;
 
e) Pada kedua-dua sisinya (kiri dan kanan) adalah gelap dan warna cahayanya adalah putih yang bercampur dengan hitam seumpama ekor serigala;
 
f) Cahayanya tidak begitu terang dan belum memancarkan rona kemerah-merahan dan cahayanya kelihatan berjurai-jurai.
 
ii. Ciri-ciri fajar sadiq ialah seperti berikut :
 
a) Ia merupakan cahaya yang muncul sesudah fajar kazib;
 
b) Cahayanya putih dan menyerlah serta kelihatan mendatar mengikut garis lintang ufuk timur dan perlahan-lahan menyebar naik ke langit;
 
c) Tidak terdapat kegelapan antara cahaya tersebut dan ufuk;
 
d) Cahayanya tidak menggelap bahkan sentiasa bertambah cerah dan ia berakhir setelah matahari muncul perlahan-lahan di ufuk timur
 
Ulama bersepakat bahawa fajar inilah yang terpakai padanya dalam penetapan hukum syarak bagi permulaan masuknya waktu Subuh dan puasa.
 
iii. Lafaz al-fajr dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 menurut para Ulama Tafsir adalah merujuk kepada fajar sadiq.
 
iv. Tahap kejelasan cahaya fajar sadiq yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah apabila cahaya fajar yang pertama sekali muncul dalam keadaan mendatar mengikut garis lintang ufuk timur menjadi terang dan jelas yang dapat diumpamakan seperti perbezaan benang putih (cahaya fajar) daripada benang hitam (kegelapan malam).
 
v. Justeru itu, berdasarkan gambar-gambar cahaya fajar sadiq yang dirakamkan oleh pemohon semasa berada di dalam pesawat pada aras ketinggian 39,000 kaki daripada bumi, maka keadaan fajar sadiq yang boleh dianggap menepati tafsiran tersebut ialah ketika matahari berada pada kedudukan antara 16 hingga 18 darjah di bawah ufuk.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/08

Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non Bumi)

Tarikh Keputusan: 
13 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1433H bersamaan 13 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non Bumi). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :  
 1. Baitulmal berperanan sebagai tempat khusus untuk menyimpan harta atau khazanah umat Islam. Baitulmal ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri-negeri selaras dengan Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan urusan agama di bawah senarai negeri. Secara undang-undangnya, Baitulmal yang ada pada hari ini adalah perbendaharaan keagamaan khusus untuk orang Islam sahaja. Ini selaras dengan Akta Kewangan Negara 1957, Seksyen 61 menetapkan bahawa harta awam tidaklah termasuk harta zakat fitrah. Baitulmal atau hasil kebajikan umat Islam.  
 2. Justeru itu, Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) melalui Bahagian Wakaf dan Sumber Am hanya bertindak sebagai pengurus Baitulmal yang merupakan perbendaharaan umat Islam di negeri ini selaras dengan peruntukan subseksyen 69 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002. Oleh kerana aset yang dimiliki oleh Baitulmal itu adalah untuk kepentingan umat Islam, maka dari segi awlawiyyat (keutamaan) penjualan tanah tersebut hendaklah ditawarkan kepada umat Islam negeri ini walaupun dengan menurunkan harganya supaya dapat mendatangkan maslahah kepada mereka.  
 3. Tindakan membuka jualan lot-lot tanah milik Baitulmal yang hakikatnya merupakan aset umat Islam di negeri ini boleh menimbulkan polemik dan menyentuh sensitiviti umat Islam. Di samping itu, penjualan tanah tersebut kepada orang bukan Islam boleh mendatangkan mafsadah (risiko) berbanding maslahah kerana menyebabkan pemilikan harta umat Islam semakin berkurangan dan terhakis sedangkan pemilikan hartanah orang bukan Islam meningkat. Apabila berlaku pertembungan antara mafsadah dan maslahah ummah, maka menghilangkan mafsadah hendaklah didahulukan berbanding menarik maslahah selaras dengan kaedah fiqh yang menyatakan ‘menolak kerosakan hendaklah didahulukan daripada menarik kemaslahatan’ : [در ءالمفاسد مقدم على جلب المصالح  ]
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Solat Jumaat Bagi Pekerja Petronas Gas Berhad Di Tapak Binaan Pesisir Pantai Tanjung Kling, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1433H bersamaan 13 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Solat Jumaat Bagi Pekerja Petronas Gas Berhad Di Tapak Binaan Pesisir Pantai Tanjung Kling, Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Solat Jumaat hanya diwajibkan ke atas mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bermaustautin iaitu tinggal menetap di sesuatu tempat dan mendengar seruan azan daripada masjid yang berhampiran. Oleh kerana para pekerja lelaki Islam yang bekerja di pelantar binaan berkenaan bukan merupakan pemstautin tetap dan berada jauh dari daratan sehingga tidak kedengaran laungan azan dari masjid berhampiran, maka kewajipan jumaat ke atas mereka telah gugur.
   
 2. Walau bagaimanapun, oleh kerana terdapat pengangkutan laut yang boleh membawa pekerja ke daratan untuk bersolat jumaat di masjid maka pihak pengurusan Petronas Gas Sdn. Bhd. bertanggungjawab mengatur jadual gilian kepada pekerja terbabit untuk menunaikan solat Jumaat di masjid berhampiran sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga minggu bagi setiap pekerja lelaki Islam supaya hati mereka tidak lalai daripada menghayati syiar jumaat dan mendengar khutbah.
   
 3. Bagi pekerja yang tidak dapat berjumaat, pihak pengurusan projek perlu menyediakan alternatif untuk mengadakan solat Zohor secara berjemaah di pelantar binaan tersebut membabitkan semua pekerja Islam dan diadakan sesi tazkirh mengenai intipati tajuk khutbah Jumaat minggu berkenaan sebagai menghayati syiar dan kebesaran hari jumaat.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/06
Syndicate content