Terengganu

Bible Discovery Adult Student

Tarikh Keputusan: 
15 Dec, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
Buku bertajuk BIBLE DISCOVERY ADULT STUDENT"S BOOK dikeluarkan oleh Presbyterian Church (U.S.A) 1993
 
Keputusan: 
Didapati buku bertajuk DISCOVERY ADULT STUDENT"S BOOK itu mengandungi gambar-gambar Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Menurut pendangan Islam melukis gambar Nabi-nabi dan Malaikat adalah Haram. Gambar-gambar tersebut tidak memberi suatu gambaran yang tepat disamping bolah menjadi satu penghinaan kepada yang berkenaan.

Oleh itu jawatankuasa berpendapat hendaklah diharamkan dan tindakan sewajarnya hendaklah diambil oleh pihak yang berkenaan.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Surau-Surau Sekolah.

Tarikh Keputusan: 
15 Dec, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon pandangan mengenai surau-surau sekolah.
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat bangunan surau di sekolah-sekolah itu hanyalah bertaraf musolla sahaja bukanlah surau yang dikehendaki di dalam undang-undang.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Membina Ruang Berpagar Di Dalam Kawasan Tanah Perkuburan

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
Surat daripada Nazir Baitul Mal dan Wakaf pohon pandangan mengenai amalan membina ruang berpagar di dalam kawasan tanah perkuburan
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat tanah perkuburan yang diwakaf secara umum adalah haram dipagar sementara tanah perkuburan yang di wakaf secara khusus untuk keluarga tertentu maka tiada halangan untuk memagarnya.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Dividen Daripada Zakat Yang Disimpan Di Dalam Bank

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 1993
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat wang dividen daripada wang zakat yang disimpan di dalam bank bukan wang zakat dan tidak terikat dengan Asnaf Zakat.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mayat Mangsa AIDS Dan Skim Simpanan Premium

Tarikh Keputusan: 
23 Feb, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Pengendalian mayat mangsa AIDS dan Skim Simpanan Premium
 
Keputusan: 
YM Dato" Pengerusi memaklumkan beberapa perkara yang telah dibincang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, antaranya :-

(a) Pengendalian mayat mengsa AIDS. Setelah Jawatankuasa Fatwa mendengar penjelasan daripada pihak Jabatan Kesihatan maka didapati tidak ada sebab orang-orang Islam yang mengalami AIDS tidak dimandikan. Mayat pesakit AIDS sama dengan mayat orang-orang Islam lain hendaklah dimandi, dikafan dan disembahyangkan.

(b) Skim Simpanan Premium di dalam Bank Simpanan Nasional. Skim ini dibuat dalam bentuk orang ramai membeli sijil. Di dalam perkara ini keuntungan sepatutnya hak penyimpan oleh itu dalam amalan sekarang sebahagian keuntungan dibahagi kepada penyimpan dan sebahagiannya dijadikan hadiah. Setelah dikaji Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan membuat keputusan iaitu harus disimpan di dalam Sijil Premium itu.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Makan Gaji Bank

Tarikh Keputusan: 
23 Feb, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Makan gaji bank
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat makan gaji dengan bank boleh dalam keadaan terdesak.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kain Baju Bertulisan Ayat Al-Quran

Tarikh Keputusan: 
23 Feb, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Kain baju bertulisan ayat al-Quran
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat ayat-ayat al-Quran dan tulisan-tulisan bagi perkataan yang dimuliakan oleh Islam tidak boleh dijadikan lukisan pada kain untuk dijadikan pakaian kerana dibimbangi membawa kepada penghinaan dan sayugialah dicegahkan.  
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Membeli Rumah Dengan Wang Pinjaman Bank Dan Bagaimana Penjualannya

Tarikh Keputusan: 
23 Feb, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Membeli rumah dengan wang pinjaman bank dan bagaimana penjualannya
Keputusan: 
Jawatankuasa ini berpendapat penjualan adalah sah tentang dosa terpulanglah kepadanya dengan Allah Taala oleh kerana ada interest hukumnya riba.

Mengenai pembelian kedua hukumnya sah dan jika ada interest hukumnya juga riba.

* Jawatankuasa ini berpendapat jualbeli dengan pinjaman bank adalah sah, adapun bermuamalah dengan riba hukumnya haram. (19/06/1992 - huraian)

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Masjid Dhirar

Tarikh Keputusan: 
13 Jul, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Pengertian masjid dhirar
Keputusan: 
Setelah perbincangan Jawatankuasa Fatwa berpendapat :-

Pengertian Masjid Dhirar :

Dengan merujuk kepada kitab-kitab Tafsir Masjid Dhirar ialah masjid yang didirikan dengan tujuan memusuhi orang-orang Islam, dan memudharatkan perkembangan Agama Islam, memudharatkan umatnya, membahayakan Dakwah Islamiah sebagaimana Firman Tuhan dalam Surah At-Taubah ayat 107.

Mereka yang menjadikan masjid untuk membahayakan, untuk menunjukan kekufuran, untuk memecahbelahkan antara orang-orang Mukmin, untuk menjaditempat mengintip bagi mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya sebelum itu, mereka bersumpah kami bertujuan baik sedangkan Allah mengingatkan mereka berdusta. Firman Allah لا تقم فية ابدا ... الخ.

Ulasan Jawatankuasa :-

Berdasarkan kepada huraian di atas maka mana-mana tempat ibadah yang didirikan dengan maksud-maksud atau salah satu maksud itu adalah termasuk dalam hukum Masjid Dhirar dan bertentangan dengan matlamat ajaran Islam, supaya umat Islam berkenal mesra di antara satu sama lain, berbaik-baik, bersatu padu dan saling bantu membantu. Oleh sebab itu membina masjid baru di tempat yang telah sedia ada masjid dan pembinaan itu adalah suatu amalan yang bercanggah dengan matlamat ajaran Islam, dan masjid itu adalah termasuk di bawah hukum Masjid Dhirar. Pembinaan masjid tidak dikira sebagai suatu amalan kebajikan yang diterima di sisi Allah kecuali ianya dilakukan untuk keperluan para ahli jemaah dan bukan bagi tujuan memecahbelahkan para jemaah.

Di dalam hal ini para Fuqaha" telah menyarankan pendapat-pendapat mereka di dalam kitab-kitab Fekah tentang hukum berbilang Jumaat di dalam satu mukim atau satu Daerah, dan mana-mana tempat yang memerlukan berbilang-bilang Jumaat adalah terlebih dahulu diperlukan mendapat keizinan pemerintah (Ulul Amri) kerana pada dasarnya setiap daerah atau mukim seboleh-bolehnya mestilah mempunyai satu tempat sahaja untuk didrikan Jumaat.

Pendapat Jawatankuasa :-

Atas konsep Dhirar maka mana-mana masjid atau tempat ibadah yang difikirkan boleh membawa berpecahbelah umat Islam serta fitnah adalah wajar dirobohkan sebagaimana Rasulullah s.a.w merobohkan Masjid Dhirar yang telah didirikan bagi menyaingi Masjid Qaba" di masa hayat baginda.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Memindahkan Beberapa Buah Kubur Lama Di Tapak Pembangunan

Tarikh Keputusan: 
19 Oct, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Projek pembangunan pelancongan Pulau Kapas - cadangan memindahkan beberapa buah kubur lama di tapak pembangunan
Keputusan: 
Y.Mulia Dato" Pengerusi telah memaklumkan bahawa kubur-kubur yang dimaksudkan telah dilawati sekejap tadi. Selanjutnya Y. Mulia Dato" Pengerusi memaklumkan iaitu berdasarkan siasatan oleh Pegawai Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu kubur-kubur lama yang terdapat di Pulau Kapas kebanyakan adalah terdiri daripada kubur orang-orang yang dalam pelayaran kerana urusan perdagangan dan ada juga kubur penduduk tempatan. Kubur terakhir yang masih diingat oleh En. Mamat bin Yaakub iaitu seorang yang telah dilahirkan dan bermastautin pada suatu ketika dulu di Pulau Kapas, ialah lebih kurang 40 tahun yang lalu. Tidak ada waris atau kaum keluarga yang menziarahi kubur-kubur tersebut sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu kerana kesukaran untuk mengenal pasti kubur-kubur yang menjadi waris mereka. Selain dari itu kubur di Pulau Kapas ini telah terbiar sekian lama di mana penduduk-penduduk tempatan di suatu masa dahulu pernah memelihara binatang-binatang ternakan seperti lembu dan kambing yang mana telah merosakkan kebanyakan batu-batu nisan di atas kubur tersebut.

Setelah berbincang Jawatankuasa Fatwa berpendapat :-

1) Kubur tersebut ditanam di atas tanah milik dan bukan di atas tanah yang disediakan bagi perkuburan di samping itu keadaan tidak begitu mendesak untuk dipindahkan kubur-kubur berkenaan pada masa ini kerana tidak terlibat secara langsung dengan pembinaan rumah-rumah di dalam projek pembangunan tersebut. Kubur-kubur tersebut adalah dipercayai kubur lama yang besar kemungkinan mayat atau rangkanya telahpun hancur dan untuk menjadikan laluan di atas kubur-kubur tersebut kiranya keadaan mendesak maka tidaklah ada halangan kerana hukumnya makruh sahaja.

2) Masalah nisan-nisan yang ada di sekitar kawasan projek yang mana bilangannya yang dapat dikesan sebanyak 6 buah kubur maka untuk mengekalkan kedudukannya sebagai kubur dan untuk menghilangkan keadaan atau suasana yang kurang menyenangkan pengunjung atau penghuni rumah-rumah di dalam projek berkenaan bolehlah diturunkan batu-batu nisan itu separas dengan tanah dan hendaklah dikekalkan tanda-tanda kubur itu di dalam pelan kawasan berkenaan supaya senang dikesani apabila ada projek-projek lain di masa-masa akan datang.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat

Tarikh Keputusan: 
19 Oct, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
(1) Adakah pendapatan (gaji) dikenakan zakat dan jika dikenakan zakat bagaimanakah cara mengeluarkannya.

(2) Bolehkah bayaran zakat dibayar secara ansuran tiap-tiap bulan sebagaimana kemudahan bayaran pungutan bulanan ke atas cukai pendapatan.
Keputusan: 
YM Dato" Pengerusi memaklumkan bahawa di akihr-akhir ini banyak timbul persoalan tentang zakat Gaji dan bila ianya hendak dikuatkuasakan.

(1) Setelah berbincang dengan teliti maka Jawatankuasa Fatwa berpendapt menurut Mazhab Syafie pendapatan gaji diwajibkan zakat apabial cukup haul dan nisabnya. Manakala pendapat daripada Sahabat dan Tabiin seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas"ud, Muawiyah, As-Sadiq, Al-Bakar, An-Nasir, Daud Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Az-Zahri, Al-Auza"i dan Mazhab Ahmad Ibnu Hanbal dalam masalah pendapatn dari sewaan mereka tidak mensyaratkan haul.

Di Negeri Terengganu dalam membuat dan mengeluarkan sebarang fatwa hendaklah berpandukan kepada Mazhab Syafie. Perkara ini diperuntukan di dalam Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 di dalam seksyen 26 (1) kecuali bagi maksud kemaslahatan dan kebajikan orang-orang Islam maka bolehlah Jawatankuasa Fatwa mengeluarkan fatwa atau kaedah pengertian berpandukan kepada mana-mana Mazhab yang empat atau Mazhab lain yang difikirkan sesuai olehnya.

Berdasarkan kedudukan tersebur dan memandangkan kepada penunaian zakat ini memberi kebajikan kepada orang-orang Islam maka Jawatankuasa Fatwa berpendapat bolehlah bagi sesiapa yang mahu mengeluarkan zakat pendapatan bebas atau hasil usaha kerja atau hasil usaha kemahiran semasa termasuklah gaji menunaikan zakatnya menurut pendapat yang tidak mensyaratkan haul.

(2) Berdasarkan Mazhab yang mewajibkan zakat atas pendapatan bebas seperti hasil yang diperolehi oleh peguam termasuklah gaji bulanan maka Jawatankuasa Fatwa berpendapat bayaran zakat bolehlah dibuat secara anasuran bulanan dari semasa ke semasa apabila mencukupi nisabnya yang dikeluarkan bagi tahun semasa tanpa mengambil kira haul.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mendirikan Rumah Ibadat Agama Budha

Tarikh Keputusan: 
27 Jun, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
Permohonan fatwa berhubung mendirikan rumah ibadat agama Budha
 
Keputusan: 
Setelah berbincang dan mengkaji nas-nas yang berkaitan maka jawatankuasa yang bersidang pada hari ini berpendapat bahawa negeri Terengganu Darul Iman adalah sebuah negeri Islam. Oleh itu adalah tidak harus disisi syara' mendirikan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam atau mengizinkan mana-mana pihak untuk mendirikan kerana Allah s.w.t. mengharamkan kekufuran sebagaimana firmannya:

وَلايَرْضَى لِعِبَادِهَِ الْكُفْرَ.

Ayat 7, Surah Az-Zumar . Maksudnya: Allah tidal redhakan hambanya berkeadaan kufur.

Pengharaman tersebut melazimkan pengharaman mengadakan bangunan atau tempat yang disediakan bagi tujuan itu. Dengan demikian sesiapa yang terlibat dengan pembinaan atau memberi keizinan untuk pembinaannya maka ia adalah terlibat dalam mengerjakan perkara haram. Sekiranya sesorang beranggapan penglibatannya dalam perkara seumpama itu adalah harus maka dengan ini ia telah menjadi kafir.
 
والعياذ بالله . سبدا رسول الله صلى عليه وسلم :
مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمِ كَانَ شَرِيْكًا مَعَهُمْ.

Maksudnya: Sesiapa yang redha dengan pekerjaan sesuatu kaum, maka jadilah ia kongsi mereka.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Lagu Ulik Mayang

Tarikh Keputusan: 
8 Apr, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
Pandangan Mengenai lagu Ulik Mayang
Keputusan: 
Setelah diteliti terhadap seni kata lagu Ulik Mayang didapati ada mengandungi unsur-unsur pemujaan, maka dibandingkan perkara ini akan membawa kepada terpesongnya akidah Islamiah. Untuk memelihara kesuciannya maka perkara-perkara seperti ini hendaklah dielakkan dan ditinggalkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Sistem Perparitan Bandar Kuala Terengganu

Tarikh Keputusan: 
8 Apr, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
Kawasan tanah perkuburan Islam terlibat dengan cadangan sistem perparitan Bandar Kuala Terengganu
Keputusan: 
1. Di dalam kertas berkenaan dicatit bahawa tanah perkuburan yang terlibat itu merupakan rezab perkuburan Islam, tetapi setelah diteliti didapati tanah tersebut ialah tanah kerajaan oleh itu ianya hendaklah dibuat pembetulan.

2. Setelah berbincang Jawatankuasa berpendapat :-

i) Menurut pandangan syarak kubur-kubur Islam wajiblah dihormati dan dipelihara daripada terlibat dengan projek-projek seperti sistem perparitan, atau sebagainya.

ii) Sekiranya projek cadangan sistem perparitan Bandar Kuala Terengganu yang dicadangkan itu tidak ada laluan lain maka atas dasar darurat bolehlah sistem perparitan yang dicadangkan itu dijalankan dengan syarat dipeliharakan segala peninggalan saki baki mayat si mati dan jika terjumpa hendaklah dipindahkan ke tempat lain dan ditanam di tanah perkuburan Islam. Kerja-kerja penggalian hendaklah dijalankan dengan hati-hati dan di bawah seliaan Pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu.

iii) Jawatankuasa fatwa menarik perhatian pihak-pihak berkenaan supaya mana-mana projek yang hendak dibuat hendaklah dielak dari terlibat dengan tanah-tanah wakaf atau tanah-tanah perkuburan Islam supaya tidak bercanggah dengan hukum syarak.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tanah-Tanah Wakaf Dan Kubur Yang Terlibat Dengan Pembinaan Jalan

Tarikh Keputusan: 
12 Mar, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon pandangan serta ulasan mengenai tanah-tanah wakaf dan kubur yang terlibat dengan pembinaan jalan
 
Keputusan: 
Setelah berbincang Jawatankuasa berpendapat :

i) Pembinaan jalan di atas mana-mana tanah wakaf atau mana-mana tanah perkuburan adalah suatu pencerobohan terhadap tanah berkenaan menurut hukum syarak dan dan adalah ditegah dan menyalahi seksyen 214 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986.

ii) Oleh kerana pembinaan jalan di atas tanah-tanah tersebut dianggap sebagai pemusnahan terhadap harta wakaf maka pihak berkenaan atau pihak bertanggungjawab hendaklah berusaha sedaya-upaya untuk mengalih rancangan pembinaan jalan itu ke laluan yang lain dan sekiranya pemusnahan itu tidak dapat dielakkan juga maka pihak berkenaan atau pihak bertanggungjawab hendaklah membayar ganti rugi di atas pemusnahan itu dengan kadar yang sewajarnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Copstik (Penyepit Makanan)

Tarikh Keputusan: 
2 Jun, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
Permasalahan mengenai Perusahaan copstik (penyepit makanan)
 
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat bahawa perkara copstik (penyepit makanan) tidak termasuk dalam urusan keugamaan. Dengan yang demikian itu perusahaan mengenainya tidak ada apa-apa halangan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Peralihan Masjid Dari Tapak Asal Yang Diwakafkan Kepada Tapak Lain

Tarikh Keputusan: 
23 Dec, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
Peralihan masjid dari tapak asal yang diwakafkan kepada tapak lain
 
Keputusan: 
Jawatankuasa berpendapat tapak asal yang dikosongkan itu hendaklah dipelihara dan dihormati sebagai tapak masjid kerana ia tetap dihukumkan masjid.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Merobohkan Bangunan Masjid Lama Yang Diwakafkan Bagi Menggantikan Masjid Baru

Tarikh Keputusan: 
2 Sep, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
Peraturan kebenaran merobohkan (merombak) bangunan masjid lama yang diwakafkan bagi menggantikan masjid baru
Keputusan: 
Kertas berkenaan disediakan oleh Jawatankuasa Penyediaan Kertas Kerja Kebenaran Merobohkan Bangunan Masjid.

Setelah perbincangan dipersetujui Peraturan Kebenaran Merobohkan (merombak) Bangunan Masjid Lama dijadikan peraturan. Peraturan yang dimaksudkan adalah seperti dalam lampiran berkembar.

Lampiran

Peraturan Kebenaran Merobohkan (merombak) Bangunan Masjid Lama Yang Diwakafkan Bagi Menggantikan Masjid Baru Menurut Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Islam 1986.
******************************************************

1. Pendahuluan :

Mana-mana masjid yang baru hendak didirikan di mukim yang telah sedia adanya masjid, maka hendaklah dikemukakan surat permohonan kebenaran terlebih dahulu kepada Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu berdasarkan Seksyen 167 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986. Pesuruhjaya hendaklah mengedarkan perkara ini kepada majlis untuk mendapat persetujuan bersama bagi maksud tersebut menurut kehendak seksyen 172 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agams Islam 1986. Majlis kemudian mengedarkan perkara tersebut kepada ahli Jawatankuasa Fatwa supaya dapat menyediakan fatwa terlebih dahulu sebelum masjid lama itu dirobohkan.

2. Dari Segi Bangunan Masjid :

2.1 Masjid-masjid yang ada tidak boleh dihapuskan, diroboh atau dirombak kecuali bangunannya itu sangat uzur, amat tidak sesuai, termasuklah alat-alat perkakas sudah reput dan merbahaya semasa ribut atau sebagainya.

2.2 Sekiranya bangunan masjid itu didapati terlalu sempit dan kurang sesuai dengan situasi ahli jemaah dari mana-mana sudut dan keadaan, maka hendaklah diubahsuai bangunan tersebut dengan cara membesar dan menambah kepada bangunan yang sedia ada, tanpa membuang alat-alat perkakas yang lama itu. Meroboh dan merombak bangunan lama itu tidak boleh diamalkan dengan sewenang-wenangnya kecuali bangunan masjid lama itu tidak ada jalan langsung untuk diubahsuai.

3. Dari Segi Tapak :

Tapak-tapak masjid yang ada bangunan masjid di dalamnya tidak boleh sama sekali dialih, diubah ke lain tempat kecuali terdapat perkara-perkara yang amat tidak sesuai atau merbahaya kepada bangunan itu.

4. Dari Segi Alat-alat Perkakas Masjid :

4.1 Alat-alat perkakas masjid yang diwakafkan, manakala bangunan masjid itu dirombak atau diroboh dengan sebab tertentu, maka hendaklah digunapakai seboleh-bolehnya kepada bangunan masjid baru yang menggantikan masjid yang dirombak itu.

4.2 Sekiranya perkakas tersebut tidak sesuai untuk digunapakai bagi bangunan masjid yang baru didirikan, maka hendaklah perkakas tersebut digunakan dengan keutamaan seperti berikut :-
(i) Digunakan kepada mana-mana masjid atau surau lain yang memerlukan.
(ii) Disimpan dengan selamat.
(iii) Menurut apa-apa yang diputuskan oleh Majlis.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu hendaklah sentiasa meninjau ke masjid-masjid atau surau-surau yang memerlukan mana-mana alat perkakas masjid yang diroboh itu supaya dapat digunakan.

5. Kesimpulan :

Bangunan-bangunan masjid yang termasuk dalam Garis Panduan Peraturan ini ialah semua bangunan masjid yang mana binaannya diwakafkan oleh kaum muslimin. Manakala bangunan-bangunan masjid yang didirikan pihak kerajaan, maka terpulanglah kepada pihak majlis sebagai pengawal memutuskannya berdasarkan seksyen 165 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Papan Iklan Berhampiran Dengan Tanah Perkuburan Islam

Tarikh Keputusan: 
25 Mar, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
Papan iklan berhampiran dengan tanah perkuburan Islam
Keputusan: 
Oleh kerana tempat yang hendak dibangunkan papan iklan yang dicadangkan itu berhampiran dengan tanah perkuburan Islam, maka jawatankuasa ini berpendapat bahawa suasana perkuburan Islam hendaklah dipagar dan dihormati. Oleh itu jawatankuasa ini memutuskan tiada halangan sekiranya apa apa yang dipamerkan dipapan iklan tersebut tidak bercanggah dengan moral dan kesucian serta penghormatan perkuburan Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Skim Bantuan Zakat Di Bawah Sinf Al-Gharimin

Tarikh Keputusan: 
2 Sep, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
Cadangan skim bantuan zakat di bawah Sinf Al-Gharimin
Keputusan: 
Pengertian Al-Qardhul Hasan termasuklah juga orang-orang yang diterima masuk ke Pusat Pengajian Tinggi, sedangkan proses biasiswanya atau pinjamannya memakan masa manakala dianya memerlukan wang segera. Oleh itu bolehlah orang berkenaan dibantu di bawah Al-Qardhul Hasan ini.

Dalam butir ب (iv) ayat berbunyi 'Lain-lain hutang yang difikirkan munasabah oleh pihak pentadbiran bagi kepentingan umum' ditukar kepada 'Lain-lain hutang yang difikirkan munasabah yang diluluskan oleh syarak bagi kepentingan umum.'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content