Terengganu

Status Perkuburan Islam di atas Lot 905, Mukim Kuala Terengganu

Tarikh Keputusan: 
30 May, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 

Pohon mendapatkan Fatwa mengenai Status Perkuburan Islam di atas Lot 905, Mukim Kuala Terengganu

Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu yang bersidang pada hari ini memutuskan bahawa: Keputusan fatwa mengenai tanah perkuburan Islam di atas Lot 905, Mukim Kuala Terengganu ditangguh sehingga dapat keputusan rasmi daripada keputusan Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia.'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Projek Tanaman Fertigasi Mega Di Tanah Perkuburan Kampung Balai Maras

Tarikh Keputusan: 
30 May, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon Fatwa untuk Projek Tanaman Fertigasi Mega di Tanah Perkuburan Kampung Balai Maras
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa: Bersetuju memberi kebenaran bagi Projek Tanaman Fertigasi Mega di Tanah Perkuburan yang masih belum digunakan untuk penanaman mayat, di Kampung Balai Maras.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wakaf Skim Tunai Terengganu

Tarikh Keputusan: 
31 Jan, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 

Memohon pandangan Pelaksanaan Wakaf Skim Tunai Terengganu

Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini membuat keputusan bahawa: Bersetuju dengan perlaksanaan Skim Wakaf Tunai Terengganu dan seterusnya mengesyorkan :

i. Supaya syarat minimum RM 10.00 tidak dikenakan. Ini bermakna mana-mana orang boleh menyumbang seberapa banyak wang untuk disumbangkan kepada Majlis untuk membeli Harta Wakaf.

ii. Penyertaan wang berjumlah RM 10.00 dan ke bawah darinya dalam Skim ini tidak perlu dikeluarkan sijil.

iii. Sighah lafaz dipinda kepada lafaz : Saya mewakilkan kepada MAIDAM untuk mewakafkan mana-mana harta kekal melalui cek/BankDraf/Wang Pos/Tunai di atas nama Skim Wakaf Tunai Terengganu sebanyak RM .................... untuk diri saya/ Almarhum/ Almarhumah/.......................................... demi kebajikan dan kepentingan Agama Islam dan umatnya kerana Allah (s.w.t) selama-lamanya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Bagi Kegunaan Pengurusan MAIDAM

Tarikh Keputusan: 
26 Sep, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Cadangan untuk mengambil 1/8 (Asnaf Amil) daripada pendapatan tahunan zakat bagi kegunaan pengurusan MAIDAM
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa membuat keputusan bahawa: Cadangan MAIDAM untuk mengambil 1/8 (Sinf Amil) daripada pendapatan tahunan zakat bagi tujuan untuk pengurusan zakat adalah dibenarkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Zakat Terkumpul

Tarikh Keputusan: 
31 Jan, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 
Memohon pandangan Jawatankuasa Fatwa Mengenai penggunaan Wang Zakat Terkumpul
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : Kutipan wang Zakat yang tidak dapat dihabiskan kepada Asnaf pada tiap-tiap tahun hendaklah kekal sebagaimana wang zakat.

Jika wang tersebut terkumpul hingga berjumlah sebegitu banyak, maka bolehlah digunakan untuk apa-apa tujuan pembangunan yang mana faedahnya kembali kepada Asnaf Zakat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang Yang Tidak Berbayar

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Hutang yang tidak berbayar
Keputusan: 
Mesyuarat membuat keputusan menasihatkan pihak yang berhutang mengikut terma perjanjian kerana sebarang hutang wajib dibayar.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mendirikan solat jumaat Di Masjid Baru Kampung Tok Gebuk, Ajil, Hulu Terengganu

Tarikh Keputusan: 
29 Nov, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Permohonan mendirikan solat jumaat di Masjid Baru Kampung Tok Gebuk, Ajil, Hulu Terengganu
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : adalah diberi kebenaran untuk mendirikan sembahyang fardhu jumaat di Masjid Baru Kampung Tok Gebuk, Ajil, Hulu Terengganu
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Dan Menaik Taraf Surau Kampung Beris Tok Ku, Setiu

Tarikh Keputusan: 
29 Nov, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Permohonan mendirikan solat jumaat dan menaik taraf Surau Kampung Beris Tok Ku, Setiu kepada masjid
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : adalah diberi kebenaran untuk mendirikan sembahyang fardhu jumaat di Surau Kampung Beris Tok Ku, Setiu.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mendirikan Jumaat Dan Naik Taraf Surau Taman Permint Jaya Chendering, Kuala Terengganu

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : adalah diberi kebenaran untuk mendirikan sembahyang fardhu jumaat di Surau Taman Permint Jaya, Chendering, Kuala Terengganu.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mendirikan Solat Jumaat Dan Naik Taraf Surau Kampung Tok Fakir, Mercang Marang

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : adalah diberi kebenaran untuk mendirikan sembahyang fardhu jumaat di surau Kampung Tok Fakir, Mercang, Marang.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Pembinaan Surau Taman Damai, Kuala Berang, Hulu Terengganu

Tarikh Keputusan: 
29 Nov, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : Adalah diberi kebenaran bagi membina Surau Taman Damai, Kuala Berang, Hulu Terengganu.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembinaan Surau Al-Falah Sekolah Kebangsaan Seri Berang, Kuala Berang

Tarikh Keputusan: 
29 Nov, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 

Permohonan pembinaan Surau Al-Falah Sekolah Kebangsaan Seri Berang, Kuala Berang, Hulu Terengganu

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju bahawa : Adalah diberi kebenaran bagi membina Surau di Sekolah Kebangsaan Seri Berang, Kuala Berang, Hulu Terengganu.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pohon Penjelasan Mengenai Wakaf Tapak Masjid Kampung Lapan Kotak, Besut

Tarikh Keputusan: 
29 Nov, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa :

i. Adalah diberi kebenaran memindahkan masjid Kampung Lapan Kotak, ke tapak baru sebagaimana yang dicadangkan oleh Pejabat Agama Daerah Besut.

ii. Mengesyorkan kepada Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu supaya membuat sabitan Tanah Wakaf bagi tapak masjid Kampung Lapan Kotak ke atas tapak Masjid sekarang.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Cadangan Pembesaran Masjid Raja Bukit Besar Kuala Terengganu

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Adalah dipersetujui cadangan pembesaran Masjid Raja Bukit Besar dengan syarat perkakas atau alatan yang diwakafkan dikekalkan menjadi sebahagian daripada bangunan masjid dan mana-mana bahan dari perkakas atau alatan itu yang tidak boleh digunakan boleh dijual dan hasilnya dikembalikan kepada masjid.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Memindahkan Kubur Orang Islam Diatas Tanah Lot 3244 Mukim Kuala Dungun

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon kebenaran memindahkan kubur orang Islam di atas Tanah Lot 3244 Mukim Kuala Dungun
Keputusan: 
Mesyuarat membuat keputusan bahawa: Adalah diberi kebenaran memindahkan kubur orang Islam di atas Lot 3244 Mukim Kuala Dungun, dengan syarat proses pemindahan mayat berkenaan itu ke Perkuburan Islam yang lain dilakukan oleh orang yang benar-benar beramanah dan meraikan si mati serta dipantau oleh Pegawai Agama Daerah. Kaedah menggali mayat hendaklah tidak dilaksanakan oleh jentera tetapi hendaklah dilaksanakan oleh manusia dengan menggali pada sekeliling mayat bukan di atas mayat supaya struktur asal fizikal mayat terpelihara dan tanah yang mana mayat berada hendaklah diambil bersekali.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Projek Tanaman Kontang Secara Berkelompok

Tarikh Keputusan: 
18 Jul, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon kebenaran mengusahakan tanah rezab perkuburan Kampung Santong untuk Projek Tanaman Kontang secara berkelompok
Keputusan: 
Mesyuarat membuat keputusan bahawa : Bersetuju mengekalkan Garis Panduan yang sedia ada sebagai penyelesaian sementara. Garis Panduan yang dipersetujui itu adalah seperti berikut :

(1) Tanah perkuburan yang diwakafkan atau tanah musabbalah ertinya tidak diketahui siapa yang mewakafkan tanah itu, tetapi penduduk di situ sejak zaman berzaman menanam mayat keluarga mereka di situ, maka hukumnya seperti tanah wakaf juga, iaitu perkuburan itu tidak boleh digali atau dibongkar atau dialih kelain tempat, kecuali darurat atau merbahaya.

(2) Perlu dimaklumkan, bahawa tanah-tanah perkuburan yang diwakafkan yang sudah tidak ditanam lagi mayat di situ, dan dianggarkan segala saki baki mayat di dalamnya telah hancur menjadi tanah, maka bolehlah perkuburan itu dibaikpulih iaitu dipagar dengan elok dan ditanam pokok bunga hiasan dengan kawalan yang elok, dan boleh juga diletak tempat duduk untuk tempat berehat-rehat ditepinya.

(3) Baikpulih adalah seperti berikut :

(a) Dibersihkan kawasan perkuburan dan dipagar dengan elok.

(b) Ditanam pokok-pokok bunga yang renek atau rendah, setinggi dua atau tiga kaki sahaja.

(c) Kawasan tanah perkuburan wakaf tidak boleh digali, tidak boleh dibina tandas, longkang atau dibuat tempat membakar sampah di atas kawasan tanah perkuburan itu.

(d) Boleh dibuat jalan pintas di atas perkuburan itu untuk pejalan kaki melintas ke sebelah sana, tanpa digali atau dikorek lebih dari satu kaki. '
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembangunan Kampung Ladang Nesan Empat

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 

Pembangunan tanah perkuburan yang terlibat dengan cadangan pembangunan Kampung Ladang Nesan Empat

Keputusan: 

Mesyuarat membuat keputusan bahawa : kubur-kubur Islam di atas tanah Lot 99 Pantai Teluk kalong Mukim Teluk Kalong Daerah Kemaman hendaklah dikekalkan di situ dan tidak boleh dipindahkan. Tapak perkuburan Islam tidak boleh dijadikan sebagai tapak padang bola.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengambilan Balik Tanah Di Pantai Teluk Kalong Mukim Teluk Kalong

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Pengambilan balik tanah di Pantai Teluk Kalong Mukim Teluk Kalong untuk tapak padang bola
Keputusan: 
Mesyuarat membuat keputusan bahawa : kubur-kubur Islam di atas tanah Lot 99 Pantai Teluk kalong Mukim Teluk Kalong Daerah Kemaman hendaklah dikekalkan di situ dan tidak boleh dipindahkan. Tapak perkuburan Islam tidak boleh dijadikan sebagai tapak padang bola.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pewakafan Tanah Lot 233 KRM 893 Mukim Batu Buruk

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : Cadangan untuk mewakafkan tanah Lot 233 KRM 893 Mukim Batu Buruk Daerah Kuala Terengganu seluas 1.56 ekar untuk dijadikan tapak masjid adalah tidak sesuai kerana ianya terletak berhampiran dengan masjid yang telahpun sedia ada.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembiayaan Kewangan Kepada Gadaian Islam Melalui Peruntukan Wang Zakat

Tarikh Keputusan: 
20 Sep, 2006
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa : Pembiayaan kewangan Gadaian Islam melalui peruntukan wang zakat di bawah Sinf Al-Gharimin diberi kebenaran dengan mengambil kira sesiapa yang berhak ke atas Sinf Al-Gharimin tidak dipinggirkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content